Návod na přežití

71. Léčivý magnetismus

Léčivý magnetismus zaujímá jedno z vedoucích postavení v dalším vývoji lidského pokolení.

Jestliže mluvím o magnetopatech, tak jsou tím mínění jen opravdoví znalci, kteří jsou s poctivým chtěním připraveni pomoci lidstvu. Nejedná se snad o dav těch, kteří se domnívají, že s nepatrným, průměrným vyzařováním, mnoha slovy a tajuplnými gesty vykonávají něco velikého.

Nervózní neklid jde dnes řadami těch statečných, kteří již řadu let v tak mnohých případech přinesli svým bližním ten nejlepší pozemský dar, který přinést mohli: Uzdravení od tak mnohého utrpení takzvaným magnetismem svého těla nebo přenosem podobných proudů z jemnohmotnosti, z onoho světa.

Žel znovu se opakuje trvalá snaha označit třídu magnetopatů za méněcennou, ne-li dokonce za něco horšího, brzdit jí a potlačovat. Jednotlivé výjimky zveličují se s mnohým pokřikem až do nehorázna, u nichž nízká ziskuchtivost vytvořila nepoctivé charaktery, nebo kde již předem byl základem podvodný úmysl, přičemž u jejich působení tento krásný dar vůbec nebyl.

Rozhlédněte se přece kolem sebe: Kde nejsou podvodníci a šejdíři! Lze je nalézt všude! V jiných povoláních dokonce ještě mnohem víc. Z tohoto důvodu může kdokoliv ihned jasně vidět v tomto osočování často chtěnou křivdu.

Avšak závist, a ještě více strach, nechá nyní vyrůst množství odpůrců a nepřátel. Při pitkách piva a vína nelze přirozeně toto umění léčby získat.

Ono vyžaduje opravdové a především také jadrné a zdravé lidi!

V tom spočívá snad největší kořen veškeré závisti, která má pak za následek nejvíce osočování; neboť podmínky takovéhoto druhu nelze dnes tak lehce splnit. A co se v tom jednou promeškalo, nedá se opět dohnat.

Kromě toho se také nelze pravou a mocnou léčivou sílu naučit. Ona je darem, který toho, kdo je jím obdařen, určuje jako povolaného.

Kdo takovéto lidi chce utlačovat, dává tím důkaz, že nemá na zřeteli blaho lidstva, tím méně je chová v srdci. Zatěžuje se tím také vinou, která se mu musí stát osudnou.

Malý zástup statečných nemusí se bát. Také oni jsou předchůdci nové doby. Překážky jsou jen zdánlivé, bezvýznamné a dočasné. Ve skutečnosti tvoří jisté znamení brzkého, radostného a hrdého vzestupu.

Velká bolest jde všemi zeměmi!

 

Nákaza může řádit jen tam, kde se jí k tomu uvolní cesta. Povodeň nevystoupá ani o coul výše, než jí bylo předem určeno. Oheň z hlubin země a z nebe nesmí šířit svou zkázu ani o stopu dál, než smí. Bouře se žene svou zcela určenou cestou. A když doposud pevná země zavrávorá, když se řítí hory, nové vystupují, když celé pruhy země obracejí se v trosky … nic neděje se bez pevného vedení Boží vůle! To vám zůstaň útěchou! 

 

Abdrushin

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Vsevjednom.cz