Návod na přežití

 

UFO a mimozemšťané

 

napsal: Pavel Krajíček

 

Jak mnozí vědí, tak člověk po pozemské smrti jde do úrovně, kam podle své zralosti patři. Většina lidí zůstává v astrální oblasti blízko země a to skrz svou nezralost a připoutanost na pozemské věci a požitky.

Mnozí si neuvědomují, že pozemský zemřeli a pokračují v běžném navyklém způsobu života. Na onom světě už nejde chladně kalkulovat vypočítavým rozumem, protože ten zůstal na zemi s pozemským tělem. Proto se na druhém břehu člověk projeví takový jaký skutečně je. Vše bezprostředně prožívá. Skutečné cítění, které na zemi bylo mnohdy skryto nebo potlačeno se projeví bez zábran a naplno. 

A tak i vědci, kteří na zemi pracovali na různých létajících prostředcích a pod. výzkumech, po smrti pokračují ve své činnosti, pokud ve svém nitru nemají ušlechtilejší cíle, které by je vedly do vyšších úrovni. 

Na onom světě, protože hmota už tam není tak hutná, se věci a chtění formují rychleji a živěji, myšlenka se rychleji stává formou a realitou, takže jejich sny se tam stávají rychle skutečnosti. Tedy se tam prohánějí v létajících talířích. 

Další skupina jsou dnešní fandové UFO, ti když zemřou a opustí tělo, tak se samozřejmě na onom světě v astrálu setkají se svými přáními, tam se jim vše splní. V astrální úrovní lze spatřit vše, veškeré lidské výplody, archanděly, Ježíše a vše co lidé jsou schopní vymyslet. Tedy ne že by archandělé, Ježíš a pod. neexistovali, tito se ale nacházejí ve vysokých sférách vysoko nad veškerou hmotou. Ovšem jemná hrubohmotnost, astrál kolem země, tam se formují lidské myšlenky a tam se nezralé duše po smrti pohybují ve svém světě fantazií a přeludů, domnívajíce se, že jde o skutečnost.

Další skupina jsou různí samozvaní spasitelé, kteří po smrti taktéž pokračují ve svých misiích... různí Aštarové a pod. No a na zemi je spousta citlivých lidi či jinak mediálně nadaných, kteří astrál mohou vidět, aniž by mnohdy tušili, že hledí astrálním zrakem a myslí si, že vidí běžnou naši realitu.

Ve spánku běžně lidé opouštějí své pozemské tělo, málokdo vědomě. Pokud si někdo začne zahrávat s astrálními UFO kontaktéry a pod. a naladí se tím na ně, či podá jim tzv. ruku, tak muže prožít i tzv. "únos" na UFO loď a pod. výlety... prostě se vymísti z těla a astrálně se s nimi spojí. Vše prožívá jako skutečnost, takže nemusí ani vědět, že opustil tělo, myslí si, že to vše prožívá se svým hmotným tělem. 

Takže ty vesmírné koráby (UFO) jsou skutečné, ale jsou to výtvory v astrální oblasti kolem země, nejsou fyzický hmatatelné a viditelné pro pozemský zrak. Pokud to někdo vidí, tak hledí astrálním zrakem mnohdy o tom sám nevěda. Prostě jde o pozemské lidi, kteří už zemřeli a opustili náš svět. Jde ale o nevyzrále jedince, kteří nemají přehled o dění ve stvoření a pokračují ve svých malicherných vášních, oblbujíce nyní pozemské lidi.

Člověk, který má důstojnou zralost svého ducha, tak po smrti tyto trapné astrální úrovně rychle přechází a opouští je bez nějaké újmy, žel v dnešní době takových lidí není mnoho.

Pozemští lidé, kteří mnohdy promarní značnou část svého života zaobíráním se těmito UFO, netuší jakou škodu si dělají. Takto promeškaný čas budou muset dohonit. Každá jedná pozemská inkarnace je velmi vzácná a umožňuje postoupit dopředu o nemalý kus. Pokud lidé promarňují čas takovými nesmyslnými hříčkami, tak je to nakonec může stát i bytí, protože lhůta k vývoji se blíží ke konci.

Za další to ukazuje, že takoví lidé jsou spoutání svým rozumem a že nejsou schopní svým čistým cítěním hledat Pravdu. Jak už jsem psal dříve:

Pokud svou touhou po Pravdě lidé nepřekročí svůj vlastní pozemský rozum, tak se nikam nedostanou. Pokud vaše "touha" po Pravdě bude stále vycházet jen z HMOTNÉHO mozku, tak se dostanete vždy jen k hmotným věcem např. k tzv. mimozemšťanům. Tito mimozemšťané vám jsou naprosto k ničemu a nijak vám nepomohou. Musíte svým duchem (čistým cítěním) se dostat nad rozum a hledat oním duchem Pravdu. Pravda je vysoko nad hmotnými vesmíry. Mimozemšťané nestvořili ani naši Zemi ani vesmír, jsou v něm hosté stejně jako my. Nijak nám nemohou pomoci. Je úplně jedno jestli marníte čas s indiánem nebo jiným křovákem z jižní Ameriky (viz P. Chobot) nebo s mimozemšťanem z jiné planety. Ani křovák ani mimozemšťan vám nepřivodí vyšší duchovní zralost. Vlastní vyšší duchovní zralost se dosahuje toliko vroucí touhou po Pravdě a z toho plynoucí poznávání zákonů stvoření a žití podle nich. Pouze opravdové vřazení se do zákonů stvoření a čisté usilování ke Světlu může člověka posunout kupředu.  

 
Diskutovat tuto položku ve fóru (0 odpovědí).

Návštěvy

Dnes:232
Včera:274

Právě přítomno
2
online

Celkem členů

102 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
3 tento měsíc

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli.

Že v mém Poselství také skutečně máte Slovo Pravdy, můžete poznat ihned, když se kolem sebe bděle rozhlížíte; neboť celý váš dosavadní pozemský život, jakož i nové prožití každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám zcela jasné, jakmile je osvětlíte a pozorujete skrze mé Poselství.

Ani jedna otázka nezůstane vám při tom nevyřešena, dojde ve vás k velikému porozumění pro až doposud tajuplné řízení neúprosných zákonů ve stvoření, které vás vedou s účinky vašeho chtění, a jako korunování vaší námahy nadejde vám zázračné tušení moudrosti, všemohoucnosti, lásky a spravedlnosti, které mohou být jen od Boha, Jehož bytí jste tím nalezli!

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat