Návod na přežití

 
Schopnost přijetí duchovní nauky 
 
 
 
 
 
 
Zákon stejnorodosti zasahuje i tady ve schopnosti rozpoznat čistotu nauky. Lidstvo selhalo a ze svého nástroje rozumu si udělalo modlu na úkor sebe samých, tedy na úkor vlastní duše, vlastního ducha.
 
Protože duchovní vývoj nešel rovnoměrně s rozumovým vývojem, je většina lidí vnitřně velmi zaostala. Následek toho je velká do-mýšlivost rozumu, takže ztratili i schopnost poznat tento pro ně osudový přehmat.
 
Duchovní zralost většiny lidí je na astrální úrovní, proto také po smrti většina zůstává připoutána v blízkosti země a proto také většina těchto lidí je schopna poznat jen nízké nauky, jako např. učení P. Chobota a jeho indiánů a křováků. Protože lidé jsou vnitřně na úrovní křováků a hotentotů, tak proto jsou přitahování k těmto nízkým naukám.
 
Samozřejmě lze namítnout, že je to vývoj a že snad dozrají. Jistě, takto to bylo zamýšleno. Ovšem v dnešní době už je to ostuda. Všichni jsme měli vyměřenou stejnou dobu. Nikdo nemůže říci, že byly nerovné podmínky, protože veškerá zralost lidí je důsledkem jejích vlastní svobodné vůle. Vývoj této části světů se blíží ke konci a všichni by už měli být zralí. Je ostuda, když např. evropané, tak rozumově vyspělí, jsou vnitřně svým duchem na úrovní křováků a hotentotů, že jsou schopní přijímat a chápat jen tyto nízké astrální komediální nauky. To je stav, který měl být již dávno minulosti.
 
Lidé zralejší např. přijmou nauku E. Tolleho nebo Buddhy a pod., ale stále je to ještě daleko ke skutečně Pravdě. Hlavní problém je v tom, že všichni dnes bez ohledu na vnitřní zralost mají problém s přepěstovaným rozumem. Ten jim dělá paseku při všem, hlavně domýšlivost a ješitnost. A protože nejvyšší učení je vždy prosté a jednoduché, mají lidé problém v něm spatřovat velikost. Jen člověk duchovně zralý a nespoután rozumovou domýšlivosti může přijmout a pochopit nejvyšší učení.
 
Rozumová ješitnost nechce přijmout jasné a prosté věci, protože by se pak neměla čím blýskat. Jak by mohl někdo kdo má vysokoškolské vzdělání věřit něčemu co chápe i nevzdělanec? I do církví se tato ješitnost zapletla. Proč asi věřící trvají na bludu, že Kristus zemřel za jejích hříchy? I když to sami neví, tak opět je to ješitnost. Pro ně by jim Kristus za to nestál, kdyby nevzal na sebe hříchy... kdyby ukřižování bylo jen sprostou vraždou. V takového "obyčejného" Krista by nemělo pro ně, ješitné lidi, cenu věřit. Tato rozumová ješitnost se tlačí do veškerého myšlení. 
 
Přestože vše, celá příroda svědči o Boží přirozenosti, poněvadž Bůh je východiskem všeho přirozeného, tak k chápaní Jeho vůle je zapotřebí prostoty a jednoduchosti. Lidé vše jasné a prosté úmyslně čeří, aby se v tom nejapně plácali a před druhými blýskali. Známkou vysokého vědění má být obtížnost pochopení. Tento názor je známkou té největší omezenosti. Proč by to Bůh dělal? Každý to už dnes vidí, že mozkoví mrzáci (např. materialisté) jsou těmi nejnebezpečnějšími mezi lidmi a že vedou svět do záhuby. Jasně z toho vyplývá, že cesta rozumové domýšlivost bez duchovního cítění není správná. 
 
Tedy shrnuto, ten kdo je vnitřně na úrovní křováků, je schopen přijmout nauku na podobné úrovní např. Chobotovy křováky a hotentoty. Kdo je výše, ale je spoután ješitnosti, tak přijme jiné esoterické bláboly, kde se podkuřuje lidské ješitnosti např., že lidé mají v sobě božské a pod.
 
Pokud chce člověk přijmout nejvyšší učení, tak musí sesadit rozumovou domýšlivost a přijímat jen svým pokorným duchem... to je ale pro dnešní samolibé lidstvo ten nejtěžší úkol. To nejjednodušší se stalo lidem tím nejtěžším a mnozí už nejsou schopní ani přijít na tuto myšlenku. Pokud ale lidé zůstanou spoutání svou směšnou domýšlivosti, že vědí vše lépe a nebudou chtít v pokoře přijímat od svého Boha (což jediné je známkou pravého lidství), tak jim hrozí věčná smrt. Protože v takovém stavu zůstávají po smrti připoutání v astrálním roští a posléze s ním půjdou do rozkladu, pokud se zavčas nevyprostí. 
 
 
Diskutovat tuto položku ve fóru (2 odpovědí).

Návštěvy

Dnes:72
Včera:143
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

113 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat