Návod na přežití

 
Dnešní rádoby duchovní učitelé a mistři
 
  
 
 
 
Představte si člověka, který neumí počítat, který neví, že deset a deset je dvacet a tvrdí, že je to dvacet pět. Představte si ho jak se tlačí do role učitele a chce ostatní lidi učit počítat. Naprosto nepřijatelná situace že? Všichni určitě souhlasí, že takového tápajícího učitele by všichni vypískali.
 
A nyní se podívejte na dnešní rádoby duchovní učitelé; esoteriky a jiné blábolisty, Choboty, Fauny či Chauny, různé esoterické a tzv. transformační internetové televize apod. Jestliže chci nějaký obor vyučovat, tak prvně musím být mistrem v onom oboru. To přece platí ve veškerém odvětví a každý s tímto postupem souhlasí. Proč v oblasti duchovědy je tomu jinak? Zamyslel se nad tím už někdo?
 
Za všechny své skutky je člověk zodpovědný a v oblasti duchovědy to platí s obzvlášť velkou přísnosti, protože jde o lidské duše a nikoli jen o nějaké pozemské pomíjivostí. Jestliže bylo řečeno: hledejte a naleznete, tak to znamená, že ti, kteří se dnes nazývají hledajícími, že nejsou opravdovými hledajícími, protože kdyby jimi byli, tak by byli nalezli a už by nebyli hledající. A pouze ten, který nalezl a má pravé vědění, tak pouze ten může učit druhé a je vést. Přesně tak, jak je tomu i ve všech pozemských oborech. 
 
Každý člověk, který svede a svým bludným, nedokonalým učením na sebe připoutá jiné lidi, zůstává na ně vázán. Nebo lépe řečeno oni zůstávají vázání na svého učitele. Po smrti to takový samolibý esoterik hned pozná, když uvidí tisíce jemnohmotných vláken, která ho poutají k jeho obětem. Nemůže vůbec pomýšlet na vlastní vzestup, dokud nepomůže všem, až do jím posledního svedeného. A tady hrozí, že to nestihne a půjde do rozkladu spolu s hmotou (duchovní smrt). Toto samozřejmě platí i pro církevníky, kteří svými dogmaty učí bludům a vedou své ovečky na širokou a pohodlnou cestu do záhuby.
 
Jak je tedy možné, že naprosto bezstarostně kdejaký blouznivec se opovažuje vyučovat duchovní věci, když každému, kdo alespoň trochu uchoval špetku čistého cítění je jasné, že tito rádoby učitelé jsou naprosto vedle, že tápou. Kolik z nich skutečně vede lidi k Bohu? Na místo úcty ke Stvořiteli se hledá jen sebezbožňování. Kolik z nich skutečně klade důraz na dodržování základních zákonů Božích (desatero)? 
 
Hlavní příčina je v tom, že většina lidstva opravdově nehledá, takže mohou smělé vyrůstat různí rádoby duchovní učitelé (falešní proroci), kteří rovněž tak nehledají z opravdové touhy srdce. Škoda rozvádět dále. Jen se nad tím zamyslete... v pozemském vám to přijde samozřejmé, že jako mistra a učitele považujete pouze toho, kdo v daném oboru je skutečně znalý. V duchovní věcech toho ovšem nedbáte. Vlastně možná úmyslně, protože tušíte, že se skutečnými mistry v duchovních oborech, byste museli zanechat samolibosti a sebeukájení a že by bylo zapotřebí začít skutečně na sobě pracovat a skutečně se zajímat o zákony stvoření.
 
V bibli v evangeliu Janově kapitola 7 verše 16,17,18 čteme:
 
Ježíš jim odpověděl: "Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal.

Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.

Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti.
 
 
Ježíš říká, že kdo chce skutečně žít podle Vůle svého Stvořitele, tak ten pozná pravé učení. Kdo hledá svou slávu, ten nevyučuje Pravdě, nebo což je ještě horší, Pravdu pozmění či falšuje, protože kdo vyučuje skutečně Pravdě, tak na sebe dnes akorát přivolá nenávist samolibých rozumářů a blouznivých esoteriků či vlažných církevníků, kteří hledají jen opájení se sebou samých. Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu... to znamená že hovoří, že vyučuje tak, aby získával stoupence. Dělá jim ústupky, maže jim med kolem úst a podobně. A ješitní ukáječi takovým učitelům padají jako mouchy do pavučiny. Tito farizejové, tedy pokrytci jsou mezi všemi skupinkami, mezi esoteriky, věřícími a pod.
 
Tím, že občas cituji z bible, nechci v žádném případě propagovat církve nebo bibli samotnou. Pouze občas je v bibli text nezkřivený a dá se použít.
 
Namísto pokorného a v modlitbě vzhůru usilující chtění k Dárci života, vidíme zapáchající močál sebeukájení, seberozplývání, sebezbožňování, sebepodkuřování samolibých skupinek esoteriků. Až uhodí paprsek Božího hněvu do tohoto slizkého močálu, tak už oni tzv. božští tvůrci své reality se nebudou moci rozpomenout na pravou pokornou prosbu, která jim byla vždy vzdálená při vědomí své tzv. božskosti. 
 
Až přijde Pravda a zatřese jimi, tak nechť se rozpomenou na svou božskost, budou li moci. Bylo by to často směšné, kdyby nešlo lidem o život. Nikdo nebude násilím nucen, aby zanechal samolibosti a skutečně usiloval v pokoře o duchovní poznání. A bez pokory a nejčistšího úsilí a touhy po Světle a Pravdě je naprosto vyloučeno, aby člověk obstál v závěrečném očistném dění.
 
 
Pokud svou touhou po Pravdě lidé nepřekročí svůj vlastní pozemský rozum, tak se nikam nedostanou. Pokud vaše "touha" po Pravdě bude stále vycházet jen z HMOTNÉHO mozku, tak se dostanete vždy jen k hmotným věcem např. k tzv. mimozemšťanům. Tito mimozemšťané vám jsou naprosto k ničemu a nijak vám nepomohou, stejně jako vám je k ničemu luštění křížovek, ježto slouží jen k zaměstnání rozumu a tím k chvilkovému klidu, kdy vás váš rozum neobtěžuje, protože jste jej zaměstnali na chvíli. Protože skutečně jej ovládat zatím mnozí nejsou schopní.

Musíte svým duchem (čistým cítěním) se dostat nad rozum a hledat oním duchem Pravdu. Pravda je vysoko nad hmotnými vesmíry. Mimozemšťané nestvořili ani naši Zemi ani vesmír, jsou v něm hosté stejně jako my. Nijak nám nemohou pomoci. Je úplně jedno jestli marníte čas s indiánem nebo jiným křovákem z jižní Ameriky nebo mimozemšťanem z jiné planety. Ani křovák ani mimozemšťan vám nepřivodí vyšší duchovní zralost. Vlastní vyšší duchovní zralost se dosahuje toliko vroucí touhou po Pravdě a z toho plynoucí poznávání zákonů stvoření a žití podle nich. Pouze opravdové vřazení se do zákonů stvoření a čisté usilování ke Světlu může člověka posunout kupředu. 
 
Diskutovat tuto položku ve fóru (7 odpovědí).

Návštěvy

Dnes:8
Včera:131
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

113 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
3 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat