Návod na přežití

 
Blud volného průchodu emocí
 
 
 
 
 
 
Setkal jsem se už vícekráte v různých článcích s radou, ať se nechá volný průchod emocím a vše se vykřičí, vyřve, vyřádí a pod. něco takového může radit jen ten, kdo absolutně nemá přehled o zákonech stvoření a o tom co se děje jemnohmotně a duchovně.
 
Opět jsou toto rady mnohých samolibých esoteriků a pod. Čím více je člověk omezený, tím více je domýšlivý a myslí si jak není moudrý.
 
Je zapotřebí vědět co se skutečně děje. Každý lidský cit ihned v jemnohmotném světě dostane formu, tvar a ztělesňuje přesně to co člověk cítil. Pokud to byl negativní cit, tak nabere odpovídající ošklivou formu a naopak ušlechtilé cítění má hezké zářící formy.
 
Každé cítění okamžitě se spojuje skrz vlákna se stejnorodou ústřednou, která zpětně vysílá na člověka stejnorodé síly podobné původnímu cítění. V tom je Boží pomoc pro lidí, kteří mají ušlechtilé cítění, protože takto dostávají z centrály pomoc a posilu a jsou podněcování k dalšímu tvoření podobných citů. Takže si lze snadno domyslet co se děje při negativních citech, jako je závist, nenávist, zloba, vztek a pod., člověk se okamžitě spojuje se stejnorodými ústřednami a dostává velkou posilu k dalšímu vytváření těchto ošklivosti. Je pro něho, skrz tuto posilu, stále těžší se toho zbavit.
 
Člověk má na zemi uzrát v sebevědomou ovládající se bytost a ne v hysterického kašpara.
 
Negativní cítění je zapotřebí ovládnout a nepodvolit se mu (neživit ho ani vnitřně). Časem vyživovací šňůra, která jej spojuje s ústřednou při sebeovládání slábne až odpadne a člověk se takto osvobodí. To je jediná cesta, jak se osvobodit od negativních cítění, zlozvyků, slabosti a pod. Tzv. ventilaci a volným průchodem emoci se to jen dále pěstuje a upevňuje. A to nemluvě o následcích, které negativní cítění napáchá.
 
Každé negativní cítění dále páchá škody na onom světě a ze všech těchto škod běží skrz zákon setby a sklizně zpět k vám následky... za všechny škody, které toto cítění napáchalo. Lidé se pak diví, že musí prožívat to či ono. Neví, že jsou zodpovědní za vše, za myšlenky, za cítění, za slova.
 
Je zapotřebí vědět, že každým jednáním se člověk spojuje se stejnorodými centrálami, které mu ihned dodávají posilu v onom cítění, ať je zlé nebo dobré. Proto člověk, který se např. dlouho věnuje nenávisti nebo závisti, nemá tak snadné se toho zbavit. Vedou od něho tlusté jemnohmotné šňůry do centrály závisti a odtamtud velký příliv posily k němu.
 
K tomu patří další děje, které mnozí neznají, jinak by neradili takové pošetilosti. Kolem nás pozemských lidí se zdržují stále duše zemřelých lidí na onom světě v astrálních úrovních, které naši hmotu prostupují. Tyto duše jsou k nám přitahovány stejnorodosti. Jestliže něco silně procítíte, tak okamžitě přitahujete stejnorodé duše. A pokud se oddáváte negativním citům, tak se spojujete až dolů do temnot a podáváte ruku temným duším, které by se normálně na zemi nedostaly. Každé silné negativní cítění přitáhne do vaši blízkosti temné zrůdy z hlubin, které mají následně na vás velký vliv a může to mít osudové následky.
 
Je toho daleko více co se vše děje jemnohmotě. A za vše je člověk stále zodpovědný a běží k němu ze všeho zpětné působení.
 
Tyto pošetilé rady vznikly zřejmě z povrchního pozorování. Když se dá volný průchod např. vzteku, tak může nasledovat dočasné tzv. ulevení. Ale to není řešení. Je to podobné jako když máte absťak na cigaretu nebo alkohol, také se trápíte a dáte si cigáro nebo štamprlí a hned je vám veselo. Ale vyřešili jste problém? Zbavili jste se závislosti? Nikoli, jen jste si dočasně ulevili.
 
Bylo by vhodné, aby ti, kteří chtějí druhým pomáhat a radit, aby se napřed sami stali vědoucími a zralými, jinak napáchají více škod než užitku.
 
Diskutovat tuto položku ve fóru (0 odpovědí).

Návštěvy

Dnes:2
Včera:131
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

113 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
3 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat