Návod na přežití

 
Jsi dobrý!
 
 
 
 
 
Jsi dobrý, jsi dobrá, je dobrý... slýcháme často takto někoho označovat své bližní. Ale už málokdo ví, co ve skutečnosti má ono "dobrý" znamenat. Stejně jako nadvláda rozumu a duchovní úpadek pokřivily všechny pojmy, tak i tento pojem je pokroucen. Dnes někdo má skvělou postavu a je označen jakože je dobrý... někdo zmlátí bližního v ringu a je označen jakože je dobrý. Někdo hází celý život klackem do dálky, aniž by tím přinášel skutečné hodnoty nebo někomu skutečně pomohl a je označen jakože je dobrý. Někdo půl života na ledě klackem souká puk do branky, aniž by tím přinášel skutečné hodnoty a přesto je označován jako dobrý. Další celý život cvičí své pozemské tělo, aby mělo svaly, aby mohl následně před druhými exhibovat a takto se ukájet a dělat si dobře a přesto je omezenými rozumáři označován jako dobrý.
 
Všichni tito zmínění ve skutečnosti jsou velkými sobci a zaháleči, kteří ukájejí ctižádostivost a ješitnost při svém trapném bezduchém exhibováni. 
 
Být dobrým znamená být na takové vnitřní úrovní, že po případné smrti byste mohli stoupat vzhůru ke Světlu do duchovní říše. Být dobrým znamená nemyslet na sebe, ale jen na dobro svých bližních. Být dobrým znamená trvale myslet na vítězství Světla na zemi a snažit se pro to dělat vše ze všech svých sil. 
 
Dnes ovšem být dobrým znamená dělat si před druhými dobře, ukájet ješitnost, tedy opak lásky. Lidé tak hluboko vnitřně klesli, že nejsou tuto skutečnost schopni zaznamenat a pochopit. Komu tou exhibici skutečně duchovně pomáháte? Jak tito exhibicionisté duchovně povznášejí své bližní? Kdo má ve skutečnosti z toho užitek? Všichni tito exhibicionisté jsou ve skutečnosti škůdci ve stvoření, stejně jako ti, kteří je obdivují a mají z jejich předvádění radost.
 
Jak hluboce se ti, kteří zůstanou zachování, zastydí, až přijde doba duchovního probuzení. Až uvidí, že skutečně cennými lidmi opovrhovali a trapné sebeukáječe obdivovali jen proto, že je k tomu deviantní rozumářská a materialistická společnost vychovala. 
 
Být dobrým znamená přinášet dobro. K tomu je zapotřebí vědět, co to je to dobro. Pokud ovšem pojem dobro budou vykládat nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté, kteří tento svět zpustošili a vedou jej do záhuby, tak nikdy nedojde ke správnému chápání. Správně vyložit pojmy může pouze ten, kdo není zotročen svým nástrojem rozumem, ten kdo svůj nástroj rozum ovládá, stojí duchem nad ním a má tím daleko širší rozhled než nemocný rozumář a materialista. 
 
Pravá láska nemyslí na sebe. Pokud žijete pravou lásku, tak vaše úsilí bude zaměřeno na duchovní povznesení svých bližních. Duchovního povznesení se dosáhne pouze tím, že se člověk vřadí do zákonů stvoření, což jediné skýtá záruku, že nebude zahuben při konečném očistném třídění, při kterém budou všichni rozumáři a materialisté vyhubení. Zákony stvoření je samy vyhubí jako všemu škodlivou nepotřebnou veteš, jako překážku všemu co usiluje ke Světlu a čistotě.
 
Kéž byste mohli alespoň jednou vidět to zhroucení takového trapného tzv. vrcholového sportovce, modelky či jiného exhibicionisty, zhroucení po pozemské smrti, když opustí jejich duše tělo. Když pojednou uvidí, že celý jejich život byla trapná komedie a že nijak nepokročili, že celý pozemský život promarnili a namnoze šli ještě nazpět a že musí hned zpět k další inkarnaci. 
 
Toto zhroucení bývá umocněno tím, že mnozí z nich uvidí, že takto promarnili už mnoho životů, že jednají opakovaně stejně. A že vždy jim byl do života přiveden někdo, kdo se snažil je přivést na správnou cestu. A že mnohdy se vůči němu postavili nepřátelsky a s nenávisti. Daleko horší než pozemská smrt je toto poznání a nutná další inkarnace... poznání, že s každou další promarněnou inkarnaci se blíží duchovní smrt, rozklad... vymazání z knihy života, jako neupotřebitelný kámen. 
Diskutovat tuto položku ve fóru (0 odpovědí).

Návštěvy

Dnes:8
Včera:131
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

113 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
3 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat