Návod na přežití

 
Lenost stoupenců Hnutí Grálu
 
 
 
 
 
 
 
Ještě se vrátím k lenosti stoupenců Hnutí Grálu. Kdysi u nás na webu PG se registrovali příznivci Kováře (syn Kováře, který prvně přeložil PG). A jeden z nich mi radil, ať u toho nesedím dlouho (u PC), tak max. půlhodinku a do přírody. Už jsem to kdysi někde psal. Za půlhodinku nevyřídím ani emaily, natož své weby, sociálně sítě, kontakt s lidmi, články, komentáře apod. ale nebudu to znovu rozebírat. Vzpomněl jsem si nyní na další případ a sice mého otce. Krátce po vytvoření webu PG v roce 2011 jsme se chytli kvůli cenzuře PG, to už jsem také rozebíral jinde (například na konci tohoto článku). 
 
Vzpomínám si, jak mi mezitím vyčítal, že u toho sedím. Proč u toho sedíš? Dej to na internet, když už musíš a stačí. Proč u toho sedíš?
 
Vidíte tu zvrhlost? Ti, kteří se duchem nehýbou, tak vnímají ty, kteří se hýbou, jakože jdou špatně. Abdrushin o tom píše někde, o podobném případě na Hoře. Vidíte dva příklady, kdy dotyční jsou přímo vyvádění z míry, když vidí, že někdo jiný pracuje pro Světlo, hýbe se a je aktivní. Nejsem akorát aktivní podle jejich představ, měl bych chodit do přírody. Potom podle otce asi okopávat zahrádky v Hnutí Grálu, protože on to tak dělá a domýšlí se, že to je duchovní pohyb. A když se někdo skutečně hýbe a pracuje pro Světlo, tak to tyto shniloše rozčiluje. Víte kolik takových samolibých zapáchajících shnilošů je v Hnutí Grálu? Já bych řekl, že každý, protože pokud jste duchem živí, tak nemůžete být pospolu v jedné žumpě s dalšími shniloši.
 
Tak člověk dostane od Boha dary a vlohy, aby mohl vytvářet weby, aby mohl své chtění šířit mezi tisíce, statisíce bloudících lidí a mrzký slizký farizej z Hnutí Grálu tuto službu Světlu vnímá jakože je to špatně. Správně to je jít do přírody a do Hnutí Gálu na zahrádku. Komu tím pomáháte, když jdete do přírody?
 
Co vám pokrytcům píše Abdrushin hned v úvodu:
 
"Jakmile však směle používá veškerých schopností, které v něm dřímají v očekávání jeho zavolání jako výzbroje ke vzestupu, zužitkuje tak svěřenou mu hřivnu podle vůle Stvořitele a přemůže hravě všechny překážky, které mu chtějí zkřížit cestu, aby ho z ní odchýlily." 
 
Takže chozením do přírody a sekáním trávy celý život jste směle použili veškerých schopnosti ducha? Je to přesně naopak, zakopali jste je a proto vymýšlíte svým rozum zástěrky pro svou shnilost, jakože chození do přírody a horečnou fyzickou aktivitu vydáváte za duchovní čilost. A proto vy, zapáchající shniloši, vnímáte ty, kteří se skutečně hýbou duchem, jako špatné, protože jsou živoucím svědectvím vaší shnilosti a to je vám nepříjemné.
 
Mnoho čtenářů PG pořád nechápe jednu věc. Vy když se skutečně hýbete duchem, tak se tělo nemusí (neříkám, že nesmí) vůbec hýbat. Jenže rozumáři se pořád domýšlejí že horečná fyzická aktivita je duchovní pohyb. Ti duchové ve vysokých úrovních, myslíte, že oni tam běhají jak prdlí z místa na místo? Čím jste výše, tím se méně pohybujete navenek. Myslíte, že rytíři z Grálu někde jako pořád běhají? Stojí celou věčnost na jednom místě, takže podle vás snilošů jsou asi ztracení. Veškerá jejich činnost probíhá v duchu. I to, že takto mohou zasahovat na mnohá místech ve stvoření najednou, přestože stojí na jednom místě. A na zemi tuto schopnost supluje internet a proto tolik vadí shnilošům, kteří se v duchu nehýbou. Stejně jako svou nízkou zralosti nechápou činnost ve vysokých duchovních úrovních, tak ani nechápou, co by na zemi měli dělat u internetu, kromě prohlížení hlouposti. To pak není divu, že nás posílají do přírody a ptají se, co že tam u toho děláme, když soudí podle sebe. No co byste tam tak asi mohli dělat, když jste prázdné naduté loutky? Samozřejmě nic, proto také máte zralost duchovní spodiny a lůzy a můžete tak akorát jít na procházku do přírody nebo maximálně posekat trávu.
 
Pozor, neříkám, že sekat trávu je špatně i to je zapotřebí udělat. Nesmíte to vytrhnout z kontextu.
 
Když už hovoříme o lenosti stoupenců HG, tak se ještě o něčem zmíním. Už vícekráte mě to napadlo. Děti, potomci stoupenců HG. Dejte si pozor! Znal jsem několik děti z různých rodin členů Hnutí Grálu z Karviné. Mnohé jsou už dospělé. Nikdo, ani jeden se k nám nepřihlásil. Nikdo si nedal tu práci o které hovoří i Abdrushin, že když dítě vyroste, tak si musí samo zvážit, jestli to čemu ho dosud učili, může samo zastávat z přesvědčení. Nikdo si nedal tu práci s cenzurou PG. Pokud jste živí duchem, tak si tu práci dáte a zjistíte, že došlo ke zločinu a tím vám také dojde, že se sdružujete se samolibou zapáchající spodinou a opustíte tuto žumpu, bez ohledu jestli to je nejbližší rodina.
 
Přesně jako jsem já opustil tyto zapáchající farizeje. Máte v rukou Slovo Boží a jednáte jako obyčejní církevníci. Tak za čím jdete, za Světlem nebo se rochníte v samolibých rodinný shlucích mrzkých farizejů? Ani jeden z vás mrzkých farizejů z Hnutí Grálu nevstoupí k nám na novou půdu. Jsme tady od roku 2011... všichni jste se nás stranili. Sestra se kdysi zaregistrovala a když se začalo hovořit o cenzuře, tak se hned šla smazat z našeho webu. Samozřejmě se domýšlela, že ona je ta dobrá a utíká od nás jdoucích po falešných cestách. No vida a už máme důkaz, že cenzuru provedl člověk viz článek: Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou. Takže nyní vidíme, že to bylo naopak, ona, shnila zapáchající spodina, byla odpuzována od nás, kteří jsme duchem živí. Přesně jak píše Abdrushin:
 
"​Prázdní lidé, kteří se nesnaží o opravdové naplnění svého života, budou vždy prchat před lidmi, kteří nosí v sobě hodnoty ducha.
Hodnoty ducha n​​emůže nikdo skrývati, neboť duch, dokud není v lidech zasypán, žene je zcela přirozeně k činnosti podle zákona pohybu ve stvoření. Je-li skutečně ještě živý, tlačí se nezadržitelně ven a takový člověk najde zase lidi, jimž k vyrovnání může svým působením ducha něco dát, aby opět od nich něco přijal, ať je to již jen nový popud a nebo vážně míněné otázky.​"​ 
  
 
Neuvěřitelný močál se stal ze čtenářů PG, hlavně v Hnutí Grálu. Víme ze vzpomínek na Abdrushina, že řekl:

Poté co budou vlažní vyvrženi, začne očista mezi nositeli kříže. Tato bude hrozná, protože žádný lidský duch nemůže být zachráněn bez pokory.

A přesto se rochníte ve své samolibosti a vše špatné vidíte na těch, kteří se duchem hýbou a jsou duchem aktivní. A právě proto jsou vám trnem v oku. Očista mezi stoupenci bude hrozná. Tak kdo to asi bude? Samozřejmě jste sami sebe zase postavili bokem... takže bude hrozná. 

čtěte také článek: Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní

 
Diskutovat tuto položku ve fóru (1 odpovědí).

Návštěvy

Dnes:223
Včera:274

Právě přítomno
2
online

Celkem členů

102 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
3 tento měsíc

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli.

Že v mém Poselství také skutečně máte Slovo Pravdy, můžete poznat ihned, když se kolem sebe bděle rozhlížíte; neboť celý váš dosavadní pozemský život, jakož i nové prožití každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám zcela jasné, jakmile je osvětlíte a pozorujete skrze mé Poselství.

Ani jedna otázka nezůstane vám při tom nevyřešena, dojde ve vás k velikému porozumění pro až doposud tajuplné řízení neúprosných zákonů ve stvoření, které vás vedou s účinky vašeho chtění, a jako korunování vaší námahy nadejde vám zázračné tušení moudrosti, všemohoucnosti, lásky a spravedlnosti, které mohou být jen od Boha, Jehož bytí jste tím nalezli!

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat