Návod na přežití

 
Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
 
 
 
 
 
 
Vysvětlíme si proč v nynější době sílí v lidech nenávist a proč zrovna proti Rusku. Napřed pár slov od Abdrushina:
 

"...Všude panuje ještě strach! Lidstvo si to sice ještě nechce přiznat, avšak přesto jedná z tohoto strachu; neboť se již ukazuje nenávist! Skutečný výchozí bod nenávisti je však strach! Co je napadáno z nenávisti, to je také ve všech případech obáváno. Taková je zvyklost pozemských lidí.

Jen ze strachu povstane skutečná nenávist. Nikdy ne z hněvu, z odporu, který zase plodí svatý hněv. Nenávist také nemůže povstat z opovržení ani z hnusu.

A protože strach již přechází v nenávist, tak konec již není daleko; neboť tento strach nyní v pozemských lidech povstává před tlakem Světla, kterému nemohou uniknout s osvědčeným a obvyklým mudrováním rozumu, který poprvé po tisíciletích selhává, protože je proti živoucí a všemohoucí vůli Boží bezmocný! —" Abdrushin 


Vidíme, že nenávist vzniká ze strachu. Mnozí lidé, kteří se zajímají o Pravdu a duchovní zušlechtění, vědí o blížící se tzv. očistě. Tato očista proběhne tak, že pod zesíleným zářením ze Světla (z Boha) bude vše urychleno a přivedeno k rozuzlení. Prostě to, co by lidé prožili za tisíce let, bude nyní vtěsnáno do několika málo let a měsíců. Tedy karma, kterou každý jednotlivec si sám utkal svým myšlením, cítění, jednáním během všech svých inkarnaci a ještě ji neodpykal, tak na něj nyní v urychleném sledu dopadne. Pokud se jedná o dobrého člověka bude duchovně povznesen, pokud o fanatika materialistu či rozumáře nebo dokonce zlého člověka, tak ho toto urychlení přimáčkne a rozdrtí, vymaže z knihy stvoření.
 
Takže nyní víme proč v lidech nyní vzniká nenávist. Je to způsobeno postupným sílícím tlakem Světla, který se blíží a urychluje dění. Proč ale vůči Rusku? Proč západ nenávidí zrovna Rusko? Západ se obecně postavil na stranu zla, na stranu šelmy rozumu 666, takže tlakem Světla vzniká v něm strach a tím nenávist. Protože ale tito tvorové nejsou žádní duchovní velikáni, tak nemohou svým denním vědomím dojít ke správným závěrům. Nemohou rozumově vědět, že tento strach a nenávist jsou v nich způsobeny Bohem, jehož blížící se záření (Boží vůle) v nich tento strach vyvolává. A proto si za pomoci rozumu musí vybrat zdůvodnění a objekt své nenávisti. Musí si vybrat něco, kde svou obrovskou nenávist budou ventilovat. Něco co si mohou rozumem zdůvodnit.
 
Uvedu jeden podobný příklad. Sám jsem jej prožil v mládí. Když člověk je vnitřně živý, tak hledá Pravdu. Ovšem v počátcích se stává, že je stále, přestože je už hledající, tak je stále ještě zotročen rozumem. V takové chvílí těžko přijmete Boha, protože rozum jako produkt hmotného mozku nemůže Boha chápat. Rozum byl dán člověku jako nástroj k chápání hmotných věci. K chápaní duchovních věcí musíte použít duchovní orgány své duše, ducha. A to je u rozumářů vyloučeno, když svou vlastní duší popírají. Takže pokud rozum určuje vaše hledání, tak kam se dostanete? Vždy jen k hranici toho, co je rozum schopen ještě pochopit. Tedy UFO, Daniken, Chobotovi křováci a mimozemšťané a podobné rozumem ještě z části pochopitelné věci. Teprve až svým duchem se dostanete nad hmotný rozum, tak můžete začít chápat skutečnou Pravdu.
 
A podobně se děje právě s onou nenávisti. Ona nyní vzniká v prozápadních zvrhlících (tedy ne jen v prozápadních, ale ve všech lidech, kteří nenávidí Pravdu) tlakem Světla, ale protože rozumem nejsou schopní pochopit proč, tak si najdou objekt, který také v nich vyvolává nenávist, ale který dokážou nějak rozumem zdůvodnit. Nemohou říci: blíží se pán Bůh a Spravedlnost a proto v nás vzrůstá strach a tím nenávist. Jde o vnitřní cítění, které rozumáři nedokážou analyzovat. Tím že Rusko ochraňuje tradiční hodnoty, normální rodinu na rozdíl od prozápadních "hodnot", tak nenávist temné havěti směřuje v první řadě proti němu. Tyto prozápadní "hodnoty" nejsou nic jiného než otevřené vyhlášení boje proti Bohu, proti jeho vůli, tedy přírodním zákonům. Podpora a ochrana veškeré havěti z temnot (chlípné a zvrhlé menšiny), rozvracení tradiční rodiny, kterou naopak Rusko se snaží chránit a proto proti němu prozápadní havěť nenávistně štve. A ve všech těchto zvrhlících nyní vzrůstá nenávist.
 
Opakování je matka moudrosti, takže znovu: víte proč prozápadní havěť plna nenávisti štve neustále proti Rusku? Vysvětli to už Abdrushin. Bylo by vhodné se tím začít řídit, stejně na to dojde. Je ale podivné, že někteří v tom stále nemají jasno. Rusko se snaží zachovávat normální tradiční hodnoty, normální rodinu apod. Naproti tomu prozápadní zvrhlíci ochraňují devianty, zvrhlé a chlípné menšiny a další zlo. Je v tom zjevný příklon na západě k šelmě rozumu 666 a na východě k cítění a zákonům stvoření. Podle toho se kterou stranou sympatizujete, ukazujete všem jestli jste ještě člověk anebo už jen temnu sloužící stroj či nenávistná havěť. Viz slova Abdrushinova:

"Po tom se pozná, kde číhají temnoty. A to co temnota nenávidí, co pronásleduje svou nenávistí, tj. jen Světlo a všechno světlé. Každý, kdo v klidu zkoumá, nalezne hned důkaz, kde jest temnota a kde Světlo. Je to podle zákonů stvoření a dá se to z mého Poselství podrobně zdůvodniti. Vždyť temnoty nenávidí Světlo a snaží se je napadat a špinit, kde jenom mohou! Kam temnota útočí, tam jsou světlé hodnoty! To bude lidem v budoucnosti jasně viditelné. Budou moci podle toho usuzovati a jednati, aby úplně vymýtili zlo, které se musí takto samo vždy označiti!" Abdrushin

Všimněte si kolik je rádoby duchovních lidí (i někteří astrologové), kteří se kloní k prozápadním zvrhlíkům. Jaké zjevné pokrytectví v tom je. Pokud jste duchovní člověk, který má aktivní očištěné cítění, tak se nemůžete postavit na stranu prozápadní nenávistné zvrhlé, chlípné havěti.
 
Takže nenávist vzniká ze strachu. Na straně zla je vždy. Zlo nenávidí Pravdu, protože Pravda osvětluje jeho zvrhlosti a také podvědomě ví, že bude vyhubené až přijde čas. "Kam temnota útočí, tam jsou světlé hodnoty! To bude lidem v budoucnosti jasně viditelné. Budou moci podle toho usuzovati a jednati, aby úplně vymýtili zlo, které se musí takto samo vždy označiti!"
 
 
 
Diskutovat tuto položku ve fóru (3 odpovědí).

Návštěvy

Dnes:4
Včera:153
Právě přítomno
4
online

Celkem členů

109 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat