Návod na přežití

 
Víte co by se stalo, kdyby nějaký národ v Evropě přijal dnes Poselství Grálu?
 
Ostatní státy by jej napadly!
 
 
 
 
 
Vidíte co se dnes děje např. v Bělorusku? Bělorusko má ale štěstí, že za ním stojí Rusko. Onen vývoz demokracie prozápadních zvrhlíků do cizích zemí, kde dělají převraty a vraždí hlavy států, není nic jiného, než vývoz systému, který umožní havěti se dostat k moci. Jen za pomoci demokracie mohou úchyláci, devianti, chlípné a zvrhlé menšiny provádět exhibice na ulici a ještě za to pobírat peníze a ochranu. Ano tak hluboko lidstvo kleslo. Jen v demokracii se mohou tyto chlípné stvůry z temnot dostávat k moci. V normální společnosti si zaslouží ochranu pouze vše čisté, ušlechtilé, mravné, pravdivé, krásné a na duši hřející, tedy v souladu se zákony stvoření.
 
Ony ty autoritářské režimy jsou v podstatě správné co do formy a pro mnohé i nutné. Správně má být u moci panovník, král. Ovšem každý národ má (měl by) takového krále, jaký sám je nebo jakého si zaslouží. Některé nízké nevyzrálé duše musejí mít pevnou ruku. Vidíte co se stalo např. v Libyi a dalších znásilněných zemích po dovozu demokracie? Anarchie, násilí...
 
Kdyby se nyní v České republice přijalo učení Abdrushinovo Poselství Grálu, tak by nás okolní státy napadly, provedly by invazi na tzv. obranu demokracie. A to proto, protože Poselství Grálu, tedy Pravda, samozřejmě neumožňuje bujení havětí, tedy zvrhlých a chlípných menšin a tím by podle prozápadních zvrhlíků byla porušena demokracie a útisk genderových pomatenců. Ostatně asi málokdo ví, že původně se toto mělo odehrát v Německu. Německo jako povolaný národ mělo přijmout Abdrushinovo učení a jako první začít žít podle Boží vůle a tím ukázat, jak mají vypadat normální lidé. Žel Němci selhali a místo za Abdrushinem šli za Hitlerem, nástrojem temnot.
 
Kdyby se to povedlo a Němci přijali Abdrushina namísto Hitlera, tak ostatní národy by se spojily a napadly by Německo. Rozuměj od nenávisti. Havěť, která nenávidí Světlo a Pravdu by je napadla pod pokryteckými a krásně znějícími slovy o demokracii a ochraně menšin a podobně, stejně jako to činí i dnes. Nyní citace ze životopisu, který byl napsán v době Abdrushina povolanými lidmi:
 
Hovoří Ježíš:

"Tak musí všechny národy až na jeden, o němž se nyní ještě nic neví, dlouho umírat až do dne posledního soudu. A před koncem je síla Světla vynese vzhůru, aby ještě jednou dosáhly nakrátko moci a uplatnění. Všichni tito umírající se spojí a spojenými silami se pozvednou proti mladému národu, který jediný ještě nebude opotřebován, aby jej zničili. V té době bude nesčíslně mnoho náboženství a všechna si budou osobovat právo, že jsou jedině pravá. Ale navzájem se budou ničit. Nastane strašlivý zápas o moc, jaký země ještě nikdy nezažila. Nenávist zaslepí a obloudí národy..."  (celý životopis)

Tady Ježíš hovoří o německém národě, který původně měl být napaden ostatními prozápadními zvrhlíky, tedy za předpokladu, že by přijal Slovo Boží (Poselství Grálu). Dopadlo to ale přesně opačně. Němci napadli ostatní. Tím se ale německý národ vymazal z knihy života a jde vstříc svému osudu.

Vidíte co prozápadní nenávistná havěť dělá, když volby v nějaké zemi nedopadnou podle jejich představ. Hned chce nové volby, hned pořádá stávky, převraty a pokud to jinak nejde, tak provede invazi s vývozem demokracie, tedy v zemích, kde má nějaké své zájmy a kde nejsou zrovna pod ochranou Ruska. Proč myslíte, že prozápadní havěť tak nenávistně štve proti Rusku? Víme přece co havěť nenávidí.
 
Zkuste si sami představit, že by větší polovina národa přijala PG i ve sněmovně. Okamžitě by byla invaze na "záchranu" demokracie. Otázka je, jak by to dopadlo. Německý národ byl povolaný a měl veškerou ochranu ze Světla. Pravděpodobně by skutečně došlo k boji, ale Německo by vyhrálo a prozápadní zvrhlíky porazilo.
 
Poté co německý národ selhal, byl ze Světla povolán nově český národ viz článek: Povolaný český národ
Diskutovat tuto položku ve fóru (0 odpovědí).

Návštěvy

Dnes:88
Včera:170
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
2 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat