Návod na přežití

 

Osada míru na Moravě

 

 

napsal: Pavel Krajíček 

 

Osadu míru na Moravě chci učinit „útočištěm míru a pokoje“ „pramenem duchovní síly“ pro všechny, kteří o to vážně usilují. 

 

Představte si místo, kde žijí pouze normální lidé, kteří vystoupili z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů. Podvolujíce se hlasu svého svědomí kladu (zatím duchovně) základní kámen pro Osadu vzhůru usilujících lidí s cílem být jim štítem před nebezpečnými fanatiky rozumáři a materialisty, kteří zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby. Blíží se doba, kdy se ti, kteří zůstanou zachování, trpkým prožitím probudí a poté už nikdy nebude moci nebezpečný rozumář a materialista se dostat k moci. Osada míru na Moravě bude základním kamenem k dění, které bylo již dříve předurčeno jako poslání Moravy:

V budoucnosti nastane toto: Tento lid přijme z východu i ze západu všechny, kteří zůstanou a vyvstane národ jako nový celek s těmi, kteří k němu přijdou a tak vznikne nové jméno a starého víc nebude. Tak ani „Morava“ nezůstane a přece bude existovat, protože bude působit mezi ostatními jako semeno, které ruka Věčného zasela do okrsku země, mezi lidi a vzejde a přinese desetinásobnou úrodu.

 (z článku Morava)

-- 

Osada míru na Moravě bude ústředním bodem v těžkých očistných časech Země. Bude poskytovat útočiště lidem dobré vůle a těm, kteří se v poznání obrátí v pokoře ke svému Pánu. Nebudeme tedy chodit za jinými a přemlouvat je, aby se stali lidmi. Budeme stát na svém místě, daleko všem viditelní a necháme pokorné lidi přijít k nám. 

S ohledem na to, že lidské domněnky ještě nikdy nebyly v souladu se skutečným děním ze Světla, což potvrdil i Abdrushin v Poselství, lze očekávat, že tomu bude podobně i nyní při Osadě míru na Moravě.
 
Bude to podobně jako u Poselství Grálu. Je-li v člověku touha po Pravdě, tak je duchovním vedením tak veden, že na toto Poselství narazí. Podobně s Osadou na Moravě, která byla už předpovězená v době Abdrushina jeho nejbližšími lidmi viz článek: Morava. Také toto bude tak, že do Osady namnoze v tichosti budou svým vedením přivedení ti, kteří jsou toho hodní, zatímco se v okolním dění bude hroutit falešná rozumová stavba materialistů.
 .
 

***

 Nemá proto práce povolaných ve službách Svatého Grálu pozůstávat v opravování starých dosavadních chyb tohoto lidstva. Ne, všechno jejich jednání, myšlení a cítění musí vést již od základů k nové výstavbě! Jen ponechte, ať se všechno staré klidně zřítí. Podle vůle Boží nemá být nic zlepšováno a měněno, nýbrž všechno musí nově vzniknout!

Abdrushin

-

Není nic velikého v celém světě, když to současně také nevede k Bohu a když to v díku nevzniklo k jeho cti. Jedině v tom je velikost a trvání! Všechno ostatní propadlo marné pomíjejícnosti již při svém vzniku. 

Abdrushin

 

 

Návštěvy

Dnes:93
Včera:170
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
2 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat