Návod na přežití

Článek - Velké proroctví Sibyly královny ze Sáby

Více
26. čvc 2019 18:40 #100 napsal Profil webu

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. pro 2019 18:37 - 27. pro 2019 21:13 #353 napsal Pavel Krajíček
Ona věta v posledním odstavci: "Pak se počne silně země chvěti a téměř všichni lidé vykrvácí."

Tím je míněno vyvrženích vlažných. Viz článek: Vlažní budou vyvržení

Hrubým odhadem se jedná o 5 miliard lidí.
Poslední úprava: 27. pro 2019 21:13 od Pavel Krajíček.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. pro 2019 20:46 #354 napsal Oldřich Pružina
Nebude mu však stačit tento svět, a proto se bude snažit odletět z tohoto světa a tam někde, kde je pouze vůle Hospodinova, zkoumat, zda cesty světa, i hvězd by nemohl změnit. Tam rovněž bude člověk chtít vniknout, aby i to si vydobyl a podmanil. Tomuto přání člověka nikdy vyhověno nebude.

Všimněme si, že je to tak. Krom drobných pokusů /o přistání na Měsíci existují pochyby/, se dnes lidé nikam kromě oběžné dráhy nedostali.

Řeky budou vysychati, traviny vymírati, skot i lidé hladem a žízní padati, hory se zemí se srovnávati budou a jiné pískem pokryty budou. Na nebi objeví se po třikráte kometa, poprvé na severu, pak jihu a potřetí na západě země. Pak se počne silně země chvěti a téměř všichni lidé vykrvácí. Napřed lidé v horách, pak v údolích a poslední, kdo žijí v místech u moří, kde je věčná zima. Ostatní znamení již lidé neuvidí, slunce nabude krvavé záře, objeví se na západě místo na východě a hvězdy dnem i nocí svítit budou …

Tedy budeme svědky konce lidí napřed ve vyšších oblastech, přejde to do nižších, a pak přijdou na řadu severní země u moří. Ostatní dále.
Vlažných je naprostá většina populace, proto dopad jejich vlažnosti bude strašlivý.

Vidím to neustále kolem sebe. Stačí cokoli říci "v Pravdě", a okamžitě nastane sběsilá reakce, a útok, přestože tito lidé nepáchají žádné pozemské "zločiny", a naopak svojí změkčilou "láskou" stojí ve chvále většiny, podobných nerozhodných vlažňáků, protože libovolné vlažné odpouštění jakýchkoli zločinů považují za "cosi vyššího". Ale právě naopak ten skutečný "vyšší princip" jim dnes svou silou ukáže, že jejich skutky proti Pravdě budou odměněny, ale jinak, než si oni dnes představují.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. úno 2020 18:14 #438 napsal Pavel Krajíček
Ke stažení: obsáhlejší znění proroctví Sibyly:

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes:13
Včera:157

Právě přítomno
3
online

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Celkem členů

82 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
1 tento měsíc

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky

 

Real time web analytics, Heat map tracking