Návod na přežití

Článek - "Jak někdo může věřit na Boha, vždyť je jasné, že neexistuje."

Více
Více
29. čvc 2019 07:54 #122 napsal Pavel Krajíček
Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo něco? Kdo věří že z ničeho vznikla živá lidská bytost schopná cítit? Tak kdo tady věří na pohádky? Kdyby na počátku nic nebylo, tak by nemohlo něco vzniknout. Tedy jsme se dobrali k první, pro rozum nepochopitelné skutečnosti, že něco muselo být věčné. Ateismus je tedy nemoc. Postižení si zmrzačili (přepěstovali) mozek a ten následně odřízl spojení s jejich vlastní duši. Rozum je mrtvý počítač a nemá být určující, ale má poslouchat duši.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. čvc 2019 12:30 #123 napsal Pavel Krajíček
K mému předchozímu příspěvku mi napsal mi jeden člověk:

"Nevěřím, že by to dokázal jen jeden bůh."

Odpověděl jsem mu:
Protože si představujete Boha malého. Člověk vůbec nemá schopnost, aby si představil byť i jen stín Boží velikosti. Věčný, bezbytostný Bůh má také takový tvar, jaký si člověk neumí představit, protože Bůh je nad stvořením, je mimo stvoření, kdežto člověk pochází ze stvoření a proto může chápat poměry ve stvoření, ale nikoli mimo něj. Bůh je daleko větší, než všechna jeho stvoření.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
30. čvc 2019 14:45 #139 napsal Marek Antal
Nadviažem na predchádzajúci článok p.Krajíčka o ateistoch a ich odmietaní existencie Boha. Rád sledujem dokumenty o vzniku vesmíru, vzniku zeme a človeka. V terajšej dobe pomocou počítačov vedia tieto deje velmi pekne naanimovať. Pamätám si ako som bol silno užasnutý z veľkého tresku, veď to je ono - stvorenie sveta. Na počiatku bolo slovo...
Týchto vedeckých dokumentov je viacej, ale všetky majú jednu spoločnú črtu. Vedci v nej opisujú deje vzniku vesmíru,jeho vývoj, honosia sa aké majú nadradené mozgy, ale vždy v určitom bode zostanú ticho, alebo povedia to nevieme, to je náhoda... Tým bodom je práve, ako to nazývajú veľký tresk, teda lepšie povedané čo bolo pred ním a čo ho spustilo. Uvediem to na príklade S.Hawkinga, ktorého považujú za silného určovateľa modernej teoretickej fyziky.
Dokument začína jeho slovami:"Vyriešili sme prazákladné záhady...osobne ma uchvacuje, že poznatky samotné sú elegantne jednoduché a prekvapivé zároveň...pomaly nám dochádza, že zem a všetko okolo nás sa zrodilo z hviezd." Ďalej však pokračuje:"...najúchvatnejšia je bezpochyby skutočnosť, že celý obrovský vesmír, všetky tie nevyčísliteľné galaxie, dokonca aj čas a priestor ale aj prírodné sily v podstate vznikli z ničoho." Tak teda z hviezd, alebo z ničoho? "Aj keď sme len vyspelejším druhom opice obývajúci maličkú planétu sme schopný uvažovať o vesmíre v celej jeho velikosti, čo nás činí výnimočnými." pokračuje ukájaním sa na mozgu, ale následne vo vysvetlení prvotných dejov tresku sa vyhovára. Ide o moment pri zážehu, kedy sa svetlo ochladilo na obrovskú masu: jedna polovica prahmoty a druhá polovica antihmoty. Tieto dve sa vzápätí stretli a pri uvoľnení kvánt energie navzájom zničili. V tomto "boji vyhrala" hmota a zostalo jej jedna milióntina z predchádzajúcej masy prahmoty. Predstavme si, aký obroský je terajší vesmír, všetka jeho hmota je však "len" milióntina z prvotného zážehu. Aká obrovská je veľkosť Božia, keď stvorenie je vlastne "len" jeho živé slovo, stvoriteľská pieseň, jeho umelecké dielo.
Atómy preživšej hmoty sa v priebehu miliónov rokov zhlukovali a z tohoto tanca vznikli planéty a galaxie a narástli do vesmíru ako ho môžeme pozorovať dnes. To že nazačiatku zostala iba milióntina hmoty, Hawking nazval náhodou a nedokonalosťou. "Jedným zo základných pravidiel vesmíru je, že nič nie je dokonalé. Dokonalosť skrátka neexistuje. Kozmos tak učinil prvé krôčiky k tomu, aby sa stal tým prekrásnym miestom ktorým je dnes a to len vďaka nedokonalosti, nepravidelnosti a chýbajúcemu poriadku (pozn. česky "řádu")...úplnou náhodou vznikajú pri vodíku zložitejšie látky ako železo, kyslík...hviezdy sa tak "hříčkou" prírody premenili v obrovské továrne...vďaka veľkému tresku a neuveriteľnému šťastiu máme hviezdy, čierne diery a vesmír má tvar a rád." Samá náhoda, nepravidelnosť a chýbajúci poriadok. Takto aj pokračuje: "O vzniku vesmíru vieme veľa, ale pravdu o počiatku vesmíru musíme odhaliť - najpravdepodobnejším vysvetlením je, že sme dielom náhody. Náhodou dochádzalo k zrážkam molekúl až vznikla jedna, ktorá sa dokázala reprodukovať..pomalý proces evolúcie..vznik života na zemi. Zarážajúce, ako je možné, aby taký ohromujúci reťazec, ktorého výsledkom sme i my sami bol náhodou. Je možné, že veda na pozadí toho všetkého odhalila nejakú vyššiu moc, ktorá vytýčila zákony prírody a umožnila existenciu vesmíru a poťažmo i nás ľudí? ...Je teda nejaký stvoriteľ, ktorý tieto šťastné okolnosti dokázal spojiť dohromady? Podľa môjho názoru nie nutne."
Vidíme teda, že od začiatku odmieta to, že Boh stvoril Zem, že toto obrovské a prenádherné stvorenie má svoje zákony, presne fungujúci rád, stále používa slová ako náhoda, štastie a pod. Vidíme, ako naozaj obmedzený je rozhľad človeka žijúceho mozgom. A pri tom jedným z prvých a najjednoduchších fyzikálnych zákonov je zákon akcie-reakcie. Ako mohol tak obrovský a majestátny dej, akým je stvorenie a teda aj veľký tresk prebehnúť, keby k tomu stvoriteľ nedal zážeh? Vesmír by nefungoval a dávno by sa rozpadol, kedy nemal vyšší rád, pravidlá a zákon podľa ktorého funguje. Ako si dovoľuje "jeden z najmúdrejších mozgov civilizácie" vo svojej obmedzenosti stavať sa nad stvorenie, keď odmieta niečo väčšie nad ním?
Presne v tomto duchu pokračuje dokument tým, že spochybňuje Boha a začína špekulovať o tom, že čo keď existujú iné vesmíry, ktoré stoja na iných zákonoch a inak fungujú, začína predvídať budúcnosť a spomínať vybrané udalosti z histórie vesmíru kedy vymieral život na zemi, kedy každých 100 miliónov zasiahne zem taký meteorit, že vyhubí život, že vlastne vesmír je nebezpečné miesto kedy každú chvíľu z nejakej náhody bude zem a ľudstvo zničené a pod. Následne ponúka riešenia typu, že ľudstvo musí začať kolonizovať vesmír a stavať obrovské rakety, zasievať život na iných planétach a hľadať ďaľšiu ideálnu planétu podobnú zemi.
Nádherný príklad toho, ako sa mozok vo svojej nadutej obmedzenosti vychvaľuje tým, že zistil ako vznikol a vyvýjal sa vesmír a ako sa má do budúcnosti veľkoleposť ľudstva zveľadovať kolonizovaním vesmíru. To takúto víziu nám ponúkajú materialisti a vedci? Ja v tom vidím iba samochválu mozgu čo všetko o vesmíre zistil, keď však príde na stvorenie, nevie ako ďalej a začne vymýšľať obhludné a megalomanské hlúposti, aby zakryl jednoduchý fakt, že stvorenie je Božím dielom. Že vlastne prepestovaný zadubený mozok materialistov vedie ľudstvo a zem do záhuby a riešením majú byť cesty do vesmíru? Zničiť zem a letieť ďaľej ničiť iné planéty? Nevážiť si dar života a ešte sa nad neho vyvyšovať? To toto je prvá línia vedy, ktorá sa považuje určovať smer ľudstva, lebo majú "vysoké IQ"? Čím sa odlišujú od nacistov, ktorý hrubo materialisticky a ateisticky viedli ľudstvo rovnako do záhuby a ešte sa na tom ukájali? V čom sa odlišujú od všetkých doterajších skrachovaných civilizácií, vynálezov a udalostí ľudstva ktoré končili pohromou? Ničím. A práve spoločným menovateľom je prepestovaný a tým pádom degenerovaný mozok, odmietajúci ducha, cit a existenciu Boha.
Stojíme v súde! Zo všetkých smerov môžeme vidieť ako sa rúcajú stavby hrubého materializmu, akú skázu a utrpenie v histórii priniesli. Sluha sa ustanovil byť pánom, vraždou a klamstvami vraj prináša život a ešte prenasleduje tích, ktorí sa mu nepodriadili. Ponúkajú nám pozlátko komfortu a technológií, aby uľahodili ľudskej lenivosti a domýšľavosti. Okázalo sa predvádzajú zo svojimi polopravdami a domýšľavosťou a vystavujú svoje formy na obdiv, ako najdokonalejšie dedičstvo ľudstva na obdiv. Nič viac než zlaté teľa. Stačí im povedať jednu jednoduchú vetu o Bohu, duchu a pod. a temno za nimi stojace začne syčať, prskať a útočiť, začnú Vás urážať a kompromitovať zaslepení nenávistným pokrikom zabiť zabiť. Nikdy nebolo a ani nikdy nebude iného pána na zemi, vo vesmíre, vo stvorení. Je to Boh, kto stvoril túto zem, je to svetlo jeho vôle, ktoré prinieslo do temnoty život, sú to jeho neochvejné zákony, ktoré držia v celom jemno a hrubohmotnom vesmíre poriadok a rád. Jemu a jedine jemu máme navždy ďakovať za život v majestátnych záhradách stvorenia a toto s vďakou a pokorou zveľadovať jemu na slávu.
Držte sa pevne ľudia. Narastajúca prívalová vlna očistej Božej lásky a spravodlivosti raz a navždy zmetie všetkú tú bahennú špinu, celú tú rakovinovú skazu, mor ktorým ateisti a materialisti, slúžiac Luciferovi otravujú stvorenie. Buďte na seba prísny, bdite a modlite sa, udržujte krb svojich myšlienok čistý, všetkým svojim myslením, konaním, cítením, každú jednu sekundu svojich životov. Lucifer je spútaný a očistný dážď zmyje všetko jeho temno, všetky výkaly jeho prisluhovačov. Je pred nami len jedna voľba: buď - alebo.

Spomínaný dokument je voľne k pozreniu na youtube pod názvom "Príbeh o puvodu všeho Steven Hawking dokument cz". Okrem krásnych animácií vývoja vesmíru, galaxií a veľkého tresku v ňom odznela aj jedna dôležitá informácia: K Zemi smeruje asteroid "99942 Apophis" s energiou takmer všetkých jadrových zbraní na zemeguli. Hawking udáva že smeruje k zemi, ale presnú dráhu nevedia. Pravdepodobne minie zem v blízskej vzdialenosti a to presne 13. apríla 2029. Údaje o vzdialenosti preletu apophisu sa v dokumente a v iných zdrojoch na nete odlišujú ale majú spoločný dátum kedy minie zem a že to bude relatívne veľmi blízsko. Wikipedia ešte hovorí o tom, že prelet asteroidu zmení jeho dráhu a tento sa vráti ešte v rokoch 2035, 2036 a 2037. My však vieme, že takéto veľké kozmické udalosti na oblohe v okolí zeme, predznamenávajú veľké udalosti ktoré k nám prídu a prichádzajú zhora.
Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes:89
Včera:170
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
2 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat