Návod na přežití

Pavel Krajíček - komentáře

Více
31. čvc 2020 20:48 #901 napsal Pavel Krajíček
Mě by zajímalo, kdy bude podáno trestní oznámení na státního zástupce a jemu podobné, kteří projevují nenávist vůči nám normálním a slušným lidem a namísto ochrany slušných lidí podporují úchyláky, pomatence, slizkou havěť, chlípné a zvrhlé menšiny a další. Vám to přijde normální, že státní zástupce chrání zvrhlíky a devianty a projevuje nenávist vůči normálním a slušným lidem? Proč trpíte tyto zvrhlé tvory ve vedení?

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. srp 2020 16:20 #905 napsal Pavel Krajíček
Objasňoval jsem na Facebooku něco, tak to vložím i tady:

Ještě takové objasnění vám co čtete mé příspěvky. Občas připojím v příspěvku nějakou výtku např, že "vy jste si ty fanatiky zvolili do vedení" apod. Já tím nemyslím osobně vás, které mám v přátelích nebo ve skupině a podobně. Já vás přece osobně neznám, tak jak bych mohl hovořit k vám osobně? Hovořím obecně. To si už musíte vy sami vyřešit, zda jste normální člověk anebo nebezpečný fanatik stoupenec sekty rozumářů a materialistů, kteří vedou svět do záhuby.

Ještě navážu na předchozí příspěvek:
Úplně ve zkratce rozdíl mezi normálním člověkem a nebezpečným fanatikem rozumářem a materialistou - Normální člověk z hloubi duše touží po Pravdě a usiluje o poznání přírodních zákonů neboli Boží vůle, což je jedno a totéž. Po poznání těchto zákonů, což při vážném úsilí není těžké, se ze všech sil snaží žít podle těchto zákonů. Naproti tomu nebezpeční fanatici rozumáři svou zvrhlou domýšlivost postavili nad moudrost Boží a vedou tak svět do záhuby. Zmrzačili si pozemský rozum tím, že si jej přepěstovali a postavili jej nad projev vlastního lidství tedy čistého cítění (nikoli pocit). Tento rozum pochází z HMOTNÉHO mozku a proto může chápat jen hmotné věci, proto jsou rozumáři ti nejhloupější tvorové ve stvoření. Hmotný vesmír je tou nejmenší části ve stvoření. Stvořitel dal člověku rozum jako nástroj k chápání hmotných věci. Rozumáři postavili rozum nad ducha a tím sami sebe spoutali a zotročili. Hmotným rozumem nepůjde nikdy zkoumat jemnohmotné a duchovní děje a proto rozumáři vždy páchají škody. Ke zkoumání jemnohmotných a duchovní zákonů je zapotřebí použit stejnorodých orgánů (orgány duše) a nikoli hmotný rozum, jak činí pomatenci materialisté.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. srp 2020 18:39 #906 napsal Pavel Krajíček
Už víckrát mě napadl nějaký rozumář s tím, že jak můžu věřit na nějakého boha, dědečka někde na obláčku. Nechtěl jsem na to kdysi reagovat, protože to je samozřejmě ten nejdětinštější názor jaký může být a svědčí o veškeré omezenosti rozumářů a materialistů. Ale protože se to opakuje tyto útoky těchto omezenců, tak jen ve zkratce, protože tyto věci jsou příliš svaté na nějaké běžné řeči.

Bůh, Stvořitel, Zdroj všeho života je bezbytostný a nachází se MIMO stvoření. Velikost tohoto Zdroje, Boha je tak velká, že je větší, než celé jeho dílo stvoření. Tedy ne jen hmotný vesmír, ale i duchovní světy, které jsou vysoko nad hmotnými světy a jsou daleko větší než hmotnost. Bůh není tedy někde tady ve vesmíru, ale je mimo stvoření a je mnohonásobně větší než celé jeho stvoření. Ve stvoření se setkáváme jen s Jeho Vůli s Jeho Silou (pro věřící s Duchem svatým). Člověk jakožto produkt tohoto stvoření je schopen chápat pouze poměry uvnitř tohoto stvoření. Nemá schopnost chápat poměry nad stvořením. Bůh, Zdroj má například takový tvar, jaký člověk nikdy není schopen si představit a pochopit, protože pro tyto poměry nemá schopnost chápání. Proto představa nějaké lidské podoby, lidského dědečka vznášejícího se někde v oblacích svědčí o duchovní ostudě a nevyzrálosti těchto rádoby chytrých jedinců. A pokud by tedy někdo chtěl argumentovat, že v bibli stojí, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tak ano, stojí tam přece k OBRAZU svému, tedy ne podle sebe, ale podle svého obrazu, tedy tak, jak se zjevuje, když se chce nechat spatřit vysokými bytostmi v jeho blízkosti, protože On sám je bezbytostný.
==
Tady na tomto příkladu vidíte, proč jsou fanatici rozumáři škůdci. Srovnejte můj výklad Boha s jejich trapnou představou dědečka. Takové trapné představy mají fanatici rozumáři a materialisté o všech duchovních skutečnostech ve stvoření a proto páchají všude kde jsou jen škody a proto se řítí svět do záhuby.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. srp 2020 11:05 #909 napsal Pavel Krajíček
Stupňující se útoky na ženy z duchovního pohledu

Ožehavé téma, nevděčné. Protože když tady v tomto řeknete pravdu, tak vás začnou všichni kamenovat. Já s tím ale nemám problém, protože neusiluji o přízeň fanatiků rozumářů a materialistů. Naopak s radosti jim uštědřím pár facek :-)). Nyní ale vážně, článek nepíšu se zlobou ani záští a jde mi skutečně o věcný výklad a to proto, protože by se jinak v tom viděla nespravedlnost Boží a něco takového není možné.

V blízké době se většina žen stane lovnou zvěří pro zpustlé muže. Převážně od těch, kteří jsou k nám dovážení z cizích zemí za účelem kulturního obohacení.

Abdrushin píše: "Běda ženě! Dostalo se jí nejvyšší ze všech hodnot, ale nepoužila jich správně. Musí býti první, na kterou dopadne meč Božské spravedlnosti..."

Vše je důsledkem zákona Božího, zákona, který říká, že "co člověk zaseje, to také sklidí". Kdyby ženy byly čisté jak v myšlení, cítění a jednání, ušlechtilé, tak by tím vychovávaly i ušlechtilé muže. Toto je úkol ženy ve stvoření, udržovat bdělou touhu po Čistotě a po Světle ve všech duších. Za takových okolnosti by se praví muži blížili k ženě s posvátnou úctou a ostýchavosti.

Protože ale ženy klesly ze stupně lidství na stupeň lehké děvy a exhibicionistky, která svým obnažováním a chováním vydražďuje všem mužům pudy, tak samozřejmě nemůže za to sklidit něco krásného. To neumožňují zákony ve stvoření. Proto až se začne nyní vše postupně hroutit, tak tito zpustli muži si prostě jen vezmou to, co jim tyto lehké děvy celá staletí stavěly před oči. Vezmou si to proto, protože nyní to bude možné a bude to zadarmo. Pro širší pochopení čtěte mé dva články:

Ješitnost je doménou mužů, tvrdí dnešní "bohyně" navodnapreziti.cz/index.php/clanky/14-pa...

Proč není ješitnost jako diagnóza? navodnapreziti.cz/index.php/clanky/14-pa...

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. srp 2020 09:18 #913 napsal Pavel Krajíček
Už jsem vysvětloval rozdíl mezi rozumářem a normálním člověkem. Mnozí si asi myslí, že věřící jsou počítání mezi normální lidi. Není tomu tak, většina církevníků jsou také rozumáři. Duchem v citu jsou vlažní a jejich naučená víra je většinou rozumová. Viz můj článek Vlažní budou vyvržení

O víře, kde je povoleno druhé zabíjet, mučit, kamenovat apod. tam vůbec nelze hovořit o nějaké skutečné duchovní zralosti, to je víra křováků, neandrtálců, zaostalých rozumářů. Vůbec nezáleží co máte naučené, ani pokud jde o hodnotné duchovní spisy. To co skutečně určuje vaši hodnotu a pravou víru je vaše duchovní spojení s místem vašeho původu. Tedy to, jak je člověk duchovně spojen s duchovní říší a přijímá tím záření shůry. Síla a čistota tohoto spojení činí teprve člověka plnoceným ve stvoření. Rozumáří nepřijímají žádná záření z duchovna, jejich napojení je jen do blízkosti země do astrálu, tam po smrti zůstávají bloudit a v závěru budou seškrábnutí na cestu do rozkladu.

Problém je v tom, že téměř všichni i církevnící si udělali z rozumu modlu, přitom rozum je ona šelma míněna ve Zjevení Janově. Ani církevnící neví, že vlastní projev normálního člověka je čisté cítění (nikoli pocit) a také se nechali chytit do pasti a stavějí na antikristově šelmě rozumu. Kdo nemá znamení šelmy 666 na ruce nebo na čele (lze vidět duchovně) nemůže dnes úspěšně obstát ve světě stvůr a bestií, které vládnou světu. Není divu, že pak antikrist mohl proniknout až k oltářům.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
07. srp 2020 13:16 #916 napsal Pavel Krajíček
Kdyby lidé vzali v úvahu duchovní složku života, tak by jim muselo být postupně vše jasné o tom co se nyní děje a snadno přehlédnutelné. To co se dnes děje je to, že nenávistné, zvrhlé, chlípné duše si to na zemi začínají zařizovat stejně jako to mají dole v temnotách. Vidíte jakou nenávisti jsou naplnění vůči Rusku, vůči normálním lidem, vlastencům. Je to ale přirozené, protože havěť nenávidí Pravdu, Světlo a tedy i normální lidi. Proto nyní normální lidi utiskují a zvrhlé menšiny ochraňují. Nenávistné, zvrhlé duše po smrti klesají dolů, podle zákona tíže do oblasti, kam patří podle svého stavu. Tam v temnotách se vyžívají ve svých zvrhlostech. Tato havěť se ale dostala k inkarnaci na zemi a z větší části ji nyní obývá a zároveň tlakem Světla je nyní vše hnáno ke konečnému rozuzlení. Pochopte, že na zemi to nemůžou udělat stejně bez zábran, jako to mají dole v jemnohmotných temnotách, tady na zemi vládne pozemské právo (i když i to se už hroutí), takže musejí použít pozemský rozum a své zvrhlosti za pomoci rozumu obratně zakomponovat do života. Použijí krásně znějící slova jako např. ochrana menšin, což ve skutečnosti znamená legalizace a ochrana zvrhlých tvorů z jemnohmotných hlubin, prostě si ochraňují své tvory, sami sebe. Ono se to jeví normálním lidem jako pomatenost to co se děje, ale prostě ty stvůry si to za pomoci rozumu zavádějí stejně, jako to mají dole, kde žije jen havěť. Ono se to vystupňuje tak dalece, že nakonec padnou všechny zábrany a budou se chovat úplně stejně jako se chovají tam dole, ale to už bude na vše pozdě pro tupé ovce, které tomu jen přihlížely. To vše je ale následek toho, že se nenechalo vládnou čisté cítění, ale postavila se nebezpečná sekta rozumářů a materialistů nad toto cítění (nikoli pocit). Vždy když se rozum postaví nad ducha-cítění, tak musí přijít zhroucení, protože je to proti přírodním zákonům.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. srp 2020 16:01 #919 napsal Pavel Krajíček
Kdysi jsem četl článek, kde nějaký člověk popisoval jak venku, snad někde v restauraci na terase, najednou začal vidět všechny lidi jako zombie, všude viděl najednou zombíky. Samozřejmě se domýšlel, že má halucinace a skončil někde na psychiatrii nebo kde. Je to dávno nepamatuji si detaily, jen hlavní pointu. Toto je názorná ukázka, když se člověk stane jasnovidný a nemá o tom žádné informace. Jak už jsem psal v jiných komentářích, tak asi 49% lidí jsou tzv. vlažní duchem mrtví a dalších 49% je havěť, která nenávidí Pravdu. "Duch si utváří tělo". To znamená, že duchovně každý člověk vypadá tak, jaký skutečně je. Pokud jste duchem líní a spíte smrtelným spánkem, tak vypadáte jako oni zombíci. Nemůžete vypadat jako člověk, když jste vnitřně mrtvola. Takových, kteří nejsou nemocní, jen jsou jasnovidní je více. Potom máme jasnovidce, kteří něco málo o tom ví, jako např. Petr Chobot a tito pak šíří bludy např. jakože jsou tady mimozemšťané, ještěří apod. Žádní mimozemšťané. Opět duch si utváří tělo. Havěť, která je dnes hlavně ve vedení, která nenávidí Pravdu, Světlo, tak takoví tvorové také vnitřně nevypadají jako lidé, ale jako ti ještěří, stvůry, bestie apod. Jasnovidci prostě vždy vidí jen duše dotyčných lidí. Ať už u žijících pozemšťanů na zemi nebo duše těch, kteří jsou na onom světě kolem nás. To se prolíná a jasnovidci vidí oboje najednou. A vidí je podle jejich skutečného stavu. Tvorové, kteří nenávidí Pravdu nemohou vypadat jako lidé, vypadají jako bestie, stvůry. Svou nenávisti přetvořili svá jemnohmotná těla v takové ohavnosti. Jasnovidci bez opravdového poznání šíří jen škody. Jasnovidnost sama o sobě neznamená vysokou duchovní zralost, pozor na to! Jasnovidci jsou i mezi křováky a nízkými kmeny.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. srp 2020 20:32 #926 napsal Pavel Krajíček
Takové zamyšlení nad utrpením např. nedávno jsem sdílel video, kde byl záznam skákajících lidí z hořícího paneláku, zde: navodnapreziti.cz/index.php/hlavni-kateg...

Mnozí si asi pomysleli, že by se to nemělo sdílet, že by se na to neměli lidé dívat. Následující slova budou platit zralejším lidem, nikoli rozumářům a materialistům. Musíte si uvědomit, že až přijde závěrečná očista, tak co budete pak dělat? Když už nyní se hroutíte při jednom krátkém videu. V závěru očisty na zemi bude totální masakr, vraždy, sekání hlav na ulici, rabování, žhářství, totální zmatek... co budete pak dělat? Lidé s vysokým věděním (duchovním) jsou určení, aby v tomto zmatku pomáhali těm, kteří se v tom utrpení probudí. Jak chcete pak stát jako skály v rozbouřeném moři a pomáhat? Existuje dochovaná vzpomínka, že na Hoře (Vomperberg místo pobytu Abdrushina) pes zakousl kočku, snad nějak nešťastně a ochrnula na zadní nohy a jen se tak plazila. Někteří (především ženy) se tam málem z toho zhroutili a div že nepropadli hysterii. Abdrushin to komentoval v podobném smyslu, že jak mohou takovíto lidé být použití v závěru v soudu? Ta hysterie pramení z toho, že váš rozum je nad vámi, že neovládáte svůj rozum. Rozum není na takové situace u nás zvykly a neví pak, co má dělat. To je také důvod, proč lidé pak řvou a ječí, když se setkají s něčím nestandardním. Například já jsem se naučil vypnout část cítění v krizi a zůstávám úplně chladný a věcný a tím mohu normálně fungovat. Jako pomůcku mohu doporučit uvědomovat si, že pozemské tělo není člověk, ale jen nástroj. Stejně jako se vám pokazí auto, tak z něho vystoupíte. Podobně, když vám přestane fungovat tělo, tak z něho vystoupíte a pokračujete dále v astrální oblasti.

Možná je pro někoho nesrozumitelný můj text, kde hovořím o tom, že příčina je v neovládaném rozumu a vzápětí hovořím, že já sám jsem se naučil ovládat cítění. Je to míněno takto - když se už člověk trochu duchovně probudí, tak se síla cítění vyrovná rozumu, což se projeví tím, že už neječí a je schopen trochu fungovat v krizi, ale stále může být hodně citlivý a empaticky. To je v pořádku, ale v mimořádných situacích to může být více na škodu. Já také dokážu vše prožívat a často mám v očích slzy, což je známkou prožívání, ale to jen když jsem sám. Naopak v mimořádných situacích je zapotřebí se od toho z větší části odpojit a být schopen jednat a pomáhat.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. srp 2020 18:52 #940 napsal Pavel Krajíček
V roce 2012 jsem učinil rozhodnutí. Rozhodl jsem se, že už nikdy nebudu zaměstnancem v nějaké firmě a otročit na nějakého materialistu (pro astrology: zrovna jsem měl trigon od Uranu na MC). Když se podívám, jak se svět za tu dobu změnil, tak bych stejně dnes nemohl být zaměstnaný v klasickém zaměstnání. Už v tom posledním jsem jim z plných plic řekl své a nyní? Nyní bych těm smradlavým prozápadním materialistickým vředům nakopal zadnice, od mistra až po ředitele, takže by mě stejně vyhodili. Mně bude nějaký prozápadní deviant, příznivec nějaké úchylné slizké menšiny, říkat, co si můžu myslet, co nemůžu, co můžu říkat, co nemůžu říkat...

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
31. srp 2020 00:12 #955 napsal Pavel Krajíček
Matouš 7:6
"Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás."

Ano přesně tak. Sám jsem prodělal tyto zkušenosti, protože se aktivně vyjadřuji na internetu k tomu či onomu. Často jsem chtěl lidem pomoci, když jsem chtěl objasnit to či ono. Například jsem vysvětloval příčiny homosexuality nebo důvod inkarnace ve ztížených podmínkách nebo přímo v utrpení. Lidé namísto aby vděčně přijali pomocnou ruku a vyhnuli se tak duchovnímu rozkladu, tak se chovají přesně jak řekl Ježíš, jako ty svině. Sledujte tu zvrhlost, vyčůranost: Tvrzením, že člověk si nemůže sám za homosexualitu, že nemůže za to do jakých podmínek se inkarnuje a mnoho dalších takových podobných výmluv, vším tím tito průhlední vyčůránci říkají, že Bůh je nespravedlivý, že je pomýlený apod. Oni ti vyčůránci si sami dělají nárok na spravedlnost, zřizují si soudy a hrají si na neomylné a spravedlivé, ale jejich Bůh, jehož dokonalost je všude v přírodních zákonech vidět, tak tam kde jim se to hodí, tak tam ji vidět nechtějí. Oni ti malí červi si dělají nárok na spravedlnost, ale jejich velký Tvůrce je břídil podle nich, když se člověk rodí jako homosexuál nebo do nepříznivých podmínek. Cožpak nevidíte ubohost tohoto názoru? Tam kde lidé nechtějí převzít zodpovědnost za své životy, tam raději obviní svého Stvořitele z nespravedlnosti. Kdo z těchto samolibých červů tuší, že jakékoli pochybování o neúplatné spravedlnosti Boží je rouhání!?

Každý člověk se inkarnuje do takových podmínek, jaké si sám připravil v předchozích inkarnacích. Jestliže hluboko klesl ze stupně lidství, tak se inkarnuje např. do Afriky, kde je hlad a bída, násilí a jen nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté chtějí toto opravovat a obcházet tento mocný zákon přitažlivosti stejnorodého a vyvážet domněle chudáky k nám do Evropy.

Ony svině zmíněné v bibli, když jsem jim objasnil příčiny homosexuality a další věci, tak mě hned spojovaly s nacisty apod. Není nad vlastní prožití, člověk tak získá přesvědčení o tom co četl a učil se. Takže už nebudu chodit za těmito sviněmi, ale počkáme až v utrpení se některé z těchto sviní probudí a pak přijdou s prosíkem.
=

Tedy nechci tím říci, že se přestanu vyjadřovat na internetu. Např. Abdrushin píše, že nemáme za lidmi chodit, nýbrž na svém místě stát daleko všem viditelní. Takže na svých webech a svém profilu se budu nadále aktivně projevovat. Doposavad jsem ale občas přidal komentář i na cizí profil, cizí fan stránku na Facebooku a tam se vesměs vždy projevily ony nenávistné svině. Takže už nebudu házet perly sviním. A na svém profilu a svých webech tuto duchovní spodinu a lůzu trpět nebudu.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
13. zář 2020 16:32 #965 napsal Pavel Krajíček
Co se mi stalo teď o víkendu (nebo pátek byl). Ještě před tím povím, co se mi stalo nedávno cca pár měsíců nazpět. Byl jsem v trafice. Tři lidé. Já, přede mnou jeden zákazník a prodavačka. A koukám a tomu pánovi přede mnou spadla stovka na zem a ležela mu přímo pod nohama. Tak jsem ho hned upozornil. Byl rád no. Úplně v pohodě jsem si ji mohl nechat... on byl skoro na odchodu a prodavačka tam na to místo vůbec neviděla. A nyní se něco podobného stalo mi.

Byl jsem zase v trafice, ale v jiné, o jeden blok dále. Úplně podobná situace. Tři lidé. Já, prodavačka a za mnou nějaká paní, která si něco prohlížela, snad časopis nebo pohledy. Já byl takový malátný, unavený, nepozorný (dělám teď tu brigádu, jako výpomoc jednomu člověku na baráku). Najednou slyším paní za mnou jak říká: spadlo vám něco na zem. Koukám pod nohy a tam pětistovka. Tak jsem radostně poděkoval. Také mohla počkat až odejdu a jen se postavit na mé místo a měla by pětistovku... nikdo jiný tam nebyl.

Jen co jsem vyšel, tak jsem si vzpomněl na tu první příhodu. Já si dokonce tenkrát říkal, že jak se to asi projeví v zákoně zpětného působení. Abych pravdu řekl, tak v tom nemám úplně jasno. To museli vědět (duchovní vedení), že někam půjdu, že tam vytratím peníze na zem a proto tam předem přivedli poctivého člověka, který v zákoně zpětného působení mně na to upozorní? Je ale pravda, že mám ještě jeden poznatek, zkušenost z prožití a sice že i špatní lidé se dočasně zachovají jinak, když vstoupí do aury (do blízkosti) člověka s dobrým světlým založením, takže možná tak.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. zář 2020 09:49 #966 napsal Tomáš Stodůlka
Možná, že nikdo předem, neví kam kdy kdo půjde. Způsob jednání a činy by mohli být nakonec v auře a v člověku nějakým způsobem zapsané a dotyční přítomní lidé to vycítí a podle toho jednají. Pozoruji to v přírodě. Potkal jsem Lišku, Vlka nedávno a i jiná zvířata v minulosti. Ty první dva bezprostředně na blízko. Zvěř má "schopnost" okamžitě vidět, kdo přichází a s čím a podle toho jedná a nebo se brání. Lidi povětšinou tuto schopnost ztratili, ale občas se někdo najde. Určitě čistější člověk má vliv i na méně čisté lidi a to jen svou přítomností.
Poděkovali: Václav Golda, Jan Johan

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. zář 2020 07:45 #969 napsal Pavel Krajíček
To co se dnes děje, ten nástup fašizace, totality, tak velkou vinu na tom nesou vlažní a to jsou dnes i téměř všichni důchodci. Proto si je Babiš tak hýčká. Tito duchovní lenoši vůbec nemyslí na národ, na budoucnost svých potomků apod., ale jen na to jak levně naplnit ta svá bachora a získat nějakou korunu navíc. Pokud by byli v nitru živí a milovali Pravdu a svou vlast, tak by nemohli jinak, než volit vlastenecké strany. Důvod, že vítězí nebezpeční fanatici ve volbách je v tom, že je málo dobrých lidí. Polovina lidí je zlá a druhá polovina je už zmíněná ona líná masa.

Napsal jsem k tomu už dříve článek "Chodíte volit? I podle vaší volby lze poznat váš duchovní stav" zde: navodnapreziti.cz/index.php/clanky/14-pa...

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. zář 2020 09:43 #977 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem včera na Facebooku, tak pro vás, kteří Facebook nemáte:

Přátele možná vás některé bude zajímat. Snář, ale ne ledajaký. Objevil jsem snář, který není zábavný, ale je funkční. Máme k tomu na jednom z mých webů diskuzi (uzavřenou pro úzký kruh) a už déle než rok si tam píšeme sny a vkládáme výklad z onoho snáře. Za tu dobu jsem něco zjistil. Snů je několik druhů, jednak mám sny jako odpovědí na mé prosby, ty nepotřebují snář, protože jsou logické a v obrazech odpovídají na prosbu. Ale zjistil jsem za ten rok, že se mi zdají jemnohmotné doprovodné děje mého hrubohmotného jednání. Pro vás, kteří se nezajímáte vůbec o duchovní stránku života to bude asi nesrozumitelné. Prostě každé jednání má i své duchovní a jemnohmotné děje. A onen snář vykládá ony děje. Dám jeden jediný příklad: já jsem teď v září měl prožití, které vedlo k trvalému ukončení vztahu s jedním příslušníkem mé rodiny a v noci se mi zdálo, že jsem si přetrhl tkaničku. Z našeho snáře: "Tkanička - přetrhnout, zničit: ukončení některé sexuální či citové vazby (tímto způsobem nevědomí vyhodnotí definitivní ukončení některého ze vztahů snícího)". Toto je jen jeden příklad. Za ten rok jich mám několik desítek.

Takže jedná se o tento snář: www.medo.cz/jaromir/obchod/ je ale placený, ale stojí to za to.

Nyní jsem si i nainstaloval do mobilu aplikaci tohoto našeho snáře. Ta aplikace je v omezeném režimu, ale po zaplacení cca 60 Kč se aktivuje do plného. Dobré je, že se nemusí klikat na žádná písmena. Prostě otevřete aplikaci a buď rolujete dolů, anebo hned nahoře je vyhledávací pole, tam zadáte hledaný výraz. Odkaz na aplikaci: play.google.com/store/apps/details?id=co...

Tato aplikace má i kalendář a všechny sny si tam můžete ukládat... super. Pozor, znovu upozorňuji, že je pro ty, kteří skutečně chtějí na sobě pracovat. Není pro ty, kteří čekají lechtání ješitnosti a podkuřování. Často se o sobě dozvíte nehezké věci, ale pokud začnete na sobě pracovat, tak se i ty sny-symboly začnou měnit.

Kdyby se někdo ptal proč potřebujeme výklad jemnohmotných dějů našeho hrubohmotného jednání, tak účel je v tom, že mnoho lidí má sklon skrz ego a rozum své hrubohmotné jednání omlouvat, okrášlovat apod. a ty jemnohmotné děje vám ukáží vaše jednání bez okras, skutečně takové jaké jsou v jádru nezastřené egem. To je také důvod, že Pravda vždy vítězí, protože jemnohmotné děje vždy ukážou člověka, jaký skutečně je a jsou lidé, kteří to i mohou vidět. Po smrti na onom světě to uvidí každý, jaký druhý skutečně je.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. zář 2020 08:54 #978 napsal Pavel Krajíček
Udělal jsem v posledních dnech jeden poznatek. Často jsem přemýšlel, proč jsou někteří lidé farizeji, především ti mně blízcí, kteří taktéž studují dílo Abdrushinovo. Proč mnozí setrvávají ve zločinné organizaci Hnutí Grálu, která zcenzurovala téměř veškerou literaturu Grálu včetně samotného díla Poselství Grálu. Jedna z odpovědí je hned na začátku.

K nám do rodiny přišlo Poselství Grálu na mou prosbu, konkrétně tedy já měl v mládí těžké prožívání a když jsem byl na dně, tak jsem se, ač nevěřící, začal modlit k Bohu a prosit o pomoc. Prostě ten lidský duch inkarnovaný v pozemském těle pod tlakem události se překonal a přemohl materialistický rozum a volal k Bohu. Pár týdnů na to přišlo k nám Poselství. Tedy já ho dostal na vlastní prosbu, ale ostatní, sourozenci apod., jim to bylo vlastně přineseno pod nos, v podstatě vnucené. Stejně jako nehledali předtím a jen z donucení to přijali, tak stejně tak jsou nyní líní hledat důkazy o cenzuře a zůstávají farizeji v Hnutí Grálu. To je také důvod, proč se se svou rodinou už dlouhá léta nestýkám. Podobně jak píše Abdrushin o duchem líných, samolibých církevnících, kteří přijali víru v dětství. Kdybych tehdy neprosil Světlo o pomoc a nebyl tam inkarnovaný, tak by vůbec PG dnes asi nečetli, protože oni nikdo se nezajímali o Pravdu vůbec ani trochu, jen otec trochu kroužil kolem Silvovy metody a podobných bludů. Teď už se nedivím, že ti potomci členů Hnutí Grálu (z Karviné co jsem je znal z dětství), že jen strnulé chodí do Hnutí a nic jiného nevidí.

Jedná se o vnitřně mrtvé, vlažné jedince viz můj starší článek "Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní": navodnapreziti.cz/index.php/clanky/14-pa...

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Jak rozlišit pravou lásku od zamilovanosti?

  Jak rozlišit pravou lásku od zamilovanosti?       napsal: Pavel Krajíček     Článek je určen těm, kteří jsou v nitru ještě poněkud živí a chtějí prožít pravou lásku. Jak mnozí vědí, tak máme dvojí vnímán...

Víte co by se stalo, kdyby nějaký národ v Evropě přijal dnes Poselství Grálu?

  Víte co by se stalo, kdyby nějaký národ v Evropě přijal dnes Poselství Grálu?   Ostatní státy by jej napadly!       napsal: Pavel Krajíček     Vidíte co se dnes děje např. v Bělorusku? Bělorusko má al...

Pilát na prahu osudu

Pilát na prahu osudu       Vo vatikánskych archívoch v Ríme sa medzi starými rukopismi našiel úradný protokol miestodržiteľa Judska Piláta Pontského „Acta Pilati“, ktorý nám môže napomôcť pri hľadaní odpovede....

Chodíte volit? I podle volby lze poznat váš duchovní stav

  Chodíte volit?   I podle vaší volby lze poznat váš duchovní stav       napsal: Pavel Krajíček     Mnoho lidí posuzuje různé situace strnule, podle zažitých zvyklosti a názorů. Například obecně rozšířen...

Osada míru na Moravě

  Osada míru na Moravě     napsal: Pavel Krajíček    Osadu míru na Moravě chci učinit „útočištěm míru a pokoje“ a „pramenem duchovní síly“ pro všechny, kteří o to vážně usilují.    Představte si místo, kde ž...

Leží vám doma ve skříní Poselství Grálu?

  Leží vám doma ve skříní Poselství Grálu od Abdrushina?   Tak zpozorněte, jste v nebezpečí!       napsal: Pavel Krajíček     Je poměrně dost lidí, kteří znají Abdrushinovo Poselství Grálu a mají je i ...

​Apokalyptické řeči nejsou na místě?

​Apokalyptické řeči nejsou na místě?     napsal: Pavel Krajíček Před nedávnem vyšel článek s názvem Apokalyptické řeči nejsou na místě, říká plzeňský biskup v němž "Plzeňský biskup Tomáš Holub Právu řekl, že v...

Proč není ješitnost jako diagnóza?

  Proč není ješitnost jako diagnóza?       napsal: Pavel Krajíček       Dlouho mi nebylo jasné, proč rozumáři nejsou schopni pojmenovat mnohé situace správným jménem. Proč tzv. odborníci, různí doktoři, p...

Zjevení Janovo

ZJEVENÍ JANOVO   Volání z Prastvoření určené k záchraně těch, kdo se mu neuzavřou svojí svéhlavostí a domýšlivou ješitností.     (Poznámka Pavla Krajíčka: Zde přijaté Zjevení Janovo skrz povolané lidí z blíz...

Skutečné příčiny nenávisti k Rusku

  Skutečné příčiny nenávisti k Rusku       napsal: Pavel Krajíček       Vysvětlíme si proč v nynější době sílí v lidech nenávist a proč zrovna proti Rusku. Napřed pár slov od Abdrushina:   "...Všude p...

Nemoc

Nemoc    Hermann Wenng   Metla lidstva! Nemocí přibývá, a pokud můžeme věřit zprávám a novinám, nemoci neslábnou navzdory tolik pokročilým zdravotnickým opatřením a dovednostem lékařů, kteří přes svoje pokroči...

Návštěvy

Dnes:214
Včera:329

Právě přítomno
4
online

Celkem členů

102 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli.

Že v mém Poselství také skutečně máte Slovo Pravdy, můžete poznat ihned, když se kolem sebe bděle rozhlížíte; neboť celý váš dosavadní pozemský život, jakož i nové prožití každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám zcela jasné, jakmile je osvětlíte a pozorujete skrze mé Poselství.

Ani jedna otázka nezůstane vám při tom nevyřešena, dojde ve vás k velikému porozumění pro až doposud tajuplné řízení neúprosných zákonů ve stvoření, které vás vedou s účinky vašeho chtění, a jako korunování vaší námahy nadejde vám zázračné tušení moudrosti, všemohoucnosti, lásky a spravedlnosti, které mohou být jen od Boha, Jehož bytí jste tím nalezli!

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat