Návod na přežití

Pavel Krajíček - komentáře

Více
31. čvc 2020 20:48 #901 napsal Pavel Krajíček
Mě by zajímalo, kdy bude podáno trestní oznámení na státního zástupce a jemu podobné, kteří projevují nenávist vůči nám normálním a slušným lidem a namísto ochrany slušných lidí podporují úchyláky, pomatence, slizkou havěť, chlípné a zvrhlé menšiny a další. Vám to přijde normální, že státní zástupce chrání zvrhlíky a devianty a projevuje nenávist vůči normálním a slušným lidem? Proč trpíte tyto zvrhlé tvory ve vedení?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. srp 2020 16:20 #905 napsal Pavel Krajíček
Objasňoval jsem na Facebooku něco, tak to vložím i tady:

Ještě takové objasnění vám co čtete mé příspěvky. Občas připojím v příspěvku nějakou výtku např, že "vy jste si ty fanatiky zvolili do vedení" apod. Já tím nemyslím osobně vás, které mám v přátelích nebo ve skupině a podobně. Já vás přece osobně neznám, tak jak bych mohl hovořit k vám osobně? Hovořím obecně. To si už musíte vy sami vyřešit, zda jste normální člověk anebo nebezpečný fanatik stoupenec sekty rozumářů a materialistů, kteří vedou svět do záhuby.

Ještě navážu na předchozí příspěvek:
Úplně ve zkratce rozdíl mezi normálním člověkem a nebezpečným fanatikem rozumářem a materialistou - Normální člověk z hloubi duše touží po Pravdě a usiluje o poznání přírodních zákonů neboli Boží vůle, což je jedno a totéž. Po poznání těchto zákonů, což při vážném úsilí není těžké, se ze všech sil snaží žít podle těchto zákonů. Naproti tomu nebezpeční fanatici rozumáři svou zvrhlou domýšlivost postavili nad moudrost Boží a vedou tak svět do záhuby. Zmrzačili si pozemský rozum tím, že si jej přepěstovali a postavili jej nad projev vlastního lidství tedy čistého cítění (nikoli pocit). Tento rozum pochází z HMOTNÉHO mozku a proto může chápat jen hmotné věci, proto jsou rozumáři ti nejhloupější tvorové ve stvoření. Hmotný vesmír je tou nejmenší části ve stvoření. Stvořitel dal člověku rozum jako nástroj k chápání hmotných věci. Rozumáři postavili rozum nad ducha a tím sami sebe spoutali a zotročili. Hmotným rozumem nepůjde nikdy zkoumat jemnohmotné a duchovní děje a proto rozumáři vždy páchají škody. Ke zkoumání jemnohmotných a duchovní zákonů je zapotřebí použit stejnorodých orgánů (orgány duše) a nikoli hmotný rozum, jak činí pomatenci materialisté.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. srp 2020 18:39 #906 napsal Pavel Krajíček
Už víckrát mě napadl nějaký rozumář s tím, že jak můžu věřit na nějakého boha, dědečka někde na obláčku. Nechtěl jsem na to kdysi reagovat, protože to je samozřejmě ten nejdětinštější názor jaký může být a svědčí o veškeré omezenosti rozumářů a materialistů. Ale protože se to opakuje tyto útoky těchto omezenců, tak jen ve zkratce, protože tyto věci jsou příliš svaté na nějaké běžné řeči.

Bůh, Stvořitel, Zdroj všeho života je bezbytostný a nachází se MIMO stvoření. Velikost tohoto Zdroje, Boha je tak velká, že je větší, než celé jeho dílo stvoření. Tedy ne jen hmotný vesmír, ale i duchovní světy, které jsou vysoko nad hmotnými světy a jsou daleko větší než hmotnost. Bůh není tedy někde tady ve vesmíru, ale je mimo stvoření a je mnohonásobně větší než celé jeho stvoření. Ve stvoření se setkáváme jen s Jeho Vůli s Jeho Silou (pro věřící s Duchem svatým). Člověk jakožto produkt tohoto stvoření je schopen chápat pouze poměry uvnitř tohoto stvoření. Nemá schopnost chápat poměry nad stvořením. Bůh, Zdroj má například takový tvar, jaký člověk nikdy není schopen si představit a pochopit, protože pro tyto poměry nemá schopnost chápání. Proto představa nějaké lidské podoby, lidského dědečka vznášejícího se někde v oblacích svědčí o duchovní ostudě a nevyzrálosti těchto rádoby chytrých jedinců. A pokud by tedy někdo chtěl argumentovat, že v bibli stojí, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tak ano, stojí tam přece k OBRAZU svému, tedy ne podle sebe, ale podle svého obrazu, tedy tak, jak se zjevuje, když se chce nechat spatřit vysokými bytostmi v jeho blízkosti, protože On sám je bezbytostný.
==
Tady na tomto příkladu vidíte, proč jsou fanatici rozumáři škůdci. Srovnejte můj výklad Boha s jejich trapnou představou dědečka. Takové trapné představy mají fanatici rozumáři a materialisté o všech duchovních skutečnostech ve stvoření a proto páchají všude kde jsou jen škody a proto se řítí svět do záhuby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. srp 2020 11:05 #909 napsal Pavel Krajíček
Stupňující se útoky na ženy z duchovního pohledu

Ožehavé téma, nevděčné. Protože když tady v tomto řeknete pravdu, tak vás začnou všichni kamenovat. Já s tím ale nemám problém, protože neusiluji o přízeň fanatiků rozumářů a materialistů. Naopak s radosti jim uštědřím pár facek :-)). Nyní ale vážně, článek nepíšu se zlobou ani záští a jde mi skutečně o věcný výklad a to proto, protože by se jinak v tom viděla nespravedlnost Boží a něco takového není možné.

V blízké době se většina žen stane lovnou zvěří pro zpustlé muže. Převážně od těch, kteří jsou k nám dovážení z cizích zemí za účelem kulturního obohacení.

Abdrushin píše: "Běda ženě! Dostalo se jí nejvyšší ze všech hodnot, ale nepoužila jich správně. Musí býti první, na kterou dopadne meč Božské spravedlnosti..."

Vše je důsledkem zákona Božího, zákona, který říká, že "co člověk zaseje, to také sklidí". Kdyby ženy byly čisté jak v myšlení, cítění a jednání, ušlechtilé, tak by tím vychovávaly i ušlechtilé muže. Toto je úkol ženy ve stvoření, udržovat bdělou touhu po Čistotě a po Světle ve všech duších. Za takových okolnosti by se praví muži blížili k ženě s posvátnou úctou a ostýchavosti.

Protože ale ženy klesly ze stupně lidství na stupeň lehké děvy a exhibicionistky, která svým obnažováním a chováním vydražďuje všem mužům pudy, tak samozřejmě nemůže za to sklidit něco krásného. To neumožňují zákony ve stvoření. Proto až se začne nyní vše postupně hroutit, tak tito zpustli muži si prostě jen vezmou to, co jim tyto lehké děvy celá staletí stavěly před oči. Vezmou si to proto, protože nyní to bude možné a bude to zadarmo. Pro širší pochopení čtěte mé dva články:

Ješitnost je doménou mužů, tvrdí dnešní "bohyně" navodnapreziti.cz/index.php/clanky/14-pa...

Proč není ješitnost jako diagnóza? navodnapreziti.cz/index.php/clanky/14-pa...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. srp 2020 09:18 #913 napsal Pavel Krajíček
Už jsem vysvětloval rozdíl mezi rozumářem a normálním člověkem. Mnozí si asi myslí, že věřící jsou počítání mezi normální lidi. Není tomu tak, většina církevníků jsou také rozumáři. Duchem v citu jsou vlažní a jejich naučená víra je většinou rozumová. Viz můj článek Vlažní budou vyvržení

O víře, kde je povoleno druhé zabíjet, mučit, kamenovat apod. tam vůbec nelze hovořit o nějaké skutečné duchovní zralosti, to je víra křováků, neandrtálců, zaostalých rozumářů. Vůbec nezáleží co máte naučené, ani pokud jde o hodnotné duchovní spisy. To co skutečně určuje vaši hodnotu a pravou víru je vaše duchovní spojení s místem vašeho původu. Tedy to, jak je člověk duchovně spojen s duchovní říší a přijímá tím záření shůry. Síla a čistota tohoto spojení činí teprve člověka plnoceným ve stvoření. Rozumáří nepřijímají žádná záření z duchovna, jejich napojení je jen do blízkosti země do astrálu, tam po smrti zůstávají bloudit a v závěru budou seškrábnutí na cestu do rozkladu.

Problém je v tom, že téměř všichni i církevnící si udělali z rozumu modlu, přitom rozum je ona šelma míněna ve Zjevení Janově. Ani církevnící neví, že vlastní projev normálního člověka je čisté cítění (nikoli pocit) a také se nechali chytit do pasti a stavějí na antikristově šelmě rozumu. Kdo nemá znamení šelmy 666 na ruce nebo na čele (lze vidět duchovně) nemůže dnes úspěšně obstát ve světě stvůr a bestií, které vládnou světu. Není divu, že pak antikrist mohl proniknout až k oltářům.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
07. srp 2020 13:16 #916 napsal Pavel Krajíček
Kdyby lidé vzali v úvahu duchovní složku života, tak by jim muselo být postupně vše jasné o tom co se nyní děje a snadno přehlédnutelné. To co se dnes děje je to, že nenávistné, zvrhlé, chlípné duše si to na zemi začínají zařizovat stejně jako to mají dole v temnotách. Vidíte jakou nenávisti jsou naplnění vůči Rusku, vůči normálním lidem, vlastencům. Je to ale přirozené, protože havěť nenávidí Pravdu, Světlo a tedy i normální lidi. Proto nyní normální lidi utiskují a zvrhlé menšiny ochraňují. Nenávistné, zvrhlé duše po smrti klesají dolů, podle zákona tíže do oblasti, kam patří podle svého stavu. Tam v temnotách se vyžívají ve svých zvrhlostech. Tato havěť se ale dostala k inkarnaci na zemi a z větší části ji nyní obývá a zároveň tlakem Světla je nyní vše hnáno ke konečnému rozuzlení. Pochopte, že na zemi to nemůžou udělat stejně bez zábran, jako to mají dole v jemnohmotných temnotách, tady na zemi vládne pozemské právo (i když i to se už hroutí), takže musejí použít pozemský rozum a své zvrhlosti za pomoci rozumu obratně zakomponovat do života. Použijí krásně znějící slova jako např. ochrana menšin, což ve skutečnosti znamená legalizace a ochrana zvrhlých tvorů z jemnohmotných hlubin, prostě si ochraňují své tvory, sami sebe. Ono se to jeví normálním lidem jako pomatenost to co se děje, ale prostě ty stvůry si to za pomoci rozumu zavádějí stejně, jako to mají dole, kde žije jen havěť. Ono se to vystupňuje tak dalece, že nakonec padnou všechny zábrany a budou se chovat úplně stejně jako se chovají tam dole, ale to už bude na vše pozdě pro tupé ovce, které tomu jen přihlížely. To vše je ale následek toho, že se nenechalo vládnou čisté cítění, ale postavila se nebezpečná sekta rozumářů a materialistů nad toto cítění (nikoli pocit). Vždy když se rozum postaví nad ducha-cítění, tak musí přijít zhroucení, protože je to proti přírodním zákonům.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. srp 2020 16:01 #919 napsal Pavel Krajíček
Kdysi jsem četl článek, kde nějaký člověk popisoval jak venku, snad někde v restauraci na terase, najednou začal vidět všechny lidi jako zombie, všude viděl najednou zombíky. Samozřejmě se domýšlel, že má halucinace a skončil někde na psychiatrii nebo kde. Je to dávno nepamatuji si detaily, jen hlavní pointu. Toto je názorná ukázka, když se člověk stane jasnovidný a nemá o tom žádné informace. Jak už jsem psal v jiných komentářích, tak asi 49% lidí jsou tzv. vlažní duchem mrtví a dalších 49% je havěť, která nenávidí Pravdu. "Duch si utváří tělo". To znamená, že duchovně každý člověk vypadá tak, jaký skutečně je. Pokud jste duchem líní a spíte smrtelným spánkem, tak vypadáte jako oni zombíci. Nemůžete vypadat jako člověk, když jste vnitřně mrtvola. Takových, kteří nejsou nemocní, jen jsou jasnovidní je více. Potom máme jasnovidce, kteří něco málo o tom ví, jako např. Petr Chobot a tito pak šíří bludy např. jakože jsou tady mimozemšťané, ještěří apod. Žádní mimozemšťané. Opět duch si utváří tělo. Havěť, která je dnes hlavně ve vedení, která nenávidí Pravdu, Světlo, tak takoví tvorové také vnitřně nevypadají jako lidé, ale jako ti ještěří, stvůry, bestie apod. Jasnovidci prostě vždy vidí jen duše dotyčných lidí. Ať už u žijících pozemšťanů na zemi nebo duše těch, kteří jsou na onom světě kolem nás. To se prolíná a jasnovidci vidí oboje najednou. A vidí je podle jejich skutečného stavu. Tvorové, kteří nenávidí Pravdu nemohou vypadat jako lidé, vypadají jako bestie, stvůry. Svou nenávisti přetvořili svá jemnohmotná těla v takové ohavnosti. Jasnovidci bez opravdového poznání šíří jen škody. Jasnovidnost sama o sobě neznamená vysokou duchovní zralost, pozor na to! Jasnovidci jsou i mezi křováky a nízkými kmeny.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Chodíte volit? I podle volby lze poznat váš duchovní stav

  Chodíte volit?   I podle vaší volby lze poznat váš duchovní stav       napsal: Pavel Krajíček     Mnoho lidí posuzuje různé situace strnule, podle zažitých zvyklosti a názorů. Například obecně rozšířen...

Osada míru na Moravě

  Osada míru na Moravě     napsal: Pavel Krajíček    Osadu míru na Moravě chci učinit „útočištěm míru a pokoje“ a „pramenem duchovní síly“ pro všechny, kteří o to vážně usilují.    Představte si místo, kde ž...

Leží vám doma ve skříní Poselství Grálu?

  Leží vám doma ve skříní Poselství Grálu od Abdrushina?   Tak zpozorněte, jste v nebezpečí!       napsal: Pavel Krajíček     Je poměrně dost lidí, kteří znají Abdrushinovo Poselství Grálu a mají je i ...

​Apokalyptické řeči nejsou na místě?

​Apokalyptické řeči nejsou na místě?     napsal: Pavel Krajíček Před nedávnem vyšel článek s názvem Apokalyptické řeči nejsou na místě, říká plzeňský biskup v němž "Plzeňský biskup Tomáš Holub Právu řekl, že v...

Proč není ješitnost jako diagnóza?

  Proč není ješitnost jako diagnóza?       napsal: Pavel Krajíček       Dlouho mi nebylo jasné, proč rozumáři nejsou schopni pojmenovat mnohé situace správným jménem. Proč tzv. odborníci, různí doktoři, p...

Zjevení Janovo

ZJEVENÍ JANOVO   Volání z Prastvoření určené k záchraně těch, kdo se mu neuzavřou svojí svéhlavostí a domýšlivou ješitností.     (Poznámka Pavla Krajíčka: Zde přijaté Zjevení Janovo skrz povolané lidí z blíz...

Skutečné příčiny nenávisti k Rusku

  Skutečné příčiny nenávisti k Rusku       napsal: Pavel Krajíček       Vysvětlíme si proč v nynější době sílí v lidech nenávist a proč zrovna proti Rusku. Napřed pár slov od Abdrushina:   "...Všude p...

Nemoc

Nemoc    Hermann Wenng   Metla lidstva! Nemocí přibývá, a pokud můžeme věřit zprávám a novinám, nemoci neslábnou navzdory tolik pokročilým zdravotnickým opatřením a dovednostem lékařů, kteří přes svoje pokroči...

Co je to duchovní smrt?

  Co je to duchovní smrt?     napsal: Pavel Krajíček     Protože se blíží závěrečné očistné dění a roztřídění všech lidí, tak se dotknu i toho tématu, které tím získává na aktuálnosti. Duchovní smrt, rozkla...

Odmítli spolupráci s MyČeši

​ Odmítli spolupráci s MyČeši      napsal: Pavel Krajíček   Tento článek pojednává o nové české sociální sítí MyČeši: mycesi.cz. Původní originál článek je zde: mycesi.cz/odmitli-spolupraci-s-mycesi Vzhledem ...

Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní

  Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní         napsal: Pavel Krajíček       Vícekráte jsem už upozorňoval, že stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní, samozřejmě se tomu smějí a nebero...

Návštěvy

Dnes:12
Včera:112

Právě přítomno
1
online

Celkem členů

98 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
2 tento měsíc

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli.

Že v mém Poselství také skutečně máte Slovo Pravdy, můžete poznat ihned, když se kolem sebe bděle rozhlížíte; neboť celý váš dosavadní pozemský život, jakož i nové prožití každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám zcela jasné, jakmile je osvětlíte a pozorujete skrze mé Poselství.

Ani jedna otázka nezůstane vám při tom nevyřešena, dojde ve vás k velikému porozumění pro až doposud tajuplné řízení neúprosných zákonů ve stvoření, které vás vedou s účinky vašeho chtění, a jako korunování vaší námahy nadejde vám zázračné tušení moudrosti, všemohoucnosti, lásky a spravedlnosti, které mohou být jen od Boha, Jehož bytí jste tím nalezli!

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat