Návod na přežití

Pavel Krajíček - komentáře

Více
25. čvc 2019 14:48 #74 napsal Pavel Krajíček
Četl jsem ​na idnes, ​že ​"​První gay pár, co si v ČR osvojil dítě. Kvůli předsudkům odešel za hranice​".

To je omyl! To nejsou předsudky, ale zdravý ná​zor normálních lidí na odpornou chlípnost a zvrhlost, která je proti Božímu řádu. Devianti by mohli namítnout, kdo že určuje co je normální? No přece pravoplatný majitel této země, tedy Stvořitel a ten vložil do svého stvoření zákony, které normální člověk skrz své cítění jasně vyciťuje a do nich se vřazuje. Jen nebezpeční sektáři rozumáří a materialisté a devianti se ve své chlípné zvrhlosti stavějí nad tyto zákony stvoření a vedou tak lidstvo do záhuby. Celé dějiny svědčí o tom, že to byli oni, kdo zpustošil tento svět. Pochopte, že když pustíte k moci ​tyto ​devianty, tak oni budou terorizovat normální lidi.​ Sebe postaví na podstavec a připraví si podmínky (zákony) pro své chlípnosti a zvrhlosti. Pokud se normální lidé neprobudí, tak bude s lidstvem konec.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. čvc 2019 14:51 #76 napsal Pavel Krajíček
Mnoho lidí nechápe co se to dnes děje. Ono to je velice jednoduché, pokud neopomíjíme duchovní složku života. Prostě a jednoduše pod zvýšeným tlakem záření ze Světla se vše urychluje za účelem očisty. To co by běžně trvalo tisíciletí je nyní vtěsnáno do několika let. Nejen rozuzlování karmy, ale vše bude oživeno v každém jednotlivci, vše co v nitru skrýval před druhými bude probuzeno a oživeno a každý se musí prokázat, jak na tom je. I proto se nyní lidé ostřeji rozdělují na dvě skupiny. Na ty, kteří ještě v sobě nesou nějaké lidství a jsou schopní cítit a tím se i více či méně vřadit do zákonů stvoření a na ty, kteří se stali otroky svého nástroje, rozumu, tedy materialisty a rozumáře, kteří ve své zvrhlosti se stavějí nad Boží moudrost a zavádějí veškeré chlípnosti a zvrhlosti, které samozřejmě tím, že jsou v rozporu s řádem stvoření vedou lidstvo do záhuby. Jsou to ti, kteří mají tři 666 na svých čelech (samozřejmě duchovní čelo). Tak jako ušlechtilý člověk má na duchovním čele rovnoramenný kříž, tak stoupenci té nejnebezpečnější sekty, fanatici materialisté, mají na čelech 666. Z duchovní hlediska jsou tedy snadno na první pohled poznatelní. Na zemi ovšem většina lidí není duchovně jasnovidná, protože se máme naučit tyto duchovní Pravdy prvně cítit, vycítit. Skrz zákon přitažlivosti stejnorodého je skupina zvrhlých rozumářů nyní převážně na západě a skupina těch co ještě ctí tradiční rodinu a tedy je schopna ještě cítit, je nyní více na východě. Každý kdo se přidá k těmto prozápadním chlípníkům je ztracen, protože tvorové, kteří se postavili proti Božímu řádu neobstojí při závěrečném očistném dění a budou vyhubení.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. čvc 2019 14:57 #78 napsal Pavel Krajíček
Čtu, že "Nenávist vůči Romům a muslimům v ČR roste..." (odkaz na článek na konci). A víte proč rozumáři a materialisté nevědí co s tím? Proč neznají příčinu ani řešení? Protože ve své zvrhlé domýšlivosti se stavějí nad zákony stvoření a vedou tak lidstvo do záhuby. Kdyby zůstali lidmi, tak by znali zákon přitažlivosti stejnorodého. Tento zákon se v celém stvoření projevuje (mezi lidmi) jako kastovnictví. Na zemi jsme měli tyto zákony poznat a nainstalovat do svého života. Ve všech úrovních jsou pohromadě jen stejně zralí lidští duchové. To jen na zemi nebezpečná sekta materialistů chce obcházet tyto zákony. Nikdy nebude společnost fungovat, když se budou méně zralí lidé (špindírové apod.) násilím míchat mezi zralejší lidi. Nakonec tito zralejší budou sami prchat z takové společnosti. Z toho vyplývá, že dnešní hromadná migrace je vlastně jistá cesta do záhuby.

Článek: eurozpravy.cz/domac...oku-na-mensiny/

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. čvc 2019 14:59 #80 napsal Pavel Krajíček
Vysvětlím, proč nikdy nebudu zveřejňovat své pozemské vzdělání. Je to právě zvyk omezených rozumářů a materialistů, že si prvně musí posvítí na zevnějšek osoby, zda-li se jí dá věřit. Právě proto, že jsou vnitřně prázdní, nejsou schopni poznat pravdu. Jako klasický příklad mohu uvést Ježíše, tam tehdejší rozumářska spodina, která se cítila věcnými Ježíšovými argumenty ohrožena, tak namísto věcných argumentů poukazovala na to, že Ježíš je tesař a tudíž nezpůsobily k výkladu. Zapomínají, že zlato je zlatem, ať je drží v rukou král nebo žebrák. Z tohoto důvodu nebudu nikomu sdělovat své klasické vzdělání. Kdo není schopen věcně argumentovat, aniž by osoby a jejich vzdělání dal stranou, takový není hoden, abych s ním ztrácel čas. Dávejte proto bedlivý pozor na nevěcnost v obraně i v útoku těchto trabantů temnot, kteří se třesou plní nenávistí před Pravdou. Ten kdo hovoří pravdu, přináší onu pravdu a ne svou osobu. Musí se zkoumat řečené, slova. To ale vnitřně prázdní rozumáři a materialisté nedovedou a proto si vždy prvně posvítí na osobu, jestli má před jménem vizitky Pudr., Hadr. apod. Nebude to už dlouho trvat a právě za tyto vizitky se budou lidé stydět, protože se to ukáže jako známka přepěstovaného, zmrzačeného mozku. Až toto prožití lidi probudí, tak se už nikdy fanatik materialista nedostane k moci.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. čvc 2019 15:03 #83 napsal Pavel Krajíček
Takové ty diskriminační zákony to vše se musí zrušit. Kdo to kdy viděl, aby stát znásilňoval podnikatele a přikazoval jim koho musí a nemusí zaměstnat? Člověk dostal od Boha svobodnou vůli a zase jen nebezpeční devianti rozumáři a materialisté to chtějí ve své chlípné domýšlivosti opravovat. Oni chtějí chránit menšiny a přitom se dopouštějí násilí na skupině druhé. Jestliže se někdo inkarnuje mezi nějaké špindíry, tak jen proto, že je duchovně na nízké úrovní. Není možné, aby stát přikazoval, že si někdo musí tuto duchovní spodinu zaměstnat do svého soukromého podniku. V tom je právě ono uzrávání, že když dotyčného nikdo nechce, tak jen sklízí co zasel a má tímto nynějším trpkým prožíváním se rozhodnout pro vnitřní změnu a duchovně postoupit výše. A ne že sektáři materialisté budou tyto nízké tvory násilím cpát lidem do jejich soukromých podniků. To do jakých podmínek i rasy se člověk inkarnuje je jeho vlastní zásluha, je to sklizeň jeho setby. Jen nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté, kteří tyto zákony neznají, se proti tomu bouří a ve své domýšlivosti se tak stavějí nad moudrost Boží a tím vedou lidstvo do záhuby.
Pochopte, že ty mnohé menšiny mají prožívat určité obtíže, aby je to nutilo na sobě pracovat a nemuseli nakonec propadnout rozkladu. Rozumáři a materialisté těmto menšinám dělají ochranu a tak jejich chyby a duchovní lenost jen podporují a pěstují a tím je vedou do záhuby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. čvc 2019 15:06 #85 napsal Pavel Krajíček
To není tak, že by někdo, Bůh určil, že Rusko budou ti dobří a západ ti zlí. Toto rozdělení nastalo zase na základě jednoduchosti zákonů stvoření. Opět zákon přitažlivosti stejnorodého. Lidé kteří jsou v nitru ještě živí, cítící se více inkarnují na východ a tedy i do Ruska. Z toho vyvěrá i ono zachovávání tradiční, normální rodiny, tedy prostě projev normálních nezkažených lidí. Oproti tomu rozumáři, antikristi 666 se více inkarnují na západ, kde se legalizují různé chlípnosti a zvrhlosti. Neříkám ale, že Rusko je svaté i tam jsou rozumáři a zvrhlíci. Ale v tom velkém nadhledu jsou cítící lidé více přitahování tam a temná chamraď na západ. Je to prostě projev přírodního neboli Božího zákona. Tím, že prozápadní antikristi legalizují a ochraňují různé zvrhlé menšiny a chlípnosti, tak právě tím vytvářejí přitažlivost těchto nízkých bytostí z temných úrovní k inkarnaci. Kdyby ženy a muži zůstali pravými muži a pravými ženami, tak by se k inkarnaci tyto zvrhlé, pokřivené duše nemohly dostat. Inkarnovali by se praví rytíři, národní hrdinové a pravé čisté a ušlechtilé ženy.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. čvc 2019 16:52 #87 napsal Pavel Krajíček
Taková jedna velmi rozšířená mylná představa mezi lidmi rozumu. Mnoho lidí se věnuje tzv. přežití pro dobu nouze, až po ty bohaté, kteří si stavějí namakané bunkry. Takto se právě chovají rozumáři a materialisté, kteří nemají tušení o tom, co se děje jemnohmotně a duchovně. Ten soud, ta očista, která nyní probíhá, spočívá pouze v tom, že se vše urychlí. Tedy ve velmi krátké době sklidí každý vše, co ještě zbývá pro něho, vše co během svých inkarnaci zasel. Je pochopitelné, že ten, kdo ustavičně šel proti zákonům stvoření, tak že jej takový urychlený zpětný účinek rozdrtí. Jen pošetilý rozumář se může domýšlet, že této Spravedlnosti unikne do bunkru, nebo že vycvičením svého těla a koupí vhodných prostředků se připraví pro těžkou dobu. Jediné skutečné připravení se je vřadit se do zákonů stvoření a žít podle nich. Tomu samozřejmě musí předcházet poznání těchto zákonů. Veškeré ty pohromy živelné i mezi lidmi se přece neději náhodně, vše je řízeno jemnohmotnými karmickými vlákny. Takže se můžete schovat třeba na konec světa, ale karma si vás najde všude. Nejde přece o záchranu těla, ale o duši, ducha, o to jde přece. Cvičení těla je vám k ničemu, pokud váš duch spí, je líný, nebo dokonce stojí v nenávisti vůči Pravdě a Světlu.

Jedna velmi dobrá rada pro těžké časy: Pomoženo nebude těm, kteří budou prosit o odvrácení utrpení, ale těm, kteří budou chtít se změnit, pracovat na sobě a vřadit se do zákonů stvoření. Ti, kteří budou prosít o sílu, aby se mohli změnit, ale takových lidí nebude moc, většina bude jen škemrat o pomoc z nouze.
Abdrushin k tomu mezi blízkými řekl toto:

"Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. čvc 2019 21:31 #105 napsal Pavel Krajíček
Co se odehraje v blízké budoucnosti?

Někteří lidé si možná myslí, že se to ještě podaří skrz politiku. Jak už jsem psal v jiných příspěvcích, tak síla záření bude vše hnát do plodů a každý bude ve zrychleném dění sklízet to, co si sám připravil. A protože k přesvědčení se dochází prožitím (nikoli učením se), tak budou muset lidé prožít zhroucení všeho, včetně politiky, politických stran apod., protože to vše je špatně. Na jedno ale možná někteří nepomysleli. S tím jak síla záření požene zlé chtění k zániku, tak zároveň požene i dobré chtění k rozkvětu. Prostě uprostřed zmatku nastane i velká výstavba, ale od lidí, od kterých to dnes nikdo neočekává. Dnes se hledí na politiky, ale ti, kteří žijí podle zákonů stvoření, ti v politice nejsou. Možná že právě už příští rok uvidíme "první vlaštovku", kdy síla Světla začne pomalu vyzdvihovat i normální lidi. Právě ona síla způsobí, že ti, kteří žijí podle vůle Boží, budou zároveň pod ochranou a to bude i vodítkem pro ty, kteří se ještě budou chtít probudit a vydat se na správnou cestu.
Poděkovali: Tomáš Stodůlka

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. čvc 2019 21:19 - 19. srp 2019 15:19 #121 napsal Pavel Krajíček
Tento příspěvek mi na Facebooku smazali, že je prý nenávistný:

Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo něco? Kdo věří že z ničeho vznikla živá lidská bytost schopná cítit? Tak kdo tady věří na pohádky? Kdyby na počátku nic nebylo, tak by nemohlo něco vzniknout. Tedy jsme se dobrali k první, pro rozum nepochopitelné skutečnosti, že něco muselo být věčné. Ateismus je tedy nemoc. Postižení si zmrzačili (přepěstovali) mozek a ten následně odřízl spojení s jejich vlastní duši. Rozum je mrtvý počítač a nemá být určující, ale má poslouchat duši.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. srp 2019 08:28 #188 napsal Pavel Krajíček
Je to opravdu nutné vysvětlovat? Jestliže normální strany, které skrz lidské cítění chtějí zachovat vše normální, normální rodinu podle zákonů stvoření, jako například Národní demokracie, jsou státem nařčeny z extrémismu a naopak strany, které skrz přepěstovaný zmrzačený rozum 666 (který není schopen cítění) podporují veškeré chlípnosti a zvrhlosti, jsou pokládány za normální, tak je to nutné vysvětlovat? To přece každému normálnímu člověku musí být do oči bijící, že něco není v pořádku, že u moci nejsou normální lidé. Dnešní doba všechno schválně stupňuje, aby i slepí viděli o co jde. Vám to přijde normální, když vedení státu nazve ušlechtilé a normální lidi extrémisty a potlačuje je a dokonce kriminalizuje? A odporné zvrhlé chlípníky podporuje? Pořad jako spíte a nechcete vidět? No tak v tom případě bude muset utrpení přijít ještě blíže k vám.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. srp 2019 09:03 #189 napsal Oldřich Pružina
Je jasné, že ještě větší utrpení musí přijít, lidé si o to vlastně sami pořád říkají. Ale kolikrát mi přijde, že to, co vidíme kolem sebe, je už tak strašné, že konec musí být již "za rohem". Vždyť to, co je dnes, by jen před pár lety ještě nebylo možné. A přesto se to děje, a je to hrůza. Skoro každým dnem přicházejí nové věci, a každá z nich donedávna byla jen výplodem autorů fantastických románů. A teď je to skutečnost, kterou většina stále nechápe. A tak ještě víc utrpení bude muset přijít, a budeme toho svědky. Protože ta většina odmítá, že vše je jen důsledkem jejich vlastních skutků, každý si myslí jak je dobrý, a ve vysněném světě "náhody" je možné vše - tedy mít se materiálně dobře i ze špatností, a předstírat navenek hodného. Potom samozřejmě nenávidí každého, kdo říká Pravdu, protože Pravda ničí jejich možnost vydávat zlo za dobro. Tím ovšem přijde Pravda postupně až přímo k nim i v materiálním hávu, a nebude to pro takové darebáky nic příjemného, jak jsou doposud zvyklí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. srp 2019 16:39 #191 napsal Pavel Krajíček
Stvořitel vložil do každého člověka schopnosti k poznání všeho co přichází od něho ze Světla. Pokud někdo nenávidí Pravdu, tak je to důkazem, že tyto schopnosti zahrabal. Pozor na to! V takovém stavu nejste ze Světla považování za lidi, jste havěť. Jen havěť nenávidí Pravdu a Světlo. A protože ve stvoření není nic bez formy, tak i tito zpustlíci nesou vnitřně vzhled ošklivých zrůd. Svou svobodnou vůli přetvořili své duše v odporné zrůdy, protože kreatura, která nenávidí Pravdu a Světlo nemůže mít samozřejmě podobu člověka, obrazu Božího. A vidíme kolik lidí se dnes hlásí raději ke zvrhlostem a chlípnostem, než k čistotě Světla. Brzo budete moci tyto zrůdy i vidět. Většina lidí se dočasně stane jasnovidnou a uvidí tyto kreatury v celé jejich parádě. Všechny tyto zrůdy budou samozřejmě vyhubené skrz zákony stvoření. A nemám na mysli pozemskou smrt, ale duchovní věčný rozklad.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
13. srp 2019 05:37 #192 napsal Pavel Krajíček
Nenávist je silný (i když negativní) cit a stejně jako láska vás táhne k objektu, kterému váš cit platí. Pokud máte lásku ke Světlu, tak jste k němu přitahování, nahoru do duchovní sféry. Pokud nenávidíte nějakého člověka nebo skupinu lidí, tak jste k nim přitahování. Proto píše Abdrushin, že temno ve své nenávisti číhá. To jsem sám viděl, když jsem opustil tělo. Kolem mého pokoje a tedy kolem mne, ale mimo místnost, tedy jako ve větším odstupu, stály v hustých řadách temné stvůry. Byly to duše z onoho světa, ale i ti, kteří žijí dnes na zemi, ale ve spánku opustili tělo. Váš cit, který je ve vás nejsilnější vás táhne k vašemu objektu. To jestli vám potom tyto stvůry mohou ublížit nebo musí zůstat stát v odstupu, záleží na vašem stavu, duchovní zralosti. Samozřejmě čím více jste světlejší a tím pro temno více nebezpeční, tím více vás nenávidí. Už jen na tom poznáte, kdo je dobrý a kdo zlý člověk. Dobří lidé nečíhají. Jejich láska je táhne ke Světlu, k ušlechtilosti a čistotě. Mě osobně nikdy nenapadlo jít na stránky prozápadních chlípníků a rozdávat jim tam smějící se smajlíky a hledat něco, co bych mohl nahlásit. Udavači jsou tedy stvůry stojící na straně temna, jsou to ti, kteří v nenávisti číhají na ty světle. Přesně jak píše Abdrushin:

"Ale především nezapomeňte nikdy, že temno vždycky živí nenávist proti Světlu a čeká jenom na příležitost, aby mu mohlo škodit, že téměř vyhledává možnosti, nejde-li to jinak, ať již nepromyšlenou lží a pomluvou nebo i falešným svědectvím. Temnotám, tak jako jejich nástrojům a dobrovolným pomocníkům jest všechno dobré, jen když mohou Světlo v jeho pronikání zdržovat."

Ono samozřejmě těch indicií je více k rozpoznání temna, ale už jen tato jedna může být pro vás vodíkem. Temno číhá a tedy udavači nejsou nikdy služebníci Světla, ale stvůry temnot. I podle toho poznáte, která strana je ta dobrá.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
13. srp 2019 12:34 #193 napsal Pavel Krajíček
Prosím vás to je křivé obvinění, že jsme homofobní a rasisté apod. My chceme jen, aby se propagovalo pouze to, co je normální a podle zákonů stvoření. Devianti by mohli namítnou a kdo určuje co je normální? No přece pravoplatný Majitel této země Stvořitel. To co se dnes odehrává, je to, že země je zaplavována temnem. Lidé svým vnitřním stavem podali ruku temným a pokřiveným duším, které se neměly dostat k inkarnaci na zemi, ale měly uzrávat tam dole. Za další, do nedávné doby byl jakžtakž přijatelný stav na zemi udržován násilím, pomoci zákonů, policie apod. Nyní, kdy je dění ze Světla urychleno za účelem očisty, padají masky a legalizují se pomalu (nebo spíše rychle) mnohé zvrácenosti, které dotyčné temné duše přinesly sebou na zemi.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
15. srp 2019 14:22 - 15. srp 2019 14:33 #197 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Před chvílí mi zvrhlíci z Facebooku smazali další příspěvek, kde jsem vysvětloval dnešní stav podle pravdy. Vidíme tak, že Facebook nepatří lidem. Kdyby patřil lidem, tak by musel lidi chránit a podporovat. Takto ale vidíme, že Facebook lidi cenzuruje a BANuje a chlípné a zvrhlé menšiny chrání a podporuje. Musíme si uvědomit, že jsme na Světlu nepřátelském území. Zvrhlíci tomu říkají tolerance, ale odkdy se toleruje zlo, zvrhlost, chlípnost, devianti? Jednoduchá odpověď, od té doby kdy je u moci havěť a nikoli lidé.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes:113
Včera:227
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat