Návod na přežití

Pavel Krajíček - komentáře

Více
27. pro 2020 22:04 - 28. pro 2020 18:06 #1288 napsal Pavel Krajíček
Abdrushin píše, že pro jisté úkoly je vybraným lidským duchům přidáván bytostný přídavek Lva ve kterém je zakotvená útočnost. A jak zasvěcení vědí, tak lidé soudí podle sebe. Dále máme rozdíl mezi věděním a domýšlivosti. Vědění pramení z prožití. Domýšlivost je buď něco naučeného nebo myšlenková konstrukce (domýšlení se) o něčem, co jsme ve skutečnosti neprožili. Onen přídavek útočnosti je pro ostatní, kteří jej nevlastní, naprosto nepochopitelný, protože schází prožití. A nyní co z toho vyplývá, když víme, že lidé soudí podle sebe? Ano, nenávistná havěť, farizeové, pokrytci veškerá tato sebranka u takového člověka narazí a protože nemají pro jeho jednání pochopení, tak budou soudit podle sebe a svého zahnívajícího nitra a skrz nenávist se postaví vůči němu a budou na něj stříkat jedovaté sliny a šípy. Farizeové mají jakou jedinou svou "přednost" hezký štít, vnější formu, krásná úlisná slova, úsměv apod. A protože nitro mají červivé, tak při kontaktu se světlou útočnosti služebníka Páně, soudě podle sebe, vidí opět červa a tím se vědoucím lidem odhalí a obnaží... čili dochází k třídění. Napadlo někoho, že vlastně toto je jeden z předních úkolů této útočnosti darované ve službě Světlu vybraným lidským jedincům? Bude pláč a skřípění zubů. Je mnoho stoupenců Poselství Grálu, kteří se v posledních letech už takto vyřadili z budoucí spolupráce na nové společnosti.  

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
30. pro 2020 13:28 - 30. pro 2020 13:42 #1302 napsal Pavel Krajíček
Píšou mi různí pobouření lidé, že se vydávám za Nositelé Meče. Tomu poslednímu jsem odpověděl:

"Nikdy jsem nenaznačoval, že jsem Imanuelův Nositel Meče a nikdy, opakuji nikdy, jsem si to o sobě nemyslel. Nositel Meče bude prastvořený inkarnovaný přímo z Hradu Grálu. Já naopak vím, že jsem lidský duch z vývoje. Také jsem několikráte ve svých příspěvcích psal, že v Hradu Grálu je více rytířů a že i kolem Abdrushina na zemi jich mělo být více než 12 a z nich mnozí obyčejní lidští duchové, kteří budou tvořit spojení s rytíři s Hradem."

To, že někdo dostane přídavek Lva, tak to přece neznamená, že je hned Nositel Meče. Abdrushin píše:

13. Duchovní úrovně IV  

Lev prastvoření je již připraven pro záření ve stvoření jakožto nutný druh přechodu. Jeho zářící činnost je mnohostranná, a přesto ohraničenější než u lva v Božské sféře.

Z něj vychází veškeré hrdinné bytí, které se ve stvoření tu a tam ukazuje.

Nesmím v tom dnes jít až do podrobností; neboť to příliš odbočuje od toho, co chci v této přednášce říci. Chci jen letmo poznamenat, že ze záření tohoto hrdinství dostává se duchu těch pozemských lidí, kteří se projevili jako skuteční hrdinové.

To bylo dobře známo starým Germánům a Řekům, jakož i mnohým jiným dřívějším lidským kmenům, které udržovaly ještě s bytostnými vědomé spojení.

Při pozemské smrti takového hrdiny vedli bytostní bytostný díl záření hrdinství do Wallhaly, nejvyššího hradu v bytostném kruhu stvoření, zatímco duch musel jít do své pro něj určené úrovně. Přesto zůstaly obě části skrze vlákna spolu spojeny, pokud duch působil v dobrém smyslu.

Obě tyto části byly rozděleny jen tehdy, když duch kráčel dolů, aby tím bytostná část nemohla být stržena. Jinak splývaly obě části při pozemských inkarnacích opět dohromady.

Tento přídavek hrdinství je zvláštním darem pro pozemské lidi, jehož přijetí je připravováno skrze určitou zralost příslušného ducha a také skrze jeho určité cesty.

Pro určité úkoly na zemi je část tohoto bytostného záření Lva potřebná, protože v něm je zakotvena ovšem v čistotě se zachvívající útočnost, spojená s bezpodmínečným nasazením sebe sama, což v sobě duch jako takový nenese, protože jeho nejvyšším cílem je budování a míruplné tvoření.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
31. pro 2020 10:56 - 31. pro 2020 11:36 #1309 napsal Pavel Krajíček
Je dost slizkých farizejů, kteří uvažují takto: "Phee nějaký Krajíček, sám řekl, že není Nositel Meče. My si počkáme na Nositele Meče." Na tyto tvory čeká velice hořké prožití. Nositel Meče se určitě bude zaobírat nějakým Joudou z Horní Dolní, to určitě. A když už ano, tak koho si vyslechne? Jiné věrné služebníky Páně nebo samolibou pokryteckou lůzu? Chybí poznání o skutečném úkolu Nositele Meče. Jeho úkol je duchovní. Bude zajišťovat, aby Božská vůle zde na zemi vládla po dobu nové říše. Pozemské věci si budeme stále řídit my lidé sami, jinak by přece život neměl smysl. Stále musíme uzrávat ve svobodných rozhodnutích v každodenních věcech. O tom je život a právě tak budou na zemi i vedoucí, vládcové, ať už rytíři, králové, kteří budou Světlem povolaní k těmto úkolům. Například úkolem Bílého rytíře bylo právě takovou domýšlivou chamraď vyříznout a vyloučit z nové říše, tedy nikoli Nositel Meče, ale lidský duch z vývoje měl samolibce vyříznout a vyřadit, píše o tom sám Abdrushin. Takže mnohé farizeje čeká velké překvapení v probuzení. Rochní se ve své samolibosti, stříkají nenávistný jed na služebníky Páně a přesto se domýšlejí, že si budou tykat s Nositelem Meče... pomatenci.
==

doplnění:
Píšou mi někteří, že jsem pomýlený, že rytířů je 12 a já jsem psal, že je jich více.
Já samozřejmě vím, že je 12 rytířů, kteří jsou ztělesněním ctnosti a mají každý jinou barvu pláště. Psal jsem o celkovém počtu rytířů kolem Abdrushina na zemi a těch bylo více než oněch základních 12. Už samotný Nositel Meče je dalším do počtu a kde je Bílý rytíř, Praporečník... atd.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. led 2021 11:54 - 01. led 2021 12:25 #1319 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Možná to lidem ještě nedošlo, ale různá přání růžovoučkého, slaďoučkého života se neplní na základě toho, že si to přejete a posíláte přání, ale pouze na základě vřazení každého jedince do zákonů stvoření, tedy do Boží vůle. A to se těmto samolibcům hořce nechce. Mnozí samolibí věřící či esoterici žvatlají opravdu neuvěřitelné bláboly. Někteří se dokonce domýšlejí, že nejhorší je už za námi. Nene nejhorší je teprve před námi a právě v dobách největších hrůz, jaké kdy země zažila, vy samolibci poznáte, že Boží Láska má daleko do změkčilosti a že ji nelze odloučit od nanejvýš dokonalé Boží Spravedlnosti s níž tvoří jednotu. Bude to přesně tak, jak už zvěstovala samotná vůle Boží ve svém poselství:

"Já vám však říkám, dříve než bude tentokrát tato rozumová domýšlivost až do poslední jiskry vyhlazena, nezmění se utrpení a nouze, nýbrž rozmnoží, k vaší vlastní spáse! Neboť musíte padnout na kolena, pokud nechcete zahynout, a musíte snažně prosit vašeho Boha, který vám byl tak dlouho lhostejný, v posvátné vážnosti o záchranu, aby vám pomohl." celé poselství: navodnapreziti.cz/i...poselstvi-gralu

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. led 2021 17:43 #1336 napsal Pavel Krajíček
Všimli jste si, že téměř všichni, kteří mají nějaký vliv v západním světě, hlavní noviny, média, sociální sítě Facebook, Twitter atd. jsou všichni ti, kteří mají 666 na čelech? Samozřejmě na duchovním čele, tak je to i míněno v bibli, jedná se o duchovní obrazy ve Zjevení Janově. Jsou to ti, jež mají znamení antikrista na čelech a proto mohou úspěšně podnikat, jak stojí v písmu. Zvrhlíci, kteří nenávidí Pravdu a ochraňují vše z temnot se vynořivší a vše čisté a pravdivé cenzurují. Já neznám ani jednoho giganta mezi nimi, který by stál na straně Pravdy. Také je mnoho těch, kteří ještě z části cítí kde je pravda, ale z vypočítavosti se stavějí na stranu prozápadní nenávistné havěti. Nešťastní, stálo vám to za to? Těch pár chvil v životě vyměnit za cestu do rozkladu, kam bude seškrábnutá veškerá havěť 666 i s vámi zbabělci, kteří jste zapřeli Pravdu a postavili se na stranu deviantů.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. led 2021 09:47 #1350 napsal Pavel Krajíček
Tato slova Ježíšova jsou stále poplatná i pro vás, pro slizké pokrytce, sluničkáře z řad čtenářů Poselství Grálu:

Matouš 23:27-28
"Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.
Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost."

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. led 2021 10:36 - 05. led 2021 15:22 #1351 napsal Pavel Krajíček
K mému předchozímu příspěvku, kde jsem citoval Ježíše, jsem na Facebooku připsal komentář:

Zrovna včera mi psal nějaký pan Beďar Alexander, že by mě nechtěl ani potkat a přitom on sám sdílí příspěvky toho nejodpornějšího farizeje, který mě nějaký čas obtěžoval, posílal obtěžující emaily, dokonce mi vyhrožoval fyzickým násilím. Musel jsem mu pohrozit policii, aby toho zanechal. Pan Beďar a mnoho dalších o tom neví, protože jako povrchní farizej sdílí květinky a sluníčka bez ohledu na červivé jádro. Tak si mnozí poplácáváte po ramenou v nic netušící pýše s odpornou havětí... ale i v tom se projevuje přece zákon stejnorodosti. Běda vám shniloši, vy slizcí pokrytci!

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. led 2021 18:02 - 06. led 2021 18:03 #1360 napsal Pavel Krajíček
Svobodný je pouze ten člověk, který žije podle zákonů stvoření, tedy ten, který se vřadil do Boží vůle. Pouze v tom případě veškeré nitky jeho jednání, myšlení, cítění jsou v souladu s Boží vůli a proto je touto vůli podporován. Protože ale drtivá většina lidí se ve své zvrhlé domýšlivosti odmítá v pokoře vřadit do moudrosti Boží, tak je samozřejmě, že přichází do nesouladu se zákony stvoření a stává se nesvobodnou. Svou svobodnou vůli zamotávají do nitek zákonů stvoření a to je čím dál tím více omezuje. Nyní výkvět vaší vlastní zvrhlé sekty, rozumáři a materialisté, tedy stejní pomatenci, jako jste vy sami, vám nasazuje okovy i pozemsky.

Za další, to že dnes je všude změť halasných řečí a mnozí neví komu věřit a komu naslouchat, to je důsledkem toho, že se nepoznal dar řeči. Člověk měl mluvit jen to, co se skutečně zachvívá s jeho duší. Tím, že si fanatici rozumáři zmrzačili mozky a jejich duše spí, tak tyto jejich neovládané hračky nyní působí všude rozkladně. Ta dnešní změť žvanění je sklizeň nesmyslného řečnění a zneužívání daru řeči posledních staletí. Vše, co jednotlivec i národ postaví do stvoření, musí časem mnohonásobně sklidit... lidé se těmto prostým zákonům stále posmívají, přestože jejich působení na sobě stále prožívají... nemohou tím ukázat větší omezenost.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. led 2021 16:29 #1381 napsal Pavel Krajíček
Pokud jsou pozemské zákony v rozporu s Božími zákony, tak se jimi nemusíte řídit. Nikdo není povinen se řídit zákony nějaké zvrhlé nebezpečné sekty, navíc sekty, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby. Člověk je povinen řídit se zákony svého Stvořitele, nikoli příkazy nějakého slizkého červa ze sekty rozumářů a materialistů. Bůh chce samostatné lidi, kteří se rozhodují sami na základě svého svědomí a nikoli tupé ovce, které se řídí nebezpečnými fanatiky rozumáři.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. led 2021 20:06 #1393 napsal Pavel Krajíček
Mnozí znáte ono "vidíš třísku bratra svého..." znamená to, že ty chyby, které nás rozčilují, tak je máme sami. Je tam ale spousta chytáků. Například slizcí farizeové, kteří kritizují a poukazují na mé vyjadřování, sami hovoří jak úlisní sluníčkáři. Tedy mohlo by se argumentovat, že oni tuto chybu nemají. A právě, že ti, kteří nejvíce na mě narážejí, ať už skrytě nebo zjevně, tak tuto "chybu" mají. Oni ji mají skrytou vnitru, jsou i mnohdy naplnění nenávisti, ale nemohou si navenek dovolit tuto chybu projevit anebo nechtějí, protože vědí, že je to jejich jediná zbraň, tento pokrytecký úlisný štít vystaveny pro shniloše, protože nic jiného nemají, když nitro je červivé.

Přísně vzato nejde ani o mou chybu, to že se vyjadřuji ostřeji, ale protože oni soudí podle sebe, tak v tom vidí zlé chtění a chybu... a tím se naplňuje účel mého úmyslného vyjadřování a pokrytecká lůza se stává zjevnou, když na mě naráží.

Myslete na tato slova Ježíšova, kdy odpovídá právě takovým slizkým farizeům, kteří dodržovali pokryteckou formu:

Matouš 23:23
"Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat."


Čili jinak řečeno Bůh hledí na srdce a ne na to, co se mu snažíte předstírat, lůzo pokrytecká!

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
13. led 2021 09:16 #1410 napsal Pavel Krajíček
Tak jsem tak přemýšlel nad těmi USA. Tam se dožijeme asi pěkného rachotu. Ona ta země měla při založení poměrně dobrý horoskop, tedy postavení planet. Postavení planet to je vlastně kalendář, který určuje kdy se ta či ona karma dotyčného rozuzlí. Tím, že byli při vzniku pod dobrým zářením, tak se mnohá jejich negativní karma jen pozdržela. Ovšem ztratit se nemůže nic. Viz jejich vývoz demokracie, vraždění v jiných zemích po celém světě apod. Tím, že tato země poskytovala tzv. neomezené možnosti, tak to podle zákona stejnorodosti, který je rozhodující při inkarnaci, přitahovalo takové lidi, kteří se chtěli uplatnit. Tím, že v průběhu let země a lidé klesli do temnot, tak se tam inkarnovaly ty největší stvůry toužící po moci a penězích. To vidíte i na tom, že Trump zůstal sám, všichni se postavili na stranu zvrhlé havěti. A tato havěť, na rozdíl od shnilošů, je v nitru živá a proto se dere do vedení. Tlakem Světla je nyní vše urychlovano a tlačeno ke konečnému rozuzlení. Když ještě uvážíme že v USA má téměř každý zbraň, tak nás čeká zřejmě zajímavá podívaná.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
13. led 2021 11:41 #1411 napsal Oldřich Pružina
Je otázkou, až se ujme vlády Biden /za kterého bude samozřejmě ve skutečnosti vládnout extrémistka Kamala Harrisová/, jestli se do čela nějakého odporu postaví Trump sám, nebo se bude jen "připravovat" na kandidaturu v dalších volbách. Nepokoje /pakliže vzniknou/ nebudou mít zřejmě podobu občanské války z let 1861-4, protože v žádném státě nemají rebelové velkou většinu. Může tedy začít docházet k rozkladu USA všude na místních úrovních. Jak rychle bude tento rozklad probíhat, bude zřejmě záležet na síle rebelů. Počítejme ovšem také s aktivitou sběře typu BLM a jejích podporovatelů. Začínáme jistě vidět konec "demokracie" v USA.
Poděkovali: Jana Vítková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. led 2021 00:31 #1412 napsal Pavel Krajíček
To co se děje s Trumpem je právě ten důvod, proč dnes normální a světlí lidé nejdou do politiky. Protože havěť, která to tam má pod palcem, by je ukřižovala. Já bych tam nešel, ani kdyby mě na kolenou prosili. Až po proběhnuvší očistě, až samolibá materialistická lůza bude zdrcená ležet v prachu, tak pak se může uvažovat o tom, že normální lidé se ujmou výstavby, která je Bohu milá.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. led 2021 19:25 #1440 napsal Pavel Krajíček
Přijde to až k vám domů. Vy nenažraní shniloši, důchodci apod., utrpení přijde až k vám domů. To už bude ale pozdě na tom něco změnit. Kdybyste nebyli shiloši a sobci a měli pravou lásku v srdci, tak byste měli na zřeteli především lásku k Pravdě a bližnímu a nemysleli jen na ty své nenažrané bachory a slevy do marketů. Volili byste vlastenecké strany, protože láska k vlasti je Bohem zakotvená do každé lidské duše, pokud ovšem ji nenechá sobecký nenažranec zakrnět. Skrz vaši lenost, nenažranost a sobectví se dostává stále více havěti k moci a dosazuje a ochraňuje si své stejnorodé, úchyláky, devianty, zvrhlé a chlípné menšiny apod. Nakonec to přijde až k vám domů, ale to už bude pozdě... budete sklízet plody a následky svého sobectví a duchovní shnilosti.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. led 2021 11:54 #1442 napsal Pavel Krajíček
Existuje jistá část lidí, která očekává v různých světových událostech, že zvítězí dobro, např., že v USA měl zvítězit Trump. Ostatně který dobrý a slušný člověk by si to nepřál. Ovšem nic takového ve velkém se nebude dít v nejbližší době. Stojíme v soudu a probíhá očista a protože lidstvo selhalo a založilo nebezpečnou sektu fanatiků rozumářů a materialistů, tak se nyní tlakem Světla vše prvně vystupňuje. To znamená veškeré zvrhlosti, chlípnosti, domýšlivosti fanatiků materialistů a rozumářů budou nyní vyhnané do vrcholů, rozkvětů, do plodů a následně budou lidem padat tyto plody do klína a lidstvo bude nuceno tyto jedovaté plody pojídat. Během této doby nelze očekávat nějaké velké vítězství dobra. Prvně musí lidé na sobě prožít důsledky veškerých svých falešných a zvrhlých cest. Je před námi doba o které psal Abdrushin:

"Blíží se proto čas, kdy tato země po nějakou dobu musí býti přenechána vládě tmy bez přímé pomoci ze Světla, protože si to lidstvo svým chtěním tak vynutilo. Následky chtění většiny lidstva musely přivoditi tento konec. Jest to doba, kterou směl kdysi viděti Jan, doba, kdy Bůh zahaluje svou tvář."

Až po prožití na vlastní kůži všech zvrhlosti rozumářů, až zbytek přeživších bude zdrcen ležet v prachu a koktat pokorně modlitbu ke svému Pánu, který mu byl tak dlouho lhostejný, pak se může započít se záchranou opravdově hledajících.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

​Jak je možné, že duchovní lidé musejí prožívat negativní...

​Jak je možné, že duchovní lidé musejí prožívat negativní globální dění, karmu, která patří fanatikům rozumářům a materialistům?     napsal: Pavel Krajíček  Je mnoho lidí, kteří se snaží žít duchovně tedy po...

Jak rozlišit pravou lásku od zamilovanosti?

  Jak rozlišit pravou lásku od zamilovanosti?       napsal: Pavel Krajíček     Článek je určen těm, kteří jsou v nitru ještě poněkud živí a chtějí prožít pravou lásku. Jak mnozí vědí, tak máme dvojí vnímán...

Víte co by se stalo, kdyby nějaký národ v Evropě přijal dnes Poselství Grálu?

  Víte co by se stalo, kdyby nějaký národ v Evropě přijal dnes Poselství Grálu?   Ostatní státy by jej napadly!       napsal: Pavel Krajíček     Vidíte co se dnes děje např. v Bělorusku? Bělorusko má al...

Pilát na prahu osudu

Pilát na prahu osudu       Vo vatikánskych archívoch v Ríme sa medzi starými rukopismi našiel úradný protokol miestodržiteľa Judska Piláta Pontského „Acta Pilati“, ktorý nám môže napomôcť pri hľadaní odpovede....

Chodíte volit? I podle volby lze poznat váš duchovní stav

  Chodíte volit?   I podle vaší volby lze poznat váš duchovní stav       napsal: Pavel Krajíček     Mnoho lidí posuzuje různé situace strnule, podle zažitých zvyklosti a názorů. Například obecně rozšířen...

Osada míru na Moravě

  Osada míru na Moravě     napsal: Pavel Krajíček    Osadu míru na Moravě chci učinit „útočištěm míru a pokoje“ a „pramenem duchovní síly“ pro všechny, kteří o to vážně usilují.    Představte si místo, kde ž...

Leží vám doma ve skříní Poselství Grálu?

  Leží vám doma ve skříní Poselství Grálu od Abdrushina?   Tak zpozorněte, jste v nebezpečí!       napsal: Pavel Krajíček     Je poměrně dost lidí, kteří znají Abdrushinovo Poselství Grálu a mají je i ...

​Apokalyptické řeči nejsou na místě?

​Apokalyptické řeči nejsou na místě?     napsal: Pavel Krajíček Před nedávnem vyšel článek s názvem Apokalyptické řeči nejsou na místě, říká plzeňský biskup v němž "Plzeňský biskup Tomáš Holub Právu řekl, že v...

Proč není ješitnost jako diagnóza?

  Proč není ješitnost jako diagnóza?       napsal: Pavel Krajíček       Dlouho mi nebylo jasné, proč rozumáři nejsou schopni pojmenovat mnohé situace správným jménem. Proč tzv. odborníci, různí doktoři, p...

Zjevení Janovo

ZJEVENÍ JANOVO   Volání z Prastvoření určené k záchraně těch, kdo se mu neuzavřou svojí svéhlavostí a domýšlivou ješitností.     (Poznámka Pavla Krajíčka: Zde přijaté Zjevení Janovo skrz povolané lidí z blíz...

Skutečné příčiny nenávisti k Rusku

  Skutečné příčiny nenávisti k Rusku       napsal: Pavel Krajíček       Vysvětlíme si proč v nynější době sílí v lidech nenávist a proč zrovna proti Rusku. Napřed pár slov od Abdrushina:   "...Všude p...

Návštěvy

Dnes:92
Včera:153
Právě přítomno
4
online

Celkem členů

109 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat