Návod na přežití

Pavel Krajíček - komentáře

Více
20. úno 2021 08:27 - 20. úno 2021 08:33 #1567 napsal Pavel Krajíček
Už zase. Otevřu sobotní Právo a zase vidím: "Hlavně jde o to, aby nám neumírali lidé". A proč by jako neměli lidé umírat? Vždyť je to normální přírodní zákon. Lidé umírají a zase se rodí. Kdyby vám pokrytcům šlo opravdu o zdraví lidí, tak byste neprodávali drogy-alkohol, cigarety apod. Navíc dnes více jak polovina lidí nepatří na tuto zemi. Měli by dozrávat v mnohém hloubějších temnějších úrovních a také tam budou v závěrečném očistném dění smetení. Kdybyste se vy materialisté nepářili jako divá zvěř, tak by se k inkarnaci nemohly dostávat tyto shnilé, nenažrané, sobecké, úchylné, slizké duše. Byli by na na zemi normální lidé s čistým cítěním a láskou k vlastí. Prozápadní pomatenci, devianti a zvrhlíci by se tak nemohli dostávat k moci. Plození dětí s láskou v srdci a vroucím pohledem vzhůru ke Stvořiteli přitahuje k inkarnaci normální duše. Proč myslíte, že se tak rozšiřují všude devianti, genderovi pomatenci, prozápadní zvrhlíci? Protože vyhasla láska v srdcích mnohých. Nenažranci myslí jen na to, jak levně nacpat ty své nenažrané bachory. Když se takoví rozmazlení nenažraní tvorové bez pravé lásky páří, tak se k inkarnaci dostávají různě pokřivené duše z temnot a dnes už to je vidět... pomalu si přebírají vládu nad světem. Také brzo z jejich působení sklidíte, co jste si zaseli.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
Včera 08:35 - Včera 09:16 #1590 napsal Pavel Krajíček
Zase otevřu sobotní Právo a na straně 3 exhibuje učitelka, jak se nechává očkovat. Žáden normální člověk se nenechá dnes očkovat. Jen fanatický stoupenec nebezpečné sekty rozumářů a materialistů (sekta, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby) se nechá takto zblbnou, protože se třese o tu svou línou zadnici. Je neuvěřitelné, jak málo je normálních lidí. Normální člověk je ten, který se řídí svým duchem. Samozřejmě materialistům nahrávají různí esoterici a rádoby duchovní lidé, kteří si jen něco přečetli a pak blouzní. To pak není divu, že materialisté z toho mají srandu. To prosím vás nejsou nějaké naučené fráze. Duchovně normální člověk vnímá svého inkarnovaného ducha v pozemském těle daleko více a zřetelně, než vy sami své hmotné tělo. Žije tím duchem a prožívá věci o kterých vy nemáte tušení, že existují. Já už dlouhá léta vnímám sám sebe a tělo jen jako obal navíc, který musím vláčet sebou. Stejně tak vnímám cizí lidi se kterými přijdu do kontaktu. Většina dnešních lidí jsou vnitřně mrtvoly i tak vypadají (duchovně). Jsou to ti, jejichž duch spí smrtelným spánkem a o nichž bylo řečeno, že vlažní budou vyvrženi. Tady opravdu jde o věc, kterou nejde omezencům dokázat. Pro příklad: je to vzdáleně podobné, jako když vy dospělý stojíte nad dítětem a vidíte jeho omezenost. Stejně tak normální člověk vidí omezeného materialistu, který čím více je omezený svým rozumem, tím více je domýšlivý. Opravdu se jedná o duchem malé červíčky, kteří působí všude rozkladně. Jak dlouho bude lidem trvat, než toto pochopí, tak na tom je i závislá míra bolesti, kterou budou muset prožít. S ohledem na tupost rozumářů bude muset asi dojít k úplnému zlomení lidí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Komunistické ideje a shniloši

  Komunistické ideje a shniloši       napsal: Pavel Krajíček     Dlouho, velmi dlouho jsem nechápal, jak může člověk být čtenářem Poselství Grálu a zároveň celý život členem komunistické strany (a platit j...

​Jak je možné, že duchovní lidé musejí prožívat negativní...

​Jak je možné, že duchovní lidé musejí prožívat negativní globální dění, karmu, která patří fanatikům rozumářům a materialistům?     napsal: Pavel Krajíček  Je mnoho lidí, kteří se snaží žít duchovně tedy po...

Jak rozlišit pravou lásku od zamilovanosti?

  Jak rozlišit pravou lásku od zamilovanosti?       napsal: Pavel Krajíček     Článek je určen těm, kteří jsou v nitru ještě poněkud živí a chtějí prožít pravou lásku. Jak mnozí vědí, tak máme dvojí vnímán...

Víte co by se stalo, kdyby nějaký národ v Evropě přijal dnes Poselství Grálu?

  Víte co by se stalo, kdyby nějaký národ v Evropě přijal dnes Poselství Grálu?   Ostatní státy by jej napadly!       napsal: Pavel Krajíček     Vidíte co se dnes děje např. v Bělorusku? Bělorusko má al...

Pilát na prahu osudu

Pilát na prahu osudu       Vo vatikánskych archívoch v Ríme sa medzi starými rukopismi našiel úradný protokol miestodržiteľa Judska Piláta Pontského „Acta Pilati“, ktorý nám môže napomôcť pri hľadaní odpovede....

Chodíte volit? I podle volby lze poznat váš duchovní stav

  Chodíte volit?   I podle vaší volby lze poznat váš duchovní stav       napsal: Pavel Krajíček     Mnoho lidí posuzuje různé situace strnule, podle zažitých zvyklosti a názorů. Například obecně rozšířen...

Osada míru na Moravě

  Osada míru na Moravě     napsal: Pavel Krajíček    Osadu míru na Moravě chci učinit „útočištěm míru a pokoje“ a „pramenem duchovní síly“ pro všechny, kteří o to vážně usilují.    Představte si místo, kde ž...

Leží vám doma ve skříní Poselství Grálu?

  Leží vám doma ve skříní Poselství Grálu od Abdrushina?   Tak zpozorněte, jste v nebezpečí!       napsal: Pavel Krajíček     Je poměrně dost lidí, kteří znají Abdrushinovo Poselství Grálu a mají je i ...

​Apokalyptické řeči nejsou na místě?

​Apokalyptické řeči nejsou na místě?     napsal: Pavel Krajíček Před nedávnem vyšel článek s názvem Apokalyptické řeči nejsou na místě, říká plzeňský biskup v němž "Plzeňský biskup Tomáš Holub Právu řekl, že v...

Proč není ješitnost jako diagnóza?

  Proč není ješitnost jako diagnóza?       napsal: Pavel Krajíček       Dlouho mi nebylo jasné, proč rozumáři nejsou schopni pojmenovat mnohé situace správným jménem. Proč tzv. odborníci, různí doktoři, p...

Zjevení Janovo

ZJEVENÍ JANOVO   Volání z Prastvoření určené k záchraně těch, kdo se mu neuzavřou svojí svéhlavostí a domýšlivou ješitností.     (Poznámka Pavla Krajíčka: Zde přijaté Zjevení Janovo skrz povolané lidí z blíz...

Návštěvy

Dnes:7
Včera:131
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

113 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
3 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat