Návod na přežití

Pavel Krajíček - komentáře

Více
06. dub 2021 10:38 - 06. dub 2021 17:39 #1714 napsal Pavel Krajíček
Kdysi se lůza styděla za své chování, udavači, nenávistná havěť, úchyláci a devianti... dnes veškerá tato chamraď vystupuje zcela nepokrytě veřejně. Dokonce od vás shnilošů pobírá za to i finanční podporu např. pro své chlípné zvrhlé průvody, kde na vás vystrkují ty své holé sprosté zadnice a vy, shnilí nenažranci se tím ještě bavíte. Proč se nikde nepropaguje čistota? Ušlechtilost? Proč se nevyučuje u děti schopnost naslouchat svědomí, řídit se čistým cítěním a tím vnímat skutečnou krásu a umění? Proč se všude propaguje havěť a devianti? A proč vy mlčíte? Co asi myslíte, že může vzejít z takové setby? Divíte se, že se svět řítí do záhuby? Havěť namísto ušlechtilosti a krásy vyvěrající z čistého cítění si to na zemi zařizuje k obrazu svému a vy na to koukáte a divíte se, že tady vyrůstají potetovaní slizcí úchyláci a genderoví retardi namísto národních hrdinů s láskou v srdci k vlasti a Bohu. Já vím, že je tady pár vlastenců na sítích, kteří s tím nesouhlasí, ale těch je málo, aby to stačilo na změnu. Největší vinu nesou shniloši, nenažranci, důchodci a jim podobní, kteří bez pravé lásky popřávají sluchu svému nenažranému bachoru namísto srdci. Jsou to sobci nemyslící na blaho národa, ale jen na tu klobásu a koblihu do bachoru. Co člověk zaseje to sklidí. Brzo i tito sobečtí nenažranci sklidí za své sobectví mnoho hořkého a bude pláč a skřípění zubů.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. dub 2021 22:07 #1729 napsal Pavel Krajíček
Vypadá to, že se možná opravdu dožijeme toho, že očkování bude povinné a lidé budou znásilňování devianty materialisty a očkování násilně. Dnes o tom hovořil na svobodném vysílači pan VK, že to očekává možná už koncem roku. A u nás ve vnitřním kruhu měla paní už před několika měsíci sen ve kterém pomáhala (nosila jídlo apod.) lidem skrývajícím se v lese před prozápadní rozumářskou zvrhlou havěti, která je chtěla násilím očkovat. Vám opravdově věřícím bych chtěl něco připomenout. Tato slova se týkají opravdově věřících, kteří skutečně žijí podle vůle Boží, tedy neplatí pro shnilé a samolibé církevníky a esoteriky. Jsou to slova Ducha Pravdy určena jeho věrným:

"A vám, nositelé kříže, budiž ještě jednou řečeno: Jakmile musíte trpět pod protivenstvím, které vám temnota ještě chce připravit, tak nechovejte v nesnázích žádné nenávistné myšlenky, nýbrž zůstaňte od nich oproštěni a vzhlížejte s důvěrou jen vzhůru ke Světlu, k Bohu, který vás nikdy neopustí a který vám může pomoci v každé nouzi! Pak dostane se vám pomoci, která vás překvapí a pro lidi bude zázrakem; neboť Bůh pak dá najevo svou vůli citelně a viditelně všem lidem, kteří ho v pomoci chtějí vidět! On bude mluvit skrze svou všemohoucnost!" Abdrushin

celá přednáška: navodnapreziti.cz/i...pomoc-nejblizsi

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes:85
Včera:170
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
2 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat