Návod na přežití

Pavel Krajíček - komentáře

Více
03. bře 2020 09:42 #470 napsal Pavel Krajíček
Právě jsem četl koment na FC:

„Komunismus je vzpoura méněcenných.“ Winston S. Churchill

A dodal jsem k tomu:
Tak to je pravda. Právě že ta největší duchovní spodina, vždy nejvíce volá po rovnosti. Ti největší shniloši, špinavci, kteří nejsou ochotní na sobě pracovat a postoupit tak kupředu a něco dokázat, tak ti nejvíce by chtěli rovnost. Váli se v bahně svých zvrhlosti a chtěli by se rovnat s ušlechtilými lidmi.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. bře 2020 10:47 #472 napsal Pavel Krajíček
Mnoho lidí je vychováno v představě, že láska Boží je změkčilá nebo minimálně má představu, že to tak má být. Boží láska vůbec není změkčila, to vás církve svedly na pohodlnou cestu, aby získaly na vás vliv. Boží Láska je přísná a je nerozlučná s Boží spravedlnosti. Právě v době největších hrůz, jaké kdy země zažila, lidé poznají, že Boží láska má daleko do změkčilosti. Rozumějte tomu ale správně. Ten kdo stojí správně ve stvoření, radostně se vřazuje do zákonů stvoření, tak vůbec nějakou přísnost nevnímá, právě naopak. Ono se to projevuje přísně jen tomu, kdo stojí špatně. Žel dnes je na zemi vše špatně, nic není podle vůle Boží. Jen proto se nastávající dění bude mnohým jevit kruté, tvrdé, přísné. Ono ale jen bude prvně ničit to, co je špatně, což je dnes vše. Pravá láska nechce, aby lidé zahynuli (duchovně), proto bude dělat vše pro to, aby se lidé probudili. Ovšem nyní po vyčerpání všech možnosti, zůstala možnost poslední: bolest a utrpení. Změkčilá láska vám bude lichotit, podkuřovat, lechtat ješitnost, aby nalákala stoupence do sítí. A protože dnes téměř není na zemi člověka bez ješitnosti, tak tito hledající snadno padají za oběť rádoby duchovním vůdcům a církvím, které to s jejich ješitnosti umí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. bře 2020 18:36 #475 napsal Pavel Krajíček
Kdyby lidé byli lidmi, tak by nemuseli mít strach ze žádné nemoci ani z nějakých virů. Každá nemoc je následek chybného vnitřního stavu člověka. Například já prožívám vnitřní mír a nějaký koronavirus mě nemůže rozhodit. Za prvé vím, že jsem pod ochranou Boží a dokud mne bude zde na zemi potřebovat, tak určitě nezemřu na nějaký virus. To jen omezení rozumáři a materialisté se domýšlejí, že to jsou náhody, kdo že jako onemocní a zemře. A za další, a to je důležitější, vůbec se nebojím smrti. Dokonce se těším na přechod na onen svět, protože jsem už vícekráte opustil fyzické tělo a navštívil jiné úrovně a těším se nahoru domů do duchovní sféry. Zde na zemi mě už nic nepoutá. Opravdu není co závidět rozumářům a materialistům ty jejich stavy, které budou brzo zažívat. Ta jejich omezenost na hmotu, skrz zmrzačený rozum, jim připraví pěkné peklo.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. bře 2020 21:57 #480 napsal Pavel Krajíček
Stále vidím používat slovo sluníčkáři. Po dosavadních zkušenostech by se od toho mělo upustit a zvolit výstižnější pojem, který by lépe vykreslil skutečnost. Navrhuji tedy něco ve smyslu: zvrhlá nenávistná prozápadní havěť.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. bře 2020 16:17 #481 napsal Pavel Krajíček
Před pár dny jsem se tady zmiňoval o komunismu a o rovnosti po které volají většinou největší špinavci. A zrovna dnes čtu méně známou přednášku od Abdrushina a tam se o tom také zmiňuje:


"V pozemské rovnosti nespočívá pro lidi štěstí, jak to doposud bylo snem mnohých. Rovnost může nadejít jen skrze stejnou zralost duše. Skrze nic jiného! Kde není nezbytná rovnost této zralosti duše, tam také nikdy nemůže být dána rovnost ve vnějších poměrech!

A nikdo snad nyní nebude tvrdit, že lidé zde na zemi mají stejnou zralost duše. Jak veliký je však v tom rozdíl.

Nejvíce křičící po pozemské rovnosti jsou ve své zralosti zpravidla ještě nejníže stojící.

Avšak ti lidé, kteří chtějí svým bližním dát pozemskou rovnost, jsou blouznivci přinášející jed, kteří jednají proti zákonům Božím! Přináší zkázu místo požehnání; neboť berou svým obětem jakoukoliv možnost k uzrávání a ke vzestupu. Každý člověk se může vyvíjet v duchu jen na tom místě, na které byl postaven zrozením, které bez výjimky přesně odpovídá příslušným vláknům jeho karmy.

Obšťastňovači lidstva s vábením k pozemské rovnosti nabízí proto smrt duším! Tito blázni chtějí Boží ustanovení, která spočívají v neúprosném zákoně vzájemného působení, skrze svou činnost pokřivit a vylepšit, domnívajíce se být moudřejší než vůle Boží, přináší tím jen zmatek a nakonec zkázu.

Jsou to pokrytečtí poslové z temnot nebo slaboši v duchu, které temnota využívá ke svým účelům, aby lidské duše zdržovala od nutného uzrávání!

Ani tito vábiči, ani ti, kteří je následují, nebudou trpěni v říši Boží; neboť jsou nepřáteli Božích zákonů, a nemohou proto nikdy vést k míru, nikdy k blahu, nýbrž strkají celé lidstvo bezpodmínečně do náruče temnoty."
Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. bře 2020 21:02 #486 napsal Pavel Krajíček
Ono to co se děje, migrace apod., tak v podstatě nemá smysl proti tomu bojovat. Tedy ne že by s tím měl člověk souhlasit. Zase to vysvětluji z pohledu zákonů stvoření. To co se děje, je urychlující se sklizeň setby. Urychlená karma všech lidí i národů. Bojovat proti tomu je podobné, jako kdybyste zasadili cibuli a pak na to nadávali, že jste chtěli česnek. Takto dnes jednají nevědomí lidé. Protože si lidé zmrzačili mozek, přepěstovali rozum na úkor čistého cítění, tak neznají tyto duchovní zákony. Jakýkoli rozumový boj dnes je naprosto marný. Nyní se prostě bude sklízet, co se zaselo. Zmírnit si osobní karmu je možné obrovskou vnitřní změnou k ušlechtilosti a čistotě. Tato vnitřní proměna dokáže kolem člověka vytvořit světlou auru a ta částečně rozloží vracející se negativní karmické vlivy. Především je ale nutno usilovat o poznání zákonů stvoření neboli vůle Boží. Každý kdo tak nečiní bude v nastávajícím dění vyhuben, aby mohl konečně zavládnout mír a radost na zemi.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. bře 2020 08:57 #516 napsal Pavel Krajíček
Mě baví, jak se někteří věřící modli k Bohu za odstranění koronaviru. Dokonce i někteří stoupenci Poselství Grálu. Vy se v podstatě modlíte za ty, kteří tento svět skrz svou zvrhlou domýšlivost zpustošili a vedou jej do záhuby. Vy se modlíte za nebezpečné fanatiky a devianty, stoupence té nejnebezpečnější sekty, rozumáře a materialisty, aby zůstali zachování a mohli nadále škodit. Jasně je ze Světla zaslíbeno, že tito nebezpeční fanatici budou všichni vyhubení, aby mohli normální lidé žít konečně v míru a klidu. Tak se konečně rozhodněte co chcete. Chcete žít mezi normálními lidmi, kteří se vřazují do zákonů stvoření anebo chcete žít mezi zvrhlíky rozumáři a materialisty, kteří vedou svět do záhuby?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. bře 2020 19:08 #521 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Jinak takové ty knihy o připravenosti na krizi, kterou jsem i já sdílel, tak tyto knihy samy o sobě vám vůbec nepomohou, pokud nepřipravíte zároveň i svého ducha, duši. To, že se nyní bude postupně hroutit systém, až do úplného zhroucení je následkem toho, že jsou u moci nebezpeční fanatici rozumáři, kteří popírají svou vlastní duší a tím i duchovní zákony. A proto skrz svůj zmrzačený rozum vedou lidstvo do záhuby. A proto vám žádná kniha postavena jen na rozumu nemůže nyní pomoci. Kniha, kterou jsem sdílel od pana Cílka může být z části dobrým doplňkem pro normálního člověka. Normální člověk se řídí čistým cítěním a proto nemůže opomíjet zákony stvoření neboli vůli Boží a jen takoví přečkají nastávající očistu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. bře 2020 23:19 #532 napsal Pavel Krajíček
Vše co přichází od Boha je vždy jen Láska. Záleží ovšem na lidech, jak se na nich projeví. Láska může putovat pouze po paprsku čistoty. A protože země se nyní už nachází v temnotách následkem temného chtění většiny lidí, tak jen proto blížící se Láska Boží bude prvně rozkládat a ničit. Prostě vše, co se nezachvívá v čistotě, tedy ve vůli Boží, bude jí samou sežehnuto a spáleno. Temné, zvrhlé, sobecké, hmotařské myšlení a cítění většiny lidí bude čistotou tohoto záření uchváceno a rozloženo a lidé choří na duši i na těle zahynou. Takto jednoduše proběhne očista Boží na zemi. Hrstka přeživších začne potom nový život.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. bře 2020 08:12 #599 napsal Pavel Krajíček
Chtěl bych něco v krátkosti objasnit. Občas asi z pohledu ostatních zlehčuji pozemskou smrt a hovořím, jakože to mnohým může vyznít, že někomu smrt přeji nebo že je mi jedno, že někdo zemře. Jde o to, že já se na pozemskou smrt dívám úplně jinak, než rozumáři a materialisté. Pro mě smrt není nic hrozného, naopak pro normálního člověka je pozemská smrt pouhé odložení hmotného nástroje a vítaný krok do nové světa, do jemnohmotnosti. Takže takto mě musíte chápat. Není to, že bych někomu přál něco zlého, ale prostě se na to dívám jinak. Rozumaři a materialisté tyto věci nemohou chápat, protože rozum pocházející z HMOTNÉHO mozku může chápat pouze HMOTNÉ věci. K chápání duchovních věci se musí použít orgány duše a to je u rozumářů naprosto vyloučeno, když svou vlastí duši popírají skrz zmrzačený (přepěstovaný) rozum.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. bře 2020 16:00 #613 napsal Pavel Krajíček
Právě jsem četl titulek nějakého článku: "Zůstaňte doma, můžete někoho zabít, vzkazuje na videu těhotná Britka bojující o život svůj i dítěte".

Toto je zase takový omezený názor stoupenců nebezpečné sekty rozumářů a materialistů, kteří zpustošili svět a vedou jej do záhuby. Každý kdo zemře na nějakou nemoc si za to může sám. Vůbec každá nemoc je signálem, že dotyčný jde proti přírodním (Božím) zákonům. Každý kdo zemře na nějakou nemoc, virus apod., tím zcela zřetelně dává najevo, že je sebevrah, který ve své zvrhlé domýšlivosti se postavil proti řádu stvoření a ve zpětném působení tím tak zhuntoval svou tělesnou schránku, až do úplného zničení. Není to žádný politováníhodný člověk. Naopak, touto sebevraždou na sebe naložil další karmické břímě, které bude muset odčinit. Kam to bude muset zajít, aby lidé sestoupili ze svého sebeoslavování a uvědomili si své zpupné rouhání vůči Stvořiteli? Žel většina lidí zahyne. Jsou tak spoutání ješitnosti, že nelze u nich dát místo pokoře, která jediná vede do blízkosti Světla a Pravdy.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. bře 2020 16:46 #615 napsal Pavel Krajíček
Ono to při povrchním pozorování může vypadat, že tady jsou skvělí a dobří lidé, solidární, šijí roušky a pláčou nad mrtvými a kdo ví co vše ještě. A že já jsem necitlivý vyvrhel, když zemřelé obviňuji ze sebevraždy apod. (viz můj předchozí příspěvek). Pravá láska má ale na zřeteli duchovní vzestup bližního a tím i jeho štěstí, protože to spočívá jen v duchovním vzestupu. Oni, ti zdánlivě všichni soucitní a milosrdní se rychle změní, když jim řeknete, že je zapotřebí na sobě pracovat, udržovat myšlení a cítění v čistotě a že je zapotřebí se duchovně hýbat a poznávat zákony stvoření a žít podle nich. Jen tak nastane ozdravění a mír. Zkuste jim to říci a většina těch "milých a hodných" se pojednou změní v nenávistné stvůry a začnou vás kamenovat. Ano, to vše byla pokrytecká maska k předvádění se před druhými, jakže jsou dobří. Každá duchovní námaha v nich budí hrůzu. Pohodlnější je vystavit pokrytecký štít na odiv před druhými a demonstrovat jak jsem soucitný a dobrý člověk apod. Podívejte se kolem sebe na celý svět. Kdyby lidé byli tak dobří, jak se domýšlejí, tak je tady rajský stav a všude mír. Ve skutečnosti většina z nich nenávidí Pravdu, což dokážou hned, když jim řeknete, že se musí sami duchovně hýbat a pracovat na sobě a zařizovat si život podle zákonů stvoření, protože jen tak může započít rozkvět.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. bře 2020 20:01 #616 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Psal mi tady komentář jeden z mých "přátel" a nazval se sám ateistou a rozdával moudra. Komentář jsem smazal a i jeho jsem odstranil z přátel. Ne že bych neměl argumenty vůči fanatikům ateistům, už kolem roku 2008 jsem tyto nemocné tvory drtil na jiných serverech. S Pravdou musíte vždy zvítězit. Jde ale o to, že doba je vážná a nebudu již více plýtvat svůj drahocenný čas na fanatiky ateisty. Budu jej věnovat pouze těm, kteří s pokorou a prosbou se budou tázat a bude cítit z jejich dotazu, že to mysli vážně ve svém hledání. Vy se tomu možná přihlouple usmíváte, ale blíží se doba, kdy bude veškerá domýšlivost a ješitnost lidí těžce rozmetána a lidé budou v ležet v prachu a žebravě se doprošovat Pravdy, aby mohli zůstat žít. Polemizovat s fanatiky rozumáři není dnes už na místě. Právě že ta jejich chorobná domýšlivost má za následek zpustošení světa a stává se to stále více viditelné. Nastávající dobu přežije pouze ten, kdo v pokoře přijme nové vědění a zjevení z Boha.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
Včera 09:38 #618 napsal Pavel Krajíček
Mé předchozí komentáře dobře vystihuje jedna věta, která nyní koluje i na Facebooku a zní:

"Měli jste se naučit žít, ne šít!"

Strašně každý nyní chce zachraňovat, ale pracovat na sobě a odstraňovat prvně příčiny, aby se zamezilo velkým následkům, to je mnohým zatěžko.

Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
Včera 18:40 #619 napsal Pavel Krajíček
A raději už nikomu neříkejte, že jste ateista, protože to je to stejné, jako byste řekli, že jste retardovaný deviant. Když normálnímu člověku řeknete, že jste ateista, tak hned ví, že máte zmrzačený mozek a že jste duchovně zaostalí. Protože jen potlačený duch, který se nechal zazdít zmrzačeným rozumem, může popírat svého Stvořitele. Naopak, pokud jste normální a necháte ducha, duši v sobě působit, tak prožijete vědomě jsoucnost duchovních světů, Boží vůle a tím i Stvořitele, takže získáte v prožití přesvědčení, které jediné má cenu pro věčnost, na rozdíl od materialistických teorií, které při pozemské smrti zanechá rozumář ve své uschle hlavě a na onen svět vstupuje jako žebrák v rozedraných šatech a diví se, že pojednou je duchovní šupák, když na zemi byl strašně chytrý.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes:7
Včera:157

Právě přítomno
4
online

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Celkem členů

82 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
1 tento měsíc

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky

 

Real time web analytics, Heat map tracking