Návod na přežití

7. Léčení

OTÁZKA: Jak probíhá léčení v domě Grálu?

ODPOVĚĎ: Skrze pokládání rukou proudí nová životní síla do nemocného. Kristova slova: „Stane se ti, jak jsi uvěřil!“ jsou také zde klíčem k ději. Úspěch se řídí zcela podle hodnoty člověka, to znamená, jak dalece je hoden, aby nastalo uzdravení, nebo jinými slovy dnešní doby: Jak je skutečně vnitřně nastaven, ne snad, jak on si to předstírá. V této míře, ne více a ne méně, obdrží své uzdravení!

Také to se formuje zcela ve vzájemném působení neochvějných zákonů ve stvoření: Kdo je vnitřně obrácen k temnotám, nemůže do sebe přijmout sílu Světla k uzdravení, a kdo nechce, tomu nemůže být uzdravení vnuceno. Síla Světla povolaného prostředníka plyne pak od něj pryč. Přesně jako v evangeliu. Sám Kristus nebyl schopen do království nebeského přivést nikoho, kdo by nepřijal jeho evangelium, to znamená, kdo podle něj nežije.

Vroucné přání po uzdravení je ovšem také stanoviskem, které vede k přijetí a účinku síly Světla.

Návštěvy

Dnes:118
Včera:227
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat