Návod na přežití

8. Řád Grálu

OTÁZKA: Jak mohu dosáhnout přijetí do řádu „Grálu“?

ODPOVĚĎ: Stále znovu ze všech stran se opakující otázky ohledně připojení k řádu nebo přijetí vyžadují krátké vysvětlení v Listech Grálu, čímž se těm mnohým, kteří se dotazovali, dostane rovněž odpovědi.

Není možné jen tak beze všeho přiblížit se řádu, jako je tomu u spolků, sekt nebo jiných společenství obvyklé. „Grál“ se o členy neuchází. Těm, co žádají přijetí, je to dokonce mimořádně ztíženo, aby se mohli přiblížit. Nehledí se na počet příslušníků, nýbrž na vnitřní hodnoty, lhostejno, zda se již rozvinuly nebo ne. Jedině na to se hledí při přijetí mezi novice. S náklady není přijetí spojeno. Novic nenáleží ještě k řádu. Podle jeho duchovního vývoje to může trvat rok, také však desetiletí, než bude do řádu přijat. Přitom musí každý den očekávat, že bude opět zcela vyloučen, pokud během noviciátu nedosáhne zčásti poskytnutou mu pomocí oživení hodnot v něm spočívajících. Jinak však postupuje se stupněm svého vývoje.

Člověku zajímajícímu se o učení řádu má se dostat v jeho bydlišti nebo v nejbližším větším městě možnost se spojit se stoupenci našeho učení Grálu. V mnoha městech vytváří se skupiny vážných lidí, kteří tím usilují sami přijít do užšího styku s řádem, jsou s ním v bezprostřední korespondenci a občas přijmou návštěvu příslušníka Grálu, který v jejich kruzích promluví o různých pronikavých životních otázkách. Z těchto kruhů přicházejí pak časem novicové. To jsou ti, kteří vedle vnitřních hodnot nesou silnou touhu připojit se ještě blíže řádu nebo také v něm být činní. Přijetí s méně než ročním noviciátem je nemožné. Přitom nepřichází původní vyznání v úvahu; neboť řád posuzuje lidi pouze podle jejich vlastní hodnoty.

Řád sám je zcela nezávislý, nevybírá žádné příspěvky a ubírá se nedbaje častých společenství jen svou vlastní cestou.

Naštěstí je málo těch, kteří při svých dotazech chtějí vědět, jaké výhody jsou s přijetím splněny, nepřichází v úvahu ani pro spojení ani pro přijetí, protože otázka samotná již dokazuje, že jim schází vážná touha k vnitřnímu pokroku. Nemá být proto také poukazováno na výhody, které s sebou přináší již stoupenectví.

Návštěvy

Dnes:118
Včera:227
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat