Návod na přežití

9. Dětskost Boží

OTÁZKA: Abdrushin říká, že ne všichni lidé jsou Božími dětmi. Stojí však psáno: Kdo zapře Boží dětskost, hřeší proti Duchu Svatému!

ODPOVĚĎ: Co je napsáno, vyžaduje, aby bylo v první řadě také správně pochopeno. Tazateli proto budiž poděkováno, že položil tuto otázku. Každý takto se tázající tím často dává mnohým lidem něco, aniž by o tom věděl.

Přednáška: „Člověk a jeho svobodná vůle“, ve které je řečeno, že ne všichni lidé jsou Božími dětmi, dává současně také odpověď na výše položenou otázku. Se skutečností, že ne všichni lidé jsou Božími dětmi, nepopírá se Boží dětskost.

Boží dětskost popírá jen takový člověk, který ve svém duchovním jádru obsažené, tedy Duchem Svatým mu darované schopnosti k Boží dětskosti zanedbává, tedy nedostatečně je rozvíjí a nechává je chřadnout, takže nemohou přijít k uplatnění a vývoji. To je zapření Boží dětskosti! V tomto zanedbání spočívá zapření. Tím hřeší však samozřejmě také současně proti Duchu Svatému, který mu schopnosti k Boží dětskosti v jádru daroval, čímž je má rozvíjet a pěstovat.

Kdo to dopustí, nemůže nikdy být nebo se stát dítětem Božím, navzdory svému kandidátství na to, to znamená, své možnosti k tomu, která mu byla již v jádru předurčena darem Ducha Svatého. Skrze nedbání toho, tedy zapřením tohoto daru, se prohřešil a tím znemožnil splnění vysokého zaslíbení.

Návštěvy

Dnes:111
Včera:227
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat