Návod na přežití

20. Kdo je Syn Člověka?

OTÁZKA: Chce Abdrushin svými vysvětleními o „Synu Člověka“ poukázat na určitou osobu?

ODPOVĚĎ: Ne! Aby posluchač a čtenář mohl dodržet správný směr, chci zvláště poukázat na to, že moje zmínky o různých doposud všeobecně myšlených bodech, jako například o Synu Člověka, jehož oddělení v pojmu od Syna Božího jeví se mnohým čtenářům jako nové, a o mnoha jiných věcech, nejsou žádnými předtuchami, tím méně proroctvími. Také tím nemá být snad poukazováno na nějakou určitou osobu!

Všechny moje výklady jsou čistě věcného druhu, jsou vybudovány na lidsky logickém myšlení, přičemž se snažím neopustit pevnou půdu střízlivé důslednosti. Nezakládají se na mediálních projevech nebo podobných dějích. Proto však také vyžadují a strpí od každého čtenáře a posluchače, aby byly samostatně promyšleny. On musí se trvale zkoumat, zda je v tom může s přesvědčením následovat, nebo ne, má také přijmout jen to, co po všestranném vlastním osvětlení shledal za správné.

Bezmezernost se teprve ukazuje, když jsem dokončil ještě další množství přednášek.

Já sám nedám mnoho na proroctví, chopím se však někdy toho nebo onoho oznámení o tom, abych následuje takové myšlenky viděl, zda může v přirozeném dění dojít k nějakému odůvodnění. Neboť kde není tento případ, tam zamotá se do zmatku nezdravé fantazie.

Proto má každý čtenář vážně spolupřemýšlet, a tím pomoci k vyjasnění zmatku a odhalení fantazie. —

Návštěvy

Dnes:113
Včera:227
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat