Návod na přežití

25. Návštěva kostela

OTÁZKA: Lze hledajícím doporučit návštěvu kostela?

ODPOVĚĎ: Také skrze kostely vede cesta k Pravdě. Rozhodující k tomu je vždy jen vnitřní stav jednotlivého člověka. Při návštěvě kostela postupuje člověk kupředu, jestliže mu návštěva skutečně slouží k soustředění, k povzbuzení, aby své nitro v tu dobu odvrátil ode všech pozemských malicherností a hledal spojení se Světlem. Mnozí potřebují návštěvu kostela. Jak se on, jednotlivec, při tom otevře, tolik obdrží. Mnozí nacházejí zbožnost jen v lese, jiní u moře, jiní zase v hudbě a mnozí skutečně jen v kostele. Ti poslední nemají se přece vyhýbat kostelům!

Ve všech vyznáních existují kazatelé, kteří jakožto k tomu zrozeni, tedy povoláni, zaslouží si být tak nazýváni. Člověk se musí jen učit, aby v sobě oživil, odvažoval a zkoumal, čeho se mu dostává; neboť on je přece sám za sebe také zcela jedině zodpovědný. Jakmile se o to snaží, bude již zcela přesně cítit to pravé.

Navštěvování kostela nemůže samo o sobě přinést člověku přirozeně žádnou blaženost, nijak mu to neprospěje, jestliže se sám v sobě k tomu neprobudí!

Záleží na každém člověku samotném a stále znovu jen na něm, zda v sobě jde vzhůru, nebo k temnu. Jestliže krátký úsek jde falešnou cestou, tak mu to může, správně pozorováno, také jen prospět; neboť pozná, jak to nemá dělat, a bude se pak v budoucnu před tím chránit. Trosky takových cest musí pak vždy použít jako stupně, které ho o to rychleji povedou vzhůru. Kostely jsou zcela dobré, avšak lidé, návštěvníci těchto kostelů, jsou v sobě mrtví. Když do sebe vnesou život, naleznou také v kostelech, co potřebují. —

Návštěvy

Dnes:110
Včera:227
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat