Návod na přežití

29. Výraz „Grál“

K objasnění nejrůznějších dotazů, zda společenství Grálu Mnichov Garmisch stojí v nějaké souvislosti se mnou nebo zda Nakladatelství Grálu G.m.b.H. v Mnichov Garmisch je mnou vedeno, chci pro jednoduchost na tomto místě poukázat na to, že to není ten případ. Výraz „Grál“, může použít svobodně podle pozemských předpisů a pojmů kdokoliv, k čemu chce. Jméno zde není chráněno. Ve všech zemích existují mnohá sdružení a také jednotlivci, kteří ho používají za nějakým účelem. A přitom jsou snad také mnozí, kteří stojí vůči skutečné myšlence Grálu v pozemské nafoukanosti bez porozumění, jimž by snad vůbec nebyla ani sympatická, jakmile by ji mohli pochopit. Ale vznešené jméno je jen zevně pozemsky nechráněno, avšak o to více je chráněno v poměrech duchovního a onoho světa! Nikdo ho nesmí beztrestně zneužít. Avšak konec konců má přece zodpovědnost každý sám za sebe, jak je tomu ve všech věcech.

 sám jdu svou cestou a používám ke zveřejnění svých přednášek jen nakladatelství Listy Grálu v Tutzingu (Horní Bavorsko), kam jsou také směřovány všechny dotazy. Všechny ostatní práce nejsou ode mne; neboť Oskar Ernst Bernhardt a Abdruschin je jedna a táž osoba. Nikdy nedám autorská práva mých přednášek do jiných rukou, aby si zachovaly vždy klidnou věcnost, kterou mají od počátku. Neosobní a nadčasovou.

Návštěvy

Dnes:109
Včera:227
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat