Návod na přežití

29. Výraz „Grál“

K objasnění nejrůznějších dotazů, zda společenství Grálu Mnichov Garmisch stojí v nějaké souvislosti se mnou nebo zda Nakladatelství Grálu G.m.b.H. v Mnichov Garmisch je mnou vedeno, chci pro jednoduchost na tomto místě poukázat na to, že to není ten případ. Výraz „Grál“, může použít svobodně podle pozemských předpisů a pojmů kdokoliv, k čemu chce. Jméno zde není chráněno. Ve všech zemích existují mnohá sdružení a také jednotlivci, kteří ho používají za nějakým účelem. A přitom jsou snad také mnozí, kteří stojí vůči skutečné myšlence Grálu v pozemské nafoukanosti bez porozumění, jimž by snad vůbec nebyla ani sympatická, jakmile by ji mohli pochopit. Ale vznešené jméno je jen zevně pozemsky nechráněno, avšak o to více je chráněno v poměrech duchovního a onoho světa! Nikdo ho nesmí beztrestně zneužít. Avšak konec konců má přece zodpovědnost každý sám za sebe, jak je tomu ve všech věcech.

 sám jdu svou cestou a používám ke zveřejnění svých přednášek jen nakladatelství Listy Grálu v Tutzingu (Horní Bavorsko), kam jsou také směřovány všechny dotazy. Všechny ostatní práce nejsou ode mne; neboť Oskar Ernst Bernhardt a Abdruschin je jedna a táž osoba. Nikdy nedám autorská práva mých přednášek do jiných rukou, aby si zachovaly vždy klidnou věcnost, kterou mají od počátku. Neosobní a nadčasovou.

Návštěvy

Dnes:69
Včera:128

Právě přítomno
2
online

Celkem členů

96 registrovaných
0 dnes
1 včera
1 tento týden
1 tento měsíc

Návod na přežití

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat