Návod na přežití

31. Jaké školení měl Abdrushin?

Z jaké skupiny jsem vzešel a jakého se mi dostalo školení? Čím jsem získal to, o čem mluvím ve svých přednáškách?

Tyto otázky kupily se po mých přednáškách. Chci zde ještě jednou stejně krátce také odpovědět:

Nevyšel jsem ze žádné skupiny, nedostalo se mi také žádného školení, nestudoval jsem a nikde jsem své znalosti nezískal. Nemám přečtené ještě žádné buddhistické, žádné theosofické, také žádné antroposofické nebo nějaké jiné dílo, nýbrž odmítám všechny takové knihy, jakmile mi jsou nabízeny. Nebo je přijmu, avšak nečtu je. Co říkám ve svých přednáškách, hovořím v přesvědčení ze sebe sama. A když lze nalézt podobnosti v různých náboženstvích, tak jsem je jistě z nich nečerpal. Avšak těší mne pak, když se tam naleznou shody a podobnosti. —

Ze všech těchto důvodů přece neustále vyžaduji, že se mají zkoumat slova, avšak nedbat na řečníka! Kdo mne pak chce následovat, ten je skutečně vážně hledající, který dokáže sám myslet. A ostatní lidé, kteří se musí držet osob místo věci, kteří tedy také nemohou zůstat věcní, nemají pro vážné úsilí vpřed žádnou hodnotu. Pro mne jako pro člověka ještě menší. —

Letnice 1927

Abdruschin

Návštěvy

Dnes:106
Včera:227
Právě přítomno
3
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat