Návod na přežití

39. Bázliví věřící

OTÁZKA: Co mám dělat, když jsem v Poselství nalezl to, co jsem již dlouho hledal, jsem z toho šťasten, a nyní jsem od svého jinak zaměřeného okolí posmíván. Mám ustupuje dělat všechno, co se ode mne žádá, a zaměstnávat se tím již jen tajně vnitřně, abych se vyvaroval všem sporům?

ODPOVĚĎ: Ten, koho se dotkla Pravda, má bezpodmínečnou povinnost, také se jí zastat, jinak není již více hoden daru osvícení. Nemá hádavě vést spory, také jiným snad vnucovat své přesvědčení, nýbrž všechny lidi klidně nechat jít jejich cestou, avšak nesmí strpět, aby se ho snažili odvracet od cesty jeho. To, co nechává platit vůči jiným, má plné právo požadovat také pro sebe. Učiní-li se však sám otrokem druhého, tak nezaslouží nic jiného, než aby mu byl dar opět odňat. Kristus před tím již varoval, když řekl: Kdo mne zapře před lidmi, toho chci zapřít také já, tedy neznám ho. Jak slabý a ubohý musí se ten, kdo předstírá, že vlastním přesvědčením nalezl Pravdu, jevit jinému, před nímž se přesto ohýbá. Může pak takový druhý při tom získat úctu před Pravdou? Naopak, posměvači a tupitelé budou tím ještě posíleni, položí-li se jim přece hodnota pod nohy, aby po ní mohli šlapat a pošpinit ji. Sami jsou pak zdržováni ještě od toho, aby Pravdu jako takovou poznali a ocenili. Jak je to zcela jiné, když nálezce Pravdy kráčí všem klidně vstříc, určitě, neoblomně a rozhodně. Také ostře, když to jinak nejde, aby si zachoval nejvyšší klenot a druhé ochránil před novou vinou. Jen v tom může se protivník naučit vážnosti k věci! Nikdy skrze zbabělou povolnost. Tak mnohý obětuje bez rozpaků ihned to nejsvětější v sobě, jen aby tím jiného nuzného človíčka nepodnítil k hněvu nebo k urážce, také snad jen aby nenechal dočasně rušit svůj vlastní pozemský klid a pohodlí.

To nejsou ti věřící, kteří jednou budou smět vejít do říše Boží, kterou tímto způsobem zapírali. Musí pak jít k těm, kterým upřednostnili na zemi sloužit. Je pryč doba, kdy se na takové nutné skrývání pohlíželo jako na mučednictví. Pro nic to nemůže být omluvou. Každý má bojovat za to, co v sobě nosí, jinak toho již více není hoden! Bude mu to odňato.

Není nic vyššího než Bůh! A vedle něj musí všechno ostatní ustoupit daleko do pozadí. Žádný člověk nemá být nucen ke změně vůle, avšak každý má v budoucnosti ponechat v klidu a míru všechny, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Ani jeden se jich pak nesmí beztrestně dotknout špinavým prstem. Bude tím ihned označen a na to zahyne. Každý výsměch, a ještě více čin se zcela neočekávaně rychle a hořce vymstí na jeho původci.

Lid Páně shromáždí se konečně pod jeho praporem a bude ochráněn. Avšak jen ten, který má odvahu se k tomuto lidu přiznat! Žádný jiný. Stojíme již na počátku této hodiny!

Abdruschin.

Návštěvy

Dnes:108
Včera:227
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat