Návod na přežití

40. Rukopisy (Oznámení nakladatelství)

Rukopisy: Nepřichází do úvahy jen práce o všech oblastech umění a vědy, jakož i praktického života, nýbrž o všem ve stvoření. Avšak je nutno počítat s tím, že devadesát procent zásilek bude odmítnuto, protože „Volání“ si musí udržet pevné, jednotné vedení v zájmu čtenářů. Nemá tedy být následkem vrácení nikdo dotčen ani tím nemá být označena bezcennost práce. Ke slovu přijdou ve „Volání“ jen skuteční znalci s vlastními myšlenkami, které poslouží k vedení. Žádní polovičatí, kteří si jen vypůjčují a tomuto vypůjčenému se pokouší dát novou tvář skrze záplavu slov. Právě tak senzacechtiví, kteří se neštítí vrhnout se do osobních nevraživostí; neboť tito nepřinášejí žádné hodnoty.

Vážná věcnost je základní podmínkou, která také při největší ostrosti zůstává ušlechtilou. Nemá snad také něco šetřit, nemá se zaleknout před úderem zničení tam, kde je nutné vyhubit plevel oklamání, který skrze přebujení zakryl bránu volného rozhledu. Avšak tato věcnost musí mít ostrost ve skutečném vědění, které spočívá neomylně v klidném, jasném usměrnění nedostatků a odhaluje slabiny dnešní doby, nepoukazuje na to však urážlivě a aniž by za to nabídla co lepšího.

Všední rukopisy proto prosím nezasílat. Nakladatelství spíše připustí přikročit k odkladu vydání, než aby sešit „naplnilo“. Z tohoto důvodu nebudou také čtenáři všeobecně voláni ke spolupráci, avšak se výslovně prosí, aby posílali otázky, když jim nebude něco jasné a srozumitelné.

Návštěvy

Dnes:115
Včera:227
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat