Návod na přežití

54. Případ Konnersreuth

 OTÁZKA: Případ Konnersreuth byl náhle veřejnosti upřen, poté co byl o něj probuzen zájem celého národa, aniž by bylo dáno uspokojivé vysvětlení přece zajisté neobvyklých dějů z míst, která toto upření zajistila. Zcela správně vyvinul se případ Konnersreuth k lidským otázkám a neměl by proto zůstat jen studiem jednotlivců v zákulisí, kteří se k tomu domnívají být povolanými. Toto se děje v roce 1927, ne snad o 100 let zpět! Neměl by se zde vznést všeobecný protest?

ODPOVĚĎ: Věříte, že s protestem získáte dnes mnoho cenného přívrženstva? Viděl jsem již od začátku, že dojde k tomuto upření, a také již na začátku října jsem na to poukazoval ve Volání č. 3-4! Je to znamení, že jsem to správně poznal, protože nevědomost v nesnázích se může sotva jinak zachovat, pokud nemá odvahu nevědomost přiznat. Vyčkejte klidně konce, i kdyby to muselo trvat roky. Pravda se nakonec také ukáže pozemsky, navzdory skrývání. Dosavadní pokusy o vysvětlení tak mnohých rádoby vědoucích byly přece zpravidla jen nepromyšleným fantazírováním, souhrnem z přečtených, avšak sotva pochopených knih a ani věda a církev nemohly oznámit nic uspokojivého. Není divu, že to vzbuzuje neklid, když se v tomto způsobeném zmatku náhle podnikne takový zřetelný ústup. Přesto však vůbec není na místě se rozrušovat. Jednou přijde hodina vysvětlení. Pak ve svých výkladech o případu Konnersreuth v sešitě „Volání“ 3 a 4 neškrtnu nebo nepřidám ani jednu větu, přestože je s několika málo výjimkami dnes ještě snaha přes to s úsměvem přejít. Pro mne je případ Konnersreuth vyřízen.

Návštěvy

Dnes:113
Včera:227
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat