Návod na přežití

59. Může být vyléčen člověk posedlý démonem?

OTÁZKA: Může být vyléčen člověk posedlý démonem?

ODPOVĚĎ: Člověk vůbec nemůže být „posedlý“ démonem! To nejde již ze zcela přirozených důvodů; neboť jádro člověka je duch, démon však bytost, kdysi neškodná, avšak skrze chtění lidského ducha vypěstovaná v démona. A protože duch je ve své podstatě vyšší než bytost, tak bytost není schopna ducha utlačit, ani ne občas, což je při posedlosti nutné. Člověk však může být démonicky ovlivněn! To je veliký rozdíl; neboť k ovlivnění patří chtěná vnitřní povolnost dotyčného člověka, ať už vyvolaná skrze jeho jednání, tedy postupem působícím zvenku dovnitř, nebo skrze jeho vlastní chtění, nějaký sklon, který si osvojil, tedy učinil ho svou vlastností. V tomto případě otevírá se nejprve vnitřně tomuto špatnému vlivu a působí pak ovlivněně navenek.

Démonicky ovlivněn tedy nemůže být bez vlastního chtění. Z tohoto důvodu je také uzdravení nebo pomoc velmi ztížena. Tento stav je také velmi nebezpečný pro člověka samotného a pro jeho okolí, protože působí vypočítavěji, úskočněji a jedná dokonale vědomě.

Ten kdo je posedlý je však občas nebo trvale „posednutý“ zlým, nízkým, tedy temným lidským duchem z onoho světa. To znamená, že vlastní duch v něm je během posednutí zatlačen stranou a ochromen, zatímco vetřelec přebírá vlastnictví těla a jeho mozkových funkcí, i když jen zčásti. Denní mozek však zcela. Toto utlačení může nastat, protože zlovolný je také duch, tedy ne bytost, avšak stále znovu také jen tam, kde k tomu byla dána opora od vlastního ducha. To může nastat rozličným způsobem. Buď skrze velikou ochablost, tedy ospalostí vlastního ducha, nebo zahráváním si s takzvanými bytostmi onoho světa, jako je posouvání stolku atd., jakož skrze množství jiných událostí, jako je úlek, strach, úzkost, jejichž stav na krátký okamžik ochromí sílu vlastního ducha.

Také v tom je však opět tak mnoho variant průběhu, že se to nemůže zodpovědět schematicky nebo jen letmo. Musel bych o tom napsat zvláštní přednášku, a dnes přináším jen hrubé základní rysy, které o tom tazateli mohou dát správný obraz.

Posedlost je lehce a rychle léčitelná. Přirozeně ne spiritisty a duchovními, ne zaklínáním a vším podobným, ani ne těmi, kdo znají jen zlomky, to vše ve stvoření neznamená nic —, nýbrž to musí spočívat v síle k tomu povolaného, která je daleko silnější než u všech při tom v úvahu přicházejících zlých duchů, kteří často vládnou obrovskou energií. Avšak jak tito zlí dostávají z temnot příliv síly, tak dostává ke své síle před činem čistý duch v čisté víře síly ze světle čistého v prosté modlitbě. —

Posedlost lze tedy léčit rychle, ovlivněnost mnohem obtížněji. Lze tedy s jistotou přijmout, že velmi mnozí lidé v ústavech pro choromyslné jsou jen posedlí, ne však nemocní. Přirozeně se při tom časem tělesně zhroutí; neboť tělo není schopno tento duchovní přetlak trvale vydržet. —

Návštěvy

Dnes:115
Včera:227
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat