Návod na přežití

61. Oznámení, případně hovory o knihách (Oznámení nakladatelství)

Na různé dotazy od čtenářů, proč nakladatelství nepůsobí častějšími sděleními pro rychlejší šíření Poselství Grálu, protože ohledně toho dochází jistě přece mnoho nadšených dopisů, rovněž skrze šíření hovorů o knihách, má být zde pro jednoduchost odpovězeno:

Dopisy těch čtenářů, kteří chápou Abdruschinovo Poselství Grálu, jsou směřovány vždy na Abdruschina samotného a tak z celého srdce přicházejíc, bylo by zneuctěním nejušlechtilejšího cítění použít z nich i jen jednu větu pro účely šíření. Tento jásot probouzejících se a osvobozených duchů nepatří ve své nedotknutelné čistotě do rozumové činnosti nějaké kanceláře k obchodnímu použití. —

Rozhovory o Abdruschinových přednáškách nakladatelství v zásadě odmítá; neboť přednášky jsou natolik svérázné, že něco dají a řeknou jen těm, kteří jsou schopni se skutečně otevřít, ne však těm, kteří se jen domnívají, že se mohou otevřít. Slova vyžadují celého člověka, nebo ho odmítnou.

Brát se jen tak „blahosklonně“ se nedají. Bylo by to urážkou vážného obsahu. Tomu porozumí každý jednotlivec, který pochopil obsah. Jiní to však při nejlepší vůli nedovedou. Abdruschinova slova kladou nároky na „ducha“ čtenáře a posluchače, jehož rozum nemůže postačovat k prožití obsahu, i kdyby byl sebevětší. A tak je to chtěno! V tom spočívá již síla neúprosného třídění.

Kolik by však asi bylo hovořících o knihách, kteří by byli schopni nebo ochotni poslouchat a číst duchem?

Představte si knihu v rukách, jejíž majitel ji letmo projde, a proto také nemůže do ní vniknout! Nebo který je nějakým způsobem dogmaticky omezen, který se snad snaží se svým dosavadním věděním vyslat sondu k živému jádru přednášek. Co by z toho asi muselo vyjít!

Tázající ví, jaká hodnota je v tom obsažena, ví však také, že ona chce být nalezena a k prospěchu mnohých také nalezena být musí! To však nemůže každý.

Kromě toho se přece ani nakladatelství, ani jeho vážní čtenáři nechtějí zapojit do nějakého závodu favoritů. Nepotřebujeme to.

Z tohoto důvodu se vyhýbáme této nabízené cestě. Vážné spisy se v pravý čas přiblíží a budou umět také navázat navzdory této zde udržované zdrženlivosti. —

Návštěvy

Dnes:116
Včera:227
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat