Návod na přežití

64. Spiritisté

OTÁZKA: Abdruschinova slova o spiritistech jsou takové ostrosti, že lze za nimi vlastně tušit jen dvojí. Buď ještě částečnou neznalost, nebo však tak vysoké vědění, že stojí ještě nade všemi z onoho světa, kteří se ve spiritistických kruzích projevují. Jen jedna z těchto dvou věcí může tvořit základ jeho skutečně nápadné ostrosti, která se bezprostředně liší od ostatních přednášek. Proč je Abdruschin tak přísným protivníkem tak dalece rozšířeného spiritismu?

ODPOVĚĎ: Nejsem žádným protivníkem spiritismu. Již jednou jsem to zvlášť zdůrazňoval. Avšak názor a postoj spiritistů musí být až na několik výjimek odmítnut. Dali by se srovnat se stádem ovcí bez pastýře, avšak jsou na tom ve skutečnosti mnohem hůře než ovce, což se velmi brzy ukáže. Spiritismus má sám o sobě plné oprávnění a vysoké poslání. Projevy z takzvaného onoho světa jsou ve většině případů dobře míněny a ve svém ne příliš rozšířeném pohledu jsou plně přizpůsobeny náležitě omezené chápavosti po tom bažících. Pokud by byla možnost chápání tímto zmíněných kruhů zdravější a svobodnější, tak mohly by také nastat vzájemně působíce projevy skrze výše stojící onoho světa. To falešné a zavrženíhodné přinášejí však do toho také jen stoupenci, tedy spiritisté, protože si v každém kruhu namýšlí, že dostávají to nejvyšší, čirou Pravdu, která je však tomu, kdo se projevuje, dokonce ještě naprosto cizí nebo alespoň zkalená. Na výše uvedenou otázku svobodně říkám, že ze mne takto nemluví nevědomost, nýbrž větší vědění než všech spiritistických kruhů a těch, co se tam projevují! Klidně a směle tvrdím, že tam, kde se zdá, že se zjevuje to nejvyšší, přirozeně vždy jen podle mínění těchto kruhů, spočívá bezmezný omyl, vyvolaný, vypěstovaný a živený samotnými stoupenci těchto kruhů. Lidé přece vůbec neví, jakému zmatení pojmů vždy podléhají. A to je to, co si v sobě utvrzení, nechávají před sebou samými zdát. Neodpírám žádnému člověku dobrou víru v sebe sama a ve výši všech projevů, jichž se účastní, avšak se vší ostrostí a jistotou odmítám skutečné vědění obou částí: stoupenců a také těch, co se projevují!

Přicházející dopisy z různých národů, zemí, podávají mi při vší dobromyslnosti a vší poctivosti stále znovu jen skličující důkaz, že je to s tím žel ještě horší, než jsem to chtěl říct. Pouze s velkým zármutkem lze se odvrátit ode všech zbloudilých, kteří se v sobě skrze své omezení takto uklidňují a cítí se povzneseni. Právě v tomto zdánlivém povznesení spočívá strašlivé nebezpečí zániku, který již nyní více nehrozí, nýbrž je již zcela nevyhnutelný. Není to domýšlivost dotyčných, kteří jdou do milionů, není to chtění se vypínat, avšak se soustrastí v srdci nad jinými jdou cestou k vlastnímu zatracení. —

Také zde mohu říci jen, aby se počkalo jen krátký čas, který již nikoho nemůže unavit, a mnohý z nich konečně s velikým úlekem pozná, že skrze vlastní postoj je cesta před ním ještě tak dlouhá, že jeho síla nyní již nestačí k dosažení vytouženého cíle ještě před poslední hodinou, protože se příliš dlouho zdržoval jen s nicotnostmi, které tvrdošíjně pokládal za veliké a svaté.

Návštěvy

Dnes:113
Včera:227
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat