Návod na přežití

68. Souboj

OTÁZKA: Jak se staví Abdruschin k souboji?

ODPOVĚĎ: Zvláštní otázka. Kdo se snaží jen poněkud pochopit jedině směrodatné Boží zákony, bude vědět, že každý souboj je nejen dětinský, protože bylo dáno přece dost příležitostí si všimnout, že v mnohých soubojích při tom zahynuli nebo utrpěli újmu na těle právě hodnotnější lidé, nýbrž je bezpodmínečně zločinem. Před touto skutečností nepomůže dokonce ani ten nejtřpytivější pláštík. Přímo směšně působí vnější vznešeně udržovaná forma této záležitosti, která by skutečně byla hodna lepší věci. Všichni účastníci zatěžují se při tom duchovně více nebo méně silnou vinou, od které se nebudou moci lehce oprostit. Kromě toho ponesou a musí vykoupit ještě také důsledky všech škod a bolestí duší pozůstalých.

Je to znamení nápadné vnitřní pustoty a prázdnoty tam, kde mohou dozrát takové výstřelky společenských pojmů, které žádné straně nemohou přinést uspokojivé řešení a o jejichž otevřené, dětinské maškarádě velice se blížící nesmyslnosti musí mít každý vnitřně vážný člověk ihned jasno. Aby se však ukázala mužnost a odvaha, je třeba mnohem více než jen několik hodin vnější vyrovnanosti. Pro to nabízí pozemský život zcela jiné příležitosti, kterých se však právě takoví zdánliví hrdinové velmi často obávají a ne zřídka před nimi zbaběle prchají. Jsou to povinnosti vůči svým bližním, vůbec nemluvě o neúprosných povinnostech vůči svému Stvořiteli. Nuže, oni všichni mají za tyto tak křiklavá provinění již svou mzdu a přijmou ji v budoucnu také nezkráceně. —

Zvláštní společenské názory nemohou nikdy otřást světovými zákony. Kdo se nechá učinit hříčkou takových názorů a obyčejů, zasypává v sobě také pravé jádro a jemu nemůže být v tomto dost dobře pomoženo. Až jednou z toho konečně procitne, bude pro něj pak již pozdě. Chorobný pojem cti ve smyslu souboje není v pravém světle ničím jiným než jen částí sebeoslavování, které by rádo chtělo z tvora učinit Stvořitele a místo služebníkem se snaží být pánem. To vytváří karikaturu, jako všechno nezdravé, nepřirozené. Pád je tím samozřejmě o to hlubší. —

Návštěvy

Dnes:65
Včera:128

Právě přítomno
2
online

Celkem členů

96 registrovaných
0 dnes
1 včera
1 tento týden
1 tento měsíc

Návod na přežití

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat