Návod na přežití

73. Sekty a jejich působení

Otázky o různých sektách, jako například o „Svazu bojovníků za víru a pravdu“, jakož i o „Bílé lóži“ a ostatních, nebudu zodpovídat, protože již není žádný čas na vedlejší věci, které pro skutečné štěstí a blaho lidstva a pro očekávané veliké události zůstávají zcela bezvýznamné. Pozornost může být věnována jen důležitým záležitostem, které při vážnosti nadcházející doby pak spolupomáhajíce zůstanou zachovány jako určující hodnoty, k čemuž nelze počítat většinu dnešního úsilí, protože nebude moci přetrvat ani začátek; neboť bude bezohledně odklizeno se vším nepravým. Není více zapotřebí se o tom šířit. Všichni tazatelé naleznou ve světových událostech odpověď, kterou nečekali, která však hovoří zřetelněji než slova!

_______

Jestliže některé snahy přijaly nové myšlenky mého Poselství Grálu a řadu let se snaží zpracovat je svým způsobem jako „vlastní“, tak poukazuji jen na to, že první sešity mých přednášek byly zveřejněny již v roce 1923, tedy před pěti lety, a právě ve městě, ze kterého píšete a měly mnoho čtenářů. To vám všelicos vysvětlí. Mnozí se přece rádi chlubí cizím peřím. Nechme jim to potěšení; neboť to nemá dlouhého trvání. Kniha „Ve Světle Pravdy“ je přece sbírkou již dříve uveřejněných přednášek.

Návštěvy

Dnes:118
Včera:227
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat