Návod na přežití

76. Vztah Poselství Grálu k jiným naukám

OTÁZKA: Nechce přinést Abdruschin také vysvětlení o tom, jak lze vzájemně srovnat různé pojmy jiných učení jako například indických nauk, okultistů, spiritistů atd. s jeho pojmy, jako je jemnohmotnost a jiné? Jistě by tak mnohý mohl snáze pochopit ten správný pojem.

ODPOVĚĎ: To se nestane. Poselství Grálu stojí živě samo pro sebe! Kdo je chce pochopit, ten musí nejprve všechno dosavadní nechat za sebou, bez výjimky. Jen tak naučí se správně rozumět. A pak dokáže sám všechno přehlédnout tak jasně, že může z Poselství Grálu také to dosavadní prozářit, čímž uvidí, co z toho je pravdivé a co k tomu bylo domyšlené lidským smýšlením. Musí se tedy nejprve v sobě nově narodit, aby nezatížen starými pojmy mohl přijmout nové Poselství. Jen tato cesta je otevřená. Ze všeho starého odpadne při tom vše, co bylo nepravé, a jen všechno pravé zůstane. Každý pokus o srovnání se musí rozbít na živoucnosti Slova tohoto Poselství Grálu, které je silnější než skrze lidské smýšlení zkalené nyní stávající. Ono je však dokonale jednotné s tím Slovem, které přinesl Syn Boží, Ježíš z Nazaretu.

Návštěvy

Dnes:108
Včera:227
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat