Návod na přežití

79. Syn Člověka jako soudce

OTÁZKA: Říká se: Když však přijde Syn Člověka, aby soudil … Je Syn Člověka dosazen jako soudce?

ODPOVĚĎ: Pouze Bůh smí soudit! Syn Člověka přináší ještě jednou jeho „Slovo“. A v tomto Slově spočívá pak soud! Jak člověk tentokrát Slovo přijme, tak soudí sám sebe. Každý jednotlivec má ještě jednou svobodnou volbu skrze milost Boží. Ovšem naposledy. Jak si bude člověk vůči tomu počínat, zda odmítavě nebo přijímaje, tak je skrze sám sebe odsouzen, protože tím také ihned nastává třídění. Vyčkávání je odmítnutí; neboť další čekání je nemožné. Nemožný je také návrat ze zvolené cesty. Tentokrát platí buď … anebo! A to okamžitě! Otálení, kritizování, chtění vědět lépe je u konce.

Co nestojí zcela bezpodmínečně v souladu s novým „Slovem“, padne! Přetažení stávajícího je zcela nemožné, pokud na něm lpí i jen jedno zrnko vytvořené lidskou chytrostí a které se neshoduje s Poselstvím. Zcela nedotčeno, nezměněno a nezkřiveno musí být nyní „Slovo“ přijato. „Shoda“ s jinými pojmy neexistuje! Právě tak „diskuze“; neboť Slovo „jest“!

Odváží-li se člověk toho, aby se jedním skokem postavil na nový základ, aniž by do něj vnášel staré, tedy vezme nové Slovo jako nový základ svého starým neovlivněného myšlení a cítění, tak bude rychle ze svého nového stanoviska vidět otevřené všechny cesty, které mu byly doposud nejasné nebo uzavřené, a pak také rychle pozná, v čem šel doposud falešně.

Vůbec nemůže nalézt Pravdu v novém Slově nijak jinak, než když se nejprve postaví bez výjimky na jeho novou půdu! Zvenčí dovnitř to nedokáže. Zde ho drží zpět příliš mnoho zmatků; nenalezne žádného spojení.

K tomuto nutnému skoku patří přirozeně vynaložení sil, přemáhání, odvaha. Kdo to nedovede, nedosáhne nikdy pochopení. Proto vyplývá samo od sebe, že jen silní v sobě dojdou k cíli! Ti, kteří dovedou tento skok učinit. Všechno staré musí zanechat zpět; neboť to správné ze starého je již beztak obsaženo v novém „Slově“, protože toto přichází přímo z Pravdy. —

Nutný skok dokazuje, že nedbalí, lhostejní a slabí v duchu zůstanou již předem vyloučeni! Oni nikdy nedosáhnou očekávané, nutné „nové země“, která je hledajícím zaslíbena a která jedině může nabídnout záchranu jako pevný základ, který nikdy nezakolísá a nezřítí se.

Nikdy skrze sektářství nebo dogmata nenastane zkoumání „živoucího Slova“! Avšak naopak. Živoucí Slovo bude nyní tvořit neklamný, ostrý zkušební kámen pro všechno existující! A v tom spočívá neúprosný soud, který cesty všech definitivně odděluje.

Celé zástupy lidských duchů, které se dnes domnívají věřit, hrdě se chtějíce ve falešné pokoře přiblížit Božímu trůnu, budou rozprášeny vniveč, dříve než mohou přistoupit ke stupňům tohoto trůnu! Domnívají se být spravedlivými a nedbají Slova, usmívají se snad dokonce nad ním ve své povrchnosti a omezenosti, netušíce, že v něm stojí proti soudícímu meči Ducha!

Otevřete proto nyní sluch svého ducha! Zaslechnete mnohé pro vás cenné a nebudete bezstarostně čekat ještě na věci, které již vyjádřeny jdou kolem vás! — Probuďte se dříve, než bude příliš pozdě!

Návštěvy

Dnes:118
Včera:227
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat