Návod na přežití

83. Redaktoři denního tisku

OTÁZKA: Kdy konečně přestanou redaktoři různého denního tisku otravovat čtenáře se svým bezdůvodným posměchem a vtipkováním o poukazech na vážnost přicházející doby a nadcházejících katastrof?

ODPOVĚĎ: Jak se může někdo rozzlobit nad tak nic neříkajícími poznámkami redakcí? Tyto si tak zvykly na rozpory ve věcech, kterým nemohou rozumět, že by zřejmě také ještě dokončily posměšnou poznámku, kdyby se na ně řítily zdi jejich místnosti, jen aby nakonec nemusely připustit, jaké neštěstí tím přivodily pro mnohého člověka, který by mohl své nitro jinak nastavit a v mnohém by mohl také jinak předvídat. Obávám se jen, že k tomu velmi brzy dostanou příležitost a potom snad od svých čtenářů v prvotním hněvu a zoufalství přijmou tu nevítanou odměnu, která takovému zkázonosnému chování také náleží. Ostatně by se lidí s takovýmito důkazy nejbeznadějnější omezenosti již více nemělo dbát. Neboť je v počátku nová doba, ve které se prázdní tlachalové nebudou moci již více uplatnit. —

Návštěvy

Dnes:105
Včera:227
Právě přítomno
3
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat