Návod na přežití

84. Závěrečné prohlášení

Je mi zcela lhostejné, co dnes lidé říkají k mému Poselství a k mým Odpovědím na otázky. Lhostejné, zda se jim to líbí nebo ne. Nejvroucnější uznání se mne dotýká právě tak málo jako dobře míněné poučující dopisy, nebo také roztrpčené útoky, ať už jsou slušného nebo opovrženíhodného druhu. Vím, že pro mnohé lidské duchy již není daleko hodina, ve které z duševní nouze násilně zlomí omezení své neschopnosti chápání. Teprve tím se pak budou učit rozumět mým slovům a chápat je, což musí, jestliže nechtějí ve svém nynějším zapletení zahynout.

Nedotčen přátelstvím nebo nenávistí jdu svou cestou. Proto nechápu mnohý rozruch jednotlivců a celých kruhů; neboť kdo nechce mít mé Slovo, stačí přece, když ho jen nebude dbát! Já ho přece nikomu nevnucuji ani nemám v úmyslu s ním dělat „obchod“. Každý člověk může sám pro sebe vidět, jak se s tím vypořádal.

Letnice 1928

Abdruschin

Návštěvy

Dnes:108
Včera:227
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat