Návod na přežití

86. Velká bolest jde všemi zeměmi!

Matně tušíce stojí všichni lidé nyní před něčím nepochopitelným. Pokud ještě vůbec tuší, co znamená moci cítit. Volám ještě jednou ke konečnému probuzení z divokého víru nesnesitelně prázdné povrchnosti! Naposledy!

Klidně na to může být odpovědí posměch a výsměch. Brzy však nečekaně umlkne a neštěstí těžce spočine nade všemi posměváčky.

A když lidi konečně pozvolna uchopí úzkost, pak nechť se pokusí ještě jednou se očistit s úskoky přepěstovaného mozku. Nechť se spolehnou na školskou moudrost, na kterou se tak často odvolávali, nechť vezmou své řády, své tituly, pocty, slávu, lékaře, kazatele, soudce a státníky! Také všechno zlato a co se ještě jinak domnívají vlastnit! Nechť jdou také k těm, kteří se dávají falešně nazývat vůdci a proroky nebo jimi chtějí být —nechť je prosí o pomoc jako o důkaz jejich poslání — nic z toho nebude schopné změnit ani vlásek na tom, co přijít musí; neboť všechno pozemské vědění, všechna síla a moc lidí žije jen v jejich představách, před Bohem není ničím. Nyní bude smetena veškerá havěť temna! Rozbita každá lidská domýšlivost!

Těm několika však, kteří jsou ochotni naslouchat, budiž řečeno: Nákaza může řádit jen tam, kde se jí k tomu uvolní cesta. Povodeň nevystoupá ani o coul výše, než jí bylo předem určeno. Oheň z hlubin země a z nebe nesmí šířit svou zkázu ani o stopu dál, než smí. Bouře se žene svou zcela určenou cestou. A když doposud pevná země zavrávorá, když se řítí hory, nové vystupují, když celé pruhy země obracejí se v trosky … nic neděje se bez pevného vedení Boží vůle! To vám zůstaň útěchou!

Letnice 1929

Abdruschin

Odpovědi na otázky od Abdrushina

Návštěvy

Dnes:108
Včera:227
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat