Návod na přežití

97. Veřejné přednášky

OTÁZKA: Proč Abdruschin nadále nepořádá velké veřejné přednášky?

ODPOVĚĎ: Protože je mi mé Slovo k tomu příliš cenné. Chci vám tedy něco říci. Předpokládejme, že byste dnes vykonal velikou cestu a při tom narazil na místo, o jehož existenci lidé sice vědí, avšak o němž nebylo známo nic přesného, protože tam skutečně ještě nikdo nebyl. Lidé si však o něm udělali podle dnešních pojmů různé obrazy a vzájemně se urputně přou o to, který z nich by mohl být ten správný. Vás však na toto místo zanesly zvláštní okolnosti a shledáváte, že žádný z lidmi o tom vymyšlených obrazů neodpovídá skutečnosti, nýbrž všechno je zcela jiné. Po dlouhých letech se můžete vrátit a nyní nadšeně vyprávíte o skutečném stavu místa těmto lidem neznámého. Co se domníváte, že se potom stane? Lidé, kteří se doposud o to nestarali, přijmou vaše vyprávění také pak ještě lhostejně, protože o to nemají žádný zájem. Avšak všichni ti, kteří se snažili o to, aby o tom dostali nějaký jasný obraz, nepřijali by snad radostně podání vašich prožitků, přestože jim to přináší splnění jejich snažení, nýbrž oni všichni zapomenou pak náhle na vlastní vzájemné hádání a rozhořčené boje a … jednomyslně se stanou vašimi protivníky a nepřáteli, jen proto, že jste jim neučinil tu laskavost a nevylíčil skutečnosti tak, jak o nich tito lidé ve své nevědomosti uvažovali. Proto budete považován za škůdce, v nejlepším případě za fanatického nebo duševně hysterického, avšak nejčastěji se vás pokusí označit snad za podfukáře a podvodníka, jen aby sami mohli jakž takž udržet svoji pravdu. Musíte být za všech okolností „zneškodněn“, lhostejno jakými prostředky, protože se svými skutečnostmi přinášíte neklid a ohrožujete pověst a zdroje příjmů tak mnohých doposud vědychtivých. —

Jiný obraz: Předpokládejte prostě, že z nějakého místa nevyšel ještě žádný člověk a tamní obyvatelé také ještě nic nečetli. Jeden z nich však přijde konečně z daleké země, kde mnoho let žil, a pak se potěšeně vrátí domů. Cestou však musel všechno, co odtamtud přinesl, zanechat zpět a mohl z tohoto důvodu o prožitém a o událostech jen zpravovat. Bude hovořit o cizích stromech, květinách a o neznámých zvířatech. Nalezl-li nyní nemnohé, kteří mu rádi uvěří a radují se také z toho, tak stačí jen jeden z ostatních, aby skrze posměšné, nedůvěřivé poznámky otřásl vírou a přivedl ji ke kolísání, ba dokonce ji postupem času zcela zničil. Až příliš ochotně bude pokládán za chvastouna a lháře, který chce mluvit o sobě, a mnozí naprosto popřou, že kromě všeho toho, co tito lidé vidí na tomto místě, existují věci, které jsou jiné. Posmívajíce se mu také popřou existenci palem, tygrů, lvů, s klidnou jistotou, pyšným chtěním vědět lépe. Představte si nyní cítění toho, který dlouhá léta mezi palmami žil, když před něj předstoupí lidé v sebevědomé domýšlivosti vědění ze široka s velkými gesty a tvrdí, že tomu tak není, opovržlivě ho odsuzujíce ukazují na něj. Nemusí v něm povstat odpor, jaký nelze dosti hluboce procítit? Snažte se jen do toho vmyslet a vcítit. Věřím, že pak ještě další slova k vysvětlení nebudou nutná. Takový člověk se nakonec mlčky a s pokrčením ramen od takové hlouposti odvrátí. —

Ovšem nyní nehodí se tyto uvedené obrazy ani na mne, ani na mé Poselství, avšak hodí se k lidstvu, vůči kterému tím stojím.

Jak odvážný musí být ten, který jako vědoucí vstoupí mezi lidi do stvoření, poslán, aby jim objasnil omyly, které následují a nakonec jim bezpodmíněčně padnou za oběť. On přichází, aby před tím varoval a zachránil!

Protože za tímto účelem nosí jejich oděv (tělo), mluví také jejich řečí, mezi nimi vyrůstá a učí se jejich způsob vyjadřování, jeví se jim stejnorodý a to samotné stačí, aby ho i jeho Poselství odvrhli, jako tomu bylo u Krista. Čímž se ovšem zřetelně označuje u všech lidí v první řadě nedůvěra vůči nedostatečnosti vlastního chtění vědět. A přece nemůže jim být Poselství dáno vůbec jinak než tímto způsobem. Oběť, kterou Vyslanec ze Světla tím musí přinést, je žel pak právě to, z čeho pozemští lidé stavějí své největší pochybnosti. —

Návštěvy

Dnes:65
Včera:128

Právě přítomno
2
online

Celkem členů

96 registrovaných
0 dnes
1 včera
1 tento týden
1 tento měsíc

Návod na přežití

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat