Návod na přežití

107. Existuje „prozřetelnost“?

OTÁZKA: Existuje „prozřetelnost“, nebo se učení o ní jako takové zrodilo jen z úsilí ulehčit lidstvu klesajícímu na mysli putování pozemským životem?

ODPOVĚĎ: Prozřetelnost není nic jiného než vzájemné působení, na jehož ostře předepsaných drahách stojí pomocníci, kteří dávají pomoc těm lidem, kteří jdou po své dráze správně. V tom spočívá také předurčení pozemské cesty. Prozřetelnost je vlastně pozdější účinek dřívějších rozhodnutí v prožití! Avšak člověk, který chce krátkozrace věřit jen na jeden pozemský život a nazývá tyto zákonům stvoření odpovídající pozdější účinky z tohoto důvodu prozřetelností, míní tím však vlastně jen působení na této cestě pro dobro chtějící lidi připravených pomocníků, přičemž se velmi často hovoří o „dobrotivé prozřetelnosti“.

Není tedy vůbec falešné, když se slovo „prozřetelnost“ používá, pokud si lidé o tom neučiní žádný falešný obraz. Ve skutečnosti je takzvaná prozřetelnost jen částí vlastního dění.

Návštěvy

Dnes:116
Včera:227
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat