Návod na přežití

109. Práce bez radosti

OTÁZKA: Často se přece stává, že je člověk nějakými vnějšími poměry vyhozen ze své dráhy, kterou si usmyslel jít. Musí přijmout buď pozici nebo práci, která není v souladu s jeho vlastními cíli, a tím ztrácí mnoho času, který musí pro sebe považovat za promarněný. Když ho k tomu ještě provedení práce stojí přemáhání a nedělá mu to radost, tak jistě nemůže přinést jeho duchovní zralosti žádný užitek.

ODPOVĚĎ: Věrné plnění povinností vždy přináší duchovní zisk. Přirozeně je tento zisk živější a vyšší, když je také radost a láska k práci. Často jsou však takové práce nutnými mosty, které dotyčný člověk ještě potřebuje, aby mohl dosáhnout vyššího cíle, který ho pak zcela naplní a bude mu tím také radostí.

Je zde samozřejmé, že u takových přechodných prací, které mnohdy mohou trvat mnoho let, nemůže být vždy uspokojení a radost, nejméně pak, když jsou tyto práce pro člověka nutné k jeho vlastnímu vývoji a k jeho duchovnímu pokroku!

Mnohem později pak velmi často vidí, že právě ty roky, které pokládal za zmařené a kde se domníval stát stranou od své vlastní předsevzaté cesty, byly pro něj těmi nejdůležitějšími, které by za žádnou cenu nechtěl na své pozemské cestě postrádat, protože zkušenosti z nich naléhavě potřeboval k dosažení vyššího cíle.

Pak děkuje celou svou duší za moudré vedení, které ho zdánlivě tisklo ke straně.

Návštěvy

Dnes:67
Včera:128

Právě přítomno
3
online

Celkem členů

96 registrovaných
0 dnes
1 včera
1 tento týden
1 tento měsíc

Návod na přežití

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat