Návod na přežití

110. Skupinová duše

OTÁZKA: Co se rozumí pod skupinovou duší? O tomto označení jsem četl často v mnohých knihách, avšak nikdy jsem pro to nenalezl skutečné vysvětlení, které by mohlo podat správný obraz tohoto pojmu.

ODPOVĚĎ: S touto otázkou je ovšem dotčen bod, k jehož vysvětlení by náležela celá série přednášek, což přirozeně nelze učinit v rámci jedné jednoduché odpovědi na otázku.

Přesto chci tuto záležitost alespoň vymezit ve velkých rysech. Nejlepší bude, když to hned spojím s jinou položenou otázkou, která tedy zní:

„Mají kromě lidí duše také zvířata, rostliny atd., které prochází vývojovým pochodem, a jak je to při jejich odloučení?“

Na to lze říci, že ve stvoření není nic, co by mohlo setrvat bez vývoje; neboť to nepřipustí zákon pohybu. Tak vyvíjejí se také duše zvířat, které pocházejí ze zvláštního druhu bytostného kruhu, který jako první obklopuje hmotnost.

Při tom nemohu jinak, než poukázat na mé přednášky o různých kruzích nebo úrovních stvoření, protože jejich znalost k možnosti pochopení této odpovědi bezpodmínečně patří a nemůže být dán úzce omezený obraz, poněvadž v těchto úrovních všechno je a zůstává v pohybu.

Tak vyvíjejí se více a více na zemi duše zvířat, které pochází z nejspodnějšího kruhu bytostného a nejsou duchovní podstaty. Proto jsou podrobeny také odpovídajícím změnám.

V počátečních stupních navracejí se tyto duše při pozemském odloučení ke skupinové centrále, nebo, lépe řečeno, jsou touto přitahovány, přičemž opět ztrácí svou formu a vchází do ní. Není jen jedna skupinová centrála, nýbrž existují centrály pro každý stupeň zralosti. Také zde spojuje se všechno poslušno zákona stejného druhu dohromady, do odstupnění příslušné zralosti.

Avšak při vyšším vývoji zvířecích duší zůstává po pozemském úmrtí forma duše existovat vždy déle trvající čas a může se pak také opět inkarnovat, aniž by musela odejít do skupinové centrály.

Při tom je oddanost, věrnost nebo láska poutající silou, která v touze udržuje formu pohromadě.

Pojem „skupinová duše“ zahrnuje druhy nízké bytostnosti, ze které se uvolňují duše zvířat, aby se po hrubohmotném úmrtí tam opět zase vrátily, protože jsou shromaždišti přitahovány. Je to podle lidských pozemských pojmů beztvará hmota, ze které se uvolňují části přijímajíce formy jako duše a vracejíce se zpět formu ztrácejíce opět se v ní rozplynou.

Ve skutečnosti však sestávají tyto skupinové duše z mnohých vzájemně se prolínajících trvale se měnících nejasných útvarů.

Vysvětluji to jen tímto způsobem, abych o tom podal přibližný pojem, protože bližší pochopení vyžaduje četbu mých přednášek.

Jen jedno nechť je k tomu uvedeno: Právě zmíněné duše mají jen tvorové, kteří se mohou pohybovat z místa, jako zvířata, čímž mají možnost vlastní ochrany.

Rostliny a horniny však nemají žádnou vlastní duši, nýbrž tvoří jen obydlí pro bytostné tvory jako elfy atd., kteří se z nich mohou libovolně vzdálit, aniž by cítili bezprostřední bolest, pokud je jejich obydlí narušeno.

Tito bytostní tvorové pečují a starají se o jim svěřená obydlí, která se nemohou samostatně pohybovat z místa, budují a živí je skrze záření, což se pak lidskému zraku jeví jako samostatný život těchto rostlin.

Jestliže bych chtěl jít do podrobností, musel bych o tom napsat knihu, což se přece také stane, až k tomu přijde čas. Tak se musíte prozatím spokojit s tímto krátkým přehledem.

Návštěvy

Dnes:113
Včera:227
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat