Návod na přežití

113. Přirozená a násilná smrt

OTÁZKA: Jaký rozdíl ukazuje lidská duše při odchodu z těla po přirozené nebo násilné smrti?

ODPOVĚĎ: Duše přicházející na onen svět skrze náhlou smrt je jako ovoce, které spadne ze stromu před dozráním a teprve pak ještě musí dozrávat. Tato příliš brzy tam došlá duše musí nějakým způsobem odpovídajícím jejímu druhu dohonit to, co na zemi promeškala.

Avšak také smrt, kterou lidé nazývají přirozenou, může být pro duši předčasnou, jestliže pozemský člověk své hrubohmotné tělo zanedbával nebo byl příliš neopatrný, jestliže je tedy jako svěřený dar dosti nestřežil nebo mu dokonce škodil, což může snadno nastat skrze přílišné pití nebo kouření a také ostatními nezdravými požadavky tělu nepotřebných sklonů nebo návyků.

Kdo z lidí vůbec ví, o jak mnoho let se často zkrátí pozemské bytí skrze nějaký hloupý a neškodně vypadající návyk, vůbec nemluvě o vášních nebo ctižádostivém sportovním přehánění.

Je to snad polovina „kultivovaných“ pozemských lidí dneška, jejichž duše skrze všechny tyto mravy a nešvary musí příliš brzy pro takzvaný onen svět opustit své tělo, a tím nemohli naplnit svůj čas, pokud má být o nějakém splnění a vyšším účelu pozemského života v pravém smyslu vůbec zmínka.

Návštěvy

Dnes:103
Včera:227
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat