Návod na přežití

115. Osud Inků

OTÁZKA: Znám dějiny Inků, „synů slunce“. Tito byli dobromyslní, a přece nalezli tak strašlivý konec skrze pověstného Pizzara. Lpěla na tomto lidu tak těžká karma, že ji při své čistotě a dětskosti nemohli odčinit symbolicky? Jak lze objasnit při jejich bezstarostném životě hrůzy, které na ně padly?

ODPOVĚĎ: Velice jednoduše! S bezstarostností, ve které Inkové žili, byli by došli k zastavení! Cítili se při tom dobře a neměli žádné nutkání, dobrovolně se rozvíjet dál.

Žili jako bezstarostné ovce. Avšak na zemi se nacházeli také ještě jiní lidé, kteří se již poddali zhoubnému vlivu nadvlády rozumu a tím se podobali vlkům. Avšak jak známo ovce nemohou žít bezpečně mezi vlky.

Kromě toho si tazatel musí ujasnit, že ne všechny těžkosti musí být následky existující karmy; neboť také karma musela mít přece někdy svůj počátek.

Každý čtenář mého Poselství ví, že se také dnes ještě vedle běžící karmy každou hodinu nejen uvolňují karmická vlákna, nýbrž se stále navazují také nová.

Tak navázali tito zlovolní lidé, kteří přepadli Inky, novou karmu, zatímco Inkům při tom navzdory pozemským těžkostem vznikl užitek; neboť se stali bdělými, aby se duchovně i pozemsky mohli dále vyvíjet!

Z této události může se lidstvo opět poučit, že je povinností lidí být vždy bdělými. Duchovně a pozemsky. Pozemský člověk může duchovně stát sebevýše, může žít ve Světle co nejlépe, není-li však při tom také současně pozemsky bdělý, zapomíná-li na své pozemské okolí, ve kterém přece má žít jako pozemský člověk, nechce-li ho dbát, nýbrž žije zde na zemi jen duchem, tak utrpí, musí utrpět škodu, protože poskytuje pak zlovolným bližním volný průchod. Nechává tedy růst slabosti svých bližních a jejich chyby a dává jim dokonce ještě příležitost se v tom vyřádit. To je falešné!

Poukázal jsem také v Poselství výslovně na to, že na zemi má jít pozemské s duchovním ruku v ruce.

Bdělost je tou nejlepší ochranou a nejostřejším bojem!

To je pro každého pozemského člověka důležité.

V bdělosti může být již mnohé zlo odvráceno, dříve než dojde k útoku. To je pravý boj, jaký je ve smyslu Boží vůle vyžadován. Tak mají bojovat všichni: v neochvějné bdělosti a skrze ni!

Návštěvy

Dnes:113
Včera:227
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat