Návod na přežití

116. Osočování

OTÁZKA: Je mi nápadné, že právě proti Abdrushinovi jsou podnikány stále nové a nové útoky s takovou nenávistí, jejíž způsob a druh musí na vzdělané a myslící lidi působit skutečně odpudivě. Nezažil jsem to jen u různých sekt, nýbrž jsem to nyní musel vidět také u církví.

Dává mi to proto hodně k přemýšlení, protože takové jednání ukazuje vlastně pravý opak křesťansky vzorného života, jak by to mělo především bezprostředně k církvím náležet a od sloužících lidí v ní to očekávat a muselo se to požadovat, jestliže se má věřit v pravost jejich slov a učení.

V žádném případě to není podle učení Syna Božího Ježíše, na kterém jsou přece křesťanské církve postavené, které jsou pevnou oporou pro každého křesťana , který to myslí vážně se svým křesťanstvím. Jak lze pochopit, že se dějí tyto věci, které přece skrze svůj druh musí otřást celou základní stavbou? Nebo uvažuji v tom nějak falešně?

ODPOVĚĎ: V této otázce přece již spočívá dosti zřetelně i odpověď. Je to míněno zcela logicky a nepotřebuje to žádné další vysvětlení. V celých světových dějinách to byli prokazatelně vždy jen představitelé vládnoucího náboženství, kteří bojovali proti těm, kdo hledali Pravdu, a proti nositelům Světla, jakmile tito překročili hranice dané náboženskými předpisy, aby se přiblížili Pravdě.

Těmto důkazům světových dějin nemůže nikdo odporovat a ani Synu Božímu Ježíši samotnému nevedlo se jinak, což je všeobecně známo. Kdyby dnes opět přišel, tak by se mu opět vedlo přesně tak, jen přizpůsobeně nynějším poměrům. To dokonce nejednou oznamovali i duchovní v plné poctivosti z kazatelen a snad také každý člověk, který zná lidi a jejich zvyklosti, neočekává nic jiného.

Avšak způsob takových útoků, lhostejno, zda nastanou skrytě nebo otevřeně, může vždy jen charakterizovat dotyčné osoby, od kterých to vychází, které přece také zůstávají zodpovědnými vůči Božím zákonům, které se samočinně musí v každém případě nakonec proti nim projevit. Jedině provádějící osoby označí druh a způsob a vtiskne jim odpovídající pečeť. Tazatel tím však nemá obviňovat samotné církve jako celek.

Návštěvy

Dnes:113
Včera:227
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat