Návod na přežití

118. Modlitby

OTÁZKA: Jako vážný čtenář Poselství Grálu od Abdrushina „Ve Světle Pravdy“ chci v sobě přivést k životu také tak významnou přednášku o modlitbě.

Při tom cítím, že by pro mnohé lidi bylo darem, kdyby Abdrushin chtěl vyslovit základní formu pro modlitbu ve všedním dni, které se lze přidržet …

ODPOVĚĎ: Není to první podnět k tomu, a proto jsem již pro kruh čtenářů dal základ modlitby ranní, modlitby u jídla a modlitby večerní, jejichž smysl odpovídá postavení člověka ve stvoření. Jestliže se člověk snaží daná slova nejen „odříkávat“, jak se to u většiny lidí děje, nýbrž je soustředěně niterně procítí, tedy spoluzachvívá se, tak povstane ona účinná modlitba, jakou je člověk schopen vyslat. Má slova mají k tomu dát jen vnější oporu a podepřít cítění.

Modlitby zní:

1. Ranní modlitba

„Tvůj jsem, Pane! Můj život má být
jen díkem Tobě. Ó, přijmi milostivě toto chtění
a daruj mi k tomu také tento den
pomoc Tvé síly!“ Amen

2. Večerní modlitba

„Pane, jenž trůníš nade všemi světy,
prosím Tě, nech mne této noci ve Tvé
milosti odpočívat!“ Amen

3. Modlitba při jídle

„Pane! V působení Tvého stvoření
nám milostivě dáváš pro nás vždy
připravený pokrm! Přijmi náš dík
za svou dobrotu!“ Amen

Návštěvy

Dnes:113
Včera:227
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat