Návod na přežití

119. Ježíšovy zázraky

OTÁZKA: Mnoho těch, co věří Bibli, se tak velmi pevně drží Ježíšových „zázraků“. Jak Abdrushin vysvětlí zázrak nasycení pěti tisíc lidí několika chleby a rybami? Rozmnožení jídla na tisíceronásobek je přece podle zákonů stvoření vyloučeno.

ODPOVĚĎ: Také o tom je dáno podrobné vysvětlení ve spisech, které líčí život Ježíšův na zemi. Jako vždy a také ještě dnes, vznikly tehdy mezi lidmi pověsti, které nejen Ježíšem promluvená slova znetvořily, nýbrž také jeho osobu samotnou opředly přehnanými událostmi až k obludnostem, které postrádají jakýkoliv reálný základ.

Sám Ježíš byl často zděšen, když poprvé přišel na nějaké místo, kde ho takové pověsti již předběhly, které ho přiváděly k zoufalství nad lidstvem. K takovým pověstem patřilo také vyprávění o nasycení pěti tisíc lidí, které neodpovídalo skutečnosti. Sice mu naslouchalo pět tisíc lidí a on je při tom sytil Slovem Božím, které je duchu pokrmem a nápojem, avšak ne pozemskými věcmi.

Toto všechno je podrobně popsáno v knihách „Zaváté doby se probouzejí“.

Mně samotnému se přece v posledních letech nevedlo jinak. Byly rozšířeny pověsti, které jsou v porovnání se skutečností přímo směšné. Dalo by se tak mnohé označit za urážku lidstva, od kterého se očekává, že takovým věcem uvěří. Dokonce i v nejbližším okolí mého bydliště se psalo v denících o zámku, někdy o hradu a o jiných věcech, zatímco bydlím ve zcela skromném domě, což se dá velice snadno zjistit. Tak se také vypráví příběhy, které mohou vzniknout jen chorobným mozkem nebo … úmyslně zlými úmysly, aby lidi odradily od toho, vážně se zabývat mým Poselstvím.

Důvodem k tomu může být přirozeně na mnoha místech jen strach, že by se lidští duchové skrze seznámení s mým Slovem radostně probudili a došli k hlubšímu zamyšlení nad věcmi, jejichž vysvětlení se nachází v mém Poselství Grálu „Ve Světle Pravdy“ a jinak nikde.

Nejinak tomu bylo za Ježíšova pozemského času. Částečně z fantazie a přehánění, částečně ze zlého chtění byly vymyšleny a rozšířeny pověsti. Když pak lidstvo těmto povídačkám uvěřilo a Ježíš nemohl na jiných místech splnit odpovídající prosby, protože se neshodovaly se zákony stvoření, tak se museli lidé domnívat, že jen nechce! Tím byla obratně rozsévána zášť. Žel byly také tyto falešné pověsti pak později zachyceny a přešly tím do tradic.

Lidé musí být však přece jen bdělými a pozorovat dnes své bližní, tak najde se také beze všeho vysvětlení mnohých rozporů z dřívějších dob; neboť dnes jsou lidé přesně takoví, jakými byli již dříve.

Jestliže si někdo po sto letech přečte dnešní zprávy novin z mého nejbližšího okolí, tak nebude zvláštní, když zcela uvěří v nich rozšiřovaným pověstem v bludu, že všechno přece musí být pravdivé, když to bylo oznámeno v nejbližším okolí.

Návštěvy

Dnes:120
Včera:227
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat