Návod na přežití

123. Je Abdrushin Žid?

OTÁZKA: Často je mi z Německa tvrzeno, že Abdrushin je Žid. Již řadu let o tom stále znovu slyším a v poslední době kupodivu ještě víc. Úmysl, aby to přineslo nějakou škodu, je zjevný, proto bych byl vděčný, kdybych na to slyšel odpověď od Abdrushina samotného, který se jako vždy při všech útocích také v této záležitosti důstojně drží zpět.

ODPOVĚĎ: Mohu vám na vaši otázku odpovědět s největší jednoduchostí: Tvrzení, že jsem Žid, je lež, a sice velmi nehorázná lež, protože v tomto případě může být beze všeho dokázán pravý opak, což u mnohých doposud tak obratně podaných pomluv v překroucení faktů nebylo vždy tak snadné.

Nestaral jsem se v tomto případě o skutečná východiska, avšak pokud tam všechno stojí na tak slabých nohách, jako tato směšná a samozřejmě zle míněná lež, tak to nemá dobrou vyhlídku na dlouhé trvání.

Před lety byl dokonce v jistých německých novinách se stejným úmyslem otisknut můj obraz, na kterém jsem mohl poznat, že pro tento účel byla moje fotografie náležitě retuší upravena, tedy musela být zfalšována, protože již nevykazovala žádnou podobnost se skutečným snímkem. Snad tím byly dotyčné noviny oklamány. Avšak také tehdy jsem mlčel, protože se mi zdálo směšné říci o tom byť jen jediné slovo.

Kdo chce takovým věcem věřit, a proto odmítá mé dílo nebo je nechce číst, nechť to klidně udělá; neboť já své přednášky nikomu nevnucuji.

Přestože je to pro mne zcela vedlejší věcí, mám v ruce důkaz svého čistě árijského původu až do 16. století. Tyto důkazy byly sesbírány od přímých a čestných lidí, nestalo se tak na můj podnět. Také jsou uloženy na různých místech a byly již na příslušných místech předloženy k vyvrácení stále znovu se vynořujících tvrzení.

Samotné mé Poselství je však věcné a obrací se ke všem lidem, kteří smí na zemi strávit určitou chvíli času. Jednal bych proti Božímu zákonu, kdybych v tom chtěl dělat nějaké zevní rozdíly.

Návštěvy

Dnes:113
Včera:227
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat