Návod na přežití

125. Je možné pozemské zmrtvýchvstání?

OTÁZKA: Přísní církevně věřící lidé často poukazují na biblickou zprávu, podle které směl nevěřící Tomáš při zjevení Syna Božího Ježíše položit svou ruku do rány v boku a tuto ránu také jako takovou pocítit. Tím se snaží odůvodnit, že zmrtvýchvstání muselo nastat tělesně, což je v rozporu s Abdrushinovými vývody.

ODPOVĚĎ: Je to obvyklý pohodlný způsob zdůvodnění církevních věřících, opírat se o místa v Bibli jakožto důkazy, kterým jen ve vzácných případech skutečně správně rozumějí a která také doposud nebyla vždy vykládána správným způsobem.

Kromě toho odkazy na záznam Bible nejsou vůbec žádným skutečným zdůvodněním, což snad bude každému samostatně uvažujícímu člověku jasné.

Ježíš nesl při svém zjevení mezi učedníky jako každý jiný zesnulý zpočátku již jen tělo z jemnější hmotnosti, ne však hrubohmotné. Aby mohl být Tomáš přesvědčen, že to skutečně byl Ježíš, byla Tomášovi poskytnuta milost, moci se v tomto okamžiku dívat a cítit jemnohmotně, tedy nechat působit své vlastní jemnohmotné tělo.

Jemnohmotné tělo vidí a cítí u lidského ducha nacházejícího se ještě v hrubohmotné schráně skrze jeho hrubohmotné tělo. To vzbuzuje zdání, jako by to bylo hrubohmotné tělo samotné, které působí. Hrubohmotné tělo provádí při tom velmi často také vnější viditelné k tomu patřící pohyby, jde tak říkajíc souběžně.

Tak tomu také dnes může být při zcela jiných příležitostech, když člověk obdařený zřením a cítěním pro jemnohmotné po něčem sáhne a toto také jako samozřejmé cítí, co jiní vidět nemohou.

Nejinak tomu bylo u Tomáše. Viděl a cítil skrze své hrubohmotné tělo zevnitř svým tělem jemnohmotným a jeho orgány již zjasnělé, tedy jemnější tělo Ježíše, viděl a cítil proto také jeho ránu, aniž by to bylo hutné tělo z masa.

To je zcela přirozený postup, který, podporován světlými pomocníky a silami za účelem přesvědčení, zejména proto, že byl chtěn samotným Ježíšem, musel tím přirozeně na Tomáše působit.

Právě tento děj však hovoří dokonce velmi zřetelně pro to, že to nemohlo být všem učedníkům tak známé hrubohmotné, pozemské tělo Ježíšovo; neboť jinak by byla předem vyloučena každá pochybnost.

Ježíš musel tedy již také zevně ve svém jemnohmotném těle být jiného zjevu, což dalo povstat pochybnostem o jeho pravosti skrze rozdíl oproti jinak dobře známému pozemskému tělu, takže Ježíš chtěl ještě podat zvláštní důkaz, aby rozptýlil skrze změnu umožněné vzniklé pochybnosti.

To, co tedy chtějí podobní horlivci uvádět jako základ svého myšlení, nese ve skutečnosti v sobě důkaz o opaku! Je jen nutné se vzdát strnulosti líného chtění lpět na navyklém nebo naučeném, pak přijde při přemýšlení o tom ze všech stran osvětlující paprsek, takže člověk později nikdy nebude moci rozumět tomu, proč na to nepřišel již mnohem dříve.

A kdo pak vynaloží sílu, aby všechno navzájem tiše uvážil, tak shledá, že všechno mluví pro nové, a nic pro staré, vyplývající z mylného, líného myšlení nebo chytré vypočítavosti.

Pozemští lidé přece trvale zažívají dost, aby se při jen určitém uvažování mohli snadno vmyslet do skutečnosti. Kdo například ještě nikdy neprožil jasný sen, při kterém hrubohmotné tělo jako zúčastněné spolupůsobí hrubohmotně? Bije kolem sebe nebo pláče, vzlyká a křičí, sténá a mluví, zatímco sen, vlastní prožitek, zření a pociťování není vůbec hrubohmotného druhu, nýbrž ještě mnohem subtilnějšího a jemnějšího než jemnější hmotnost, která u zjasnělého těla Syna Božího během událostí s nevěřícím Tomášem přicházela v úvahu.

A přece je člověk během prožitku ve snu zcela přesvědčen, že je to hrubohmotného druhu, a jen při procitnutí přichází mu pak poznání, že tomu bylo jinak, přestože nachází ještě hrubohmotné důkazy v slzách a podobně.

Také takzvané „zjasnění“ není změnou něčeho stávajícího, jako například hrubohmotného pozemského těla, nýbrž odhalení, které dává vystoupit jemnějšímu tělu, skrze které může samotný lidský duch silněji prozařovat.

Zjasnění nevztahuje se přece také na pozemské tělo, nýbrž na člověka samotného, který je duchem, který po odložení pozemského těla a jiných na něm lpících kalných strusek začíná skrze své schrány zářit vždy jasněji.

Nastává nová doba, která odstraní všechny pochybnosti a dá povstat novému vědění o Bohu v čistším, živějším rouchu, což nezmenší velikost tehdejší oběti Syna Božího, nýbrž ji postaví do ještě mnohem zářivějšího světla, protože se lidský duch v tom stane vědoucím a nesetrvá v tom jen v nejasné víře, která v sobě nenese žádnou živoucí sílu.

Návštěvy

Dnes:105
Včera:227
Právě přítomno
3
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat