Návod na přežití

Dříve než byl Abraham, jsem já

 

Tento Kristův výrok, který mu svého času přinesl od farizejů tak mnoho osočování, je ve své samozřejmosti lehce pochopitelný, pokud se uváží, že jako nejvyšší výchozí bod všeho vývoje je Božsky bezbytostné, čistě Božské! K tomu připojuje se jako od vrcholu pyramidy jdouc dolů duchovně bytostné, za nímž následuje v mnohých odstupněních stále širší a širší svět hmotnosti. Ten začíná pozemským očím neviditelnými nejjemnějšími hmotnými částmi, pak se stává hustším a hustším, a skrze tuto hutnost také vždy nižším, až nakonec vzniknou hrubohmotné části v celé své tíži a svém dalekosáhle konaném koloběhu.

Duchovní člověk, ke kterému rovněž patří Abraham, pochází z duchovně bytostného. Kristus však z Božsky bezbytostného.

Tím je vlastně již dána samozřejmost a správnost smyslu Kristových slov: „Dříve než byl Abraham, jsem já.“ Protože však byla tato otázka jednou položena, má se těm, kteří se tak mohou prohloubit, dostat také ještě dalšího objasnění. Bůh sám je bezbytostný jakožto počátek a konec všeho, avšak může přijmout formu duchovně bytostného jako pláště. Také Kristus přišel z tohoto bezbytostného. Proto byl před Abrahamem, neboť ten přišel z prve uvedeného duchovně bytostného. Z bezbytostného pochází ještě čtyři sloupy Božího trůnu, čtyři archandělé. Z bezbytostného je také ten, jehož posláním je dovést ke Světlu nyní temnotou tak ohrožené hledající Boha. Všichni ostatní andělé a nebeské zástupy bojovníků patří k duchovně bytostnému.

Protože duchovní člověk pochází z nejspodnějšího stupně duchovně bytostného a odtud nachází přístup do hmotného, může samozřejmě při nejvyšším vývoji po svém pozemském odloučení také pozvolna opět vystoupat až do říše duchovně bytostného, odkud vyšel, kterou tudíž může označit za svůj domov. Přirozeně jen, když se opět stal duchovně čistým, tedy když odložil nebo odhodil také poslední hmotné zatížení. Něco takového by mu znemožnilo přechod z jemnohmotného do čistě duchovního, i kdyby to bylo sebenepatrnější. To je pak ta bezprostřední říše Boží.

Přechod z čistě duchovního do Božsky bezbytostného je možný jen pro toho, který z bezbytostného přímo přichází. Proto spočívá ve slovech Spasitele jen potvrzení prosté skutečnosti, kterou by vůbec nemohl jinak vyjádřit.

Návštěvy

Dnes:82
Včera:119

Právě přítomno
2
online

Celkem členů

97 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
2 tento měsíc

Návod na přežití

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat